مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. سیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)/{ویرایش2}. تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1375. 352 ص. ــ (تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر دوازدهم)ISBN:  979 - 964 - 335 – 038--3فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 307 - 352؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ چهارده معصوم (ع) الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمیـنـی(س) ـ معاونت پژوهشی. ب. عنوان.     9 س 9 چ/1574 DSR           س 746 خ                       0842092/ 955           کتابخانه ملی ایران                                       8900 ـ 76 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

       کد/ م 159

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

 ‎ ‎

‏ ‏سیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س) ـ تبیان آثار موضوعی (دفتر دوازدهم)‏        ‏

 تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

 چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 چاپ هفتم 1393 / 2000 نسخه

 قیمت:  1300 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV