احکام طهارت
غسل مسّ میّت
احکام حُنوط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حُنوط

‏ ‏

احکام حُنوط

‏         مسأله 591- بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند؛یعنی به پیشانی و کف ‏‎ ‎‏دست‌ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند.و مستحب است ‏‎ ‎‏به سر بینی میت هم کافور بمالند و باید کافور ساییده و تازه باشد و اگر به واسطۀ کهنه ‏‎ ‎‏بودن،عطر او از بین رفته باشد کافی نیست.‏

‏         مسأله 592- احتیاط واجب آن است ‏‎[1]‎‏که اول کافور را به پیشانی میت بمالند،ولی در ‏‎ ‎‏جاهای دیگر ترتیب لازم نیست.‏

‏         مسأله 593- بهتر آن است که میت را پیش از کفن کردن،حنوط نمایند اگرچه در بین ‏‎ ‎‏کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 594- کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است،اگر پیش از تمام کردن ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 122

‏طواف بمیرد ‏‎[2]‎‏،حنوط کردن او جایز نیست.‏

‏         مسأله 595- زنی که شوهر او مرده و هنوز عده‌اش تمام نشده اگرچه حرام است خود ‏‎ ‎‏را خوشبو کند،ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.‏

‏         مسأله 596- احتیاط واجب آن است که ‏‎[3]‎‏میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای ‏‎ ‎‏دیگر خوشبو نکنند و اینها را با کافور مخلوط ننمایند.‏

‏         مسأله 597- مستحب است،قدری تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام با کافور مخلوط ‏‎ ‎‏کنند،ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند و نیز باید تربت ‏‎ ‎‏به قدری زیاد نباشد،که وقتی با کافور مخلوط شد،آن را کافور نگویند.‏

‏         مسأله 598- اگر کافور پیدا نشود،یا فقط به اندازۀ غسل باشد،حنوط لازم نیست ‏‎[4]‎‏.و ‏‎ ‎‏چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همۀ هفت عضو نرسد،باید اول به پیشانی و اگر زیاد ‏‎ ‎‏آمد به جاهای دیگر بمالند.‏

‏مسأله 599- مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 123

  • -واجب نیست و شاید مستحب باشد.
  • -اگر در احرام حج قبل از تمام کردن سعی،و در احرام عمره قبل از تقصیر کردن؛یعنی موی خود را کوتاه کردن،بمیرد حنوط کردن جایز نیست.
  • -این احتیاط واجب نیست بلی مکروه است.
  • -احتیاط واجب آن است که اگر کافور نرسد به غسل و حنوط،غسل را مقدم دارند،و اگربرای هفت عضو نرسد پیشانی را مقدم دارند.