الخاتمة فی أحکام الخیار
الثالث ممنوعیّة غیر ذی الخیار فی مورد العقد عن التصرّف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الثالث ممنوعیّة غیر ذی الخیار فی مورد العقد عن التصرّف

الثالث ممنوعیّة غیر ذی الخیار فی مورد العقد عن التصرّف

‏ ‏

‏وحیث إنّ محلّ الـنزاع یحتاج إلـی الـتحریر، نشیر إلـیـه فی‏‎ ‎‏الـجملـة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 321