احکام بیع
بیع تعلیقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیع تعلیقی

بیع تعلیقی

[سؤال 7022]‏ ‏ ‏ 3513‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏زید قطعه زمینی را به عمرو فروخت، مشروط به این که برای خالد نخریده باشد و‏‎ ‎‏الاّ بیع باطل خواهد بود. در صورتی که بعداً ظاهر شود که عمرو زمین را برای خالد‏‎ ‎‏خریده باشد؛ این معامله چه صورتی دارد؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 81

بسمه تعالی، اگر بیع را مشروط و معلّق کرده، باطل است. و اگر در ضمن بیع شرط کرده باشد، بیع صحیح است و در فرض مذکور فروشنده حق فسخ دارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 82