بخش دوم: تاریخ انبیاء
فصل اول: صفات انبیاء
زهد و ساده زیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

زهد و ساده زیستی

زهد و ساده زیستی

‏ ‏

‏     ‏‏وقتی که ما کیفیت زندگی آنها را مطالعه کنیم؛ زندگی حضرت موسی، حضرت عیسی ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیهما ـ را و خصوصاً زندگی حضرت رسول اکرم و پیغمبر خودمان را اگر ملاحظه کنید‏‎ ‎‏و به تاریخ اسلام و به تواریخی که حکایت از اینها کردند و از زندگی شان کردند، مراجعه کنید،‏‎ ‎‏می فهمید که اینها تشکیل حکومت بعضی شان دادند، احکام حکومتی دارند، لکن خودشان‏‎ ‎‏وقتی به زندگی شان مراجعه کنید، می بینید که اصلاً مثل رؤسای جمهوری یا سلاطین این عالم‏‎ ‎‏اصلاً نبودند؛ یک شکل دیگر، یک وضع دیگر داشتند.‏‏(37)‏

6 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیای سابق هم هر کدامشان که ما از تاریخشان اطلاع داریم یک اشخاصی بودند از‏‎ ‎‏طبقۀ سوم و از این فقرا، و اینها قیام می کردند در مقابل سلاطینشان.(38)‏

8 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیای دیگر هم همین طور بودند؛ هیچ کدام اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند.‏‎ ‎‏اینها از همین ضعفا هستند و از بین همین توده ها پیدا شدند و طرفدار همین توده ها هم‏‎ ‎‏هستند و نمی گذارند ظلم به اینها بشود.(39)‏

20 / 9 / 57 


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 19

*  *  *

‏     انبیاء از این طبقۀ مستضعفین بوده اند. از همین طبقۀ سوم مردم بوده اند؛ و مردم را‏‎ ‎‏وادار کردند که جنگ کنند با آن مستکبرین.(40)‏

14 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     شما می بینید که بزرگترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در‏‎ ‎‏عین حالی که بزرگتر از همه بودند و همه آنها را به بزرگی می شناختند، در عین حال‏‎ ‎‏ساده ترین افراد بودند در وضع زندگی شان. تمام انبیا این طور بودند و تاریخ، همۀ آنها را‏‎ ‎‏نشان می دهد که با وضع بسیار ساده ای عمل می کردند.(41)‏

13 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم چی بود؟ خوب، یک شبانی بود در مکه، همه هم با او مخالف بودند‏‎ ‎‏واذیتش هم می کردند و چه می کردند منتها ‏‏[‏‏مؤمن‏‏]‏‏بود، اما این یک شبان پا شد یک‏‎ ‎‏همچو کاری کرد که حالا دنیا را این طور کرده. حضرت عیسی هم همین طور، حضرت‏‎ ‎‏موسی هم یک شبانی بود آن هم این طور، حضرت ابراهیم هم همین طور، یکی بودند‏‎ ‎‏اینها خودشان، لکن جمع بودند، یک ملت بودند هر یکیشان، یعنی همه چیز داشتند. و‏‎ ‎‏عمده همان است که نقطۀ اتکا خدا بوده است.(42)‏

19 / 9 / 64 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 20