بخش دوم: تاریخ انبیاء
فصل اول: صفات انبیاء
خیرخواهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

خیرخواهی

‏ ‏

خیرخواهی

‏ ‏

‏     ‏‏انبیا دنبال این بودند که چرا باید این بشری که فطرتاً باید فطرت سالم داشته باشد،‏‎ ‎‏چرا باید اینطور باشد. رسول اکرم برای این غصه می خورد. در وحی هم به او گفته است‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 20

‏که: مثل اینکه تو خودت را داری به کشتن می دهی که اینها ایمان نمی آورند.‏‎[1]‎‏ (43)‏

6 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا غصه می خوردند برای کفار، غصه می خوردند برای منافقین که چرا باید اینها‏‎ ‎‏این طور باشند. انبیا زحمتشان این بود که این کفّار و منافقین را و این اشخاص مُعْوَج را و‏‎ ‎‏این انسان هایی ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ در بند اسارت خود و علایق دنیا هستند ـ و همه مفاسد هم زیر سر‏‎ ‎‏همین است ـ اینها را می خواهند آزادشان کنند، و این مأموریت بسیار مشکل بوده‏‎ ‎‏است.(44)‏

4 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا یک روزشان برای خودشان صرف نشده است، یک ساعتشان توجه به خودشان‏‎ ‎‏نبوده، همه توجه به این بوده است که این مریضها را، اینهایی که دارند خودشان را به چاه‏‎ ‎‏می اندازند، اینهایی که دارند خودشان را به عاقبتهای بسیار بد می اندازند، اینها را نجات‏‎ ‎‏بدهند.(45)‏

23 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا و اولیایی که راهها را می دانستند، عواقب را می دانستند، برای بشر غصه‏‎ ‎‏می خوردند و جانفشانی می کردند که مردم را نجات بدهند.(46)‏

23 / 10 / 60 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 21

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 22

  • )) (شعراء / 3).