بخش دوم: تاریخ انبیاء
فصل سوم: مبارزات انبیاء
مردمی بودن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

مردمی بودن

‏ ‏

مردمی بودن

‏ ‏

‏     ‏‏اگر قرآن و تعلیمات اسلام یک چیزی بود که مخدر بود، عالمگیر نبود که‏‎ ‎‏امپراتوریها را به هم بزند. جنگهایی که همیشه بین اسلام یا مؤسسین اسلام یا‏‎ ‎‏مؤسسین سایر مکتبهای الهی و توحیدی بوده، جنگ ما بین پیغمبرها و تودۀ مردم‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 45

‏با سلاطین بوده است.(105)‏

30 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     کسی که به تاریخ انبیا توجه بکند، می بیند که انبیا از توده ها درآمدند و حمله کردند به‏‎ ‎‏قدرتمندها. از بین همین توده ها.(106)‏

18 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبرها از این توده ها بودند و قدرتمندها را می ترساندند، نه از قدرتمندها بودند‏‎ ‎‏برای اینکه توده ها را‏‏] ‏‏خام‏‏]‏‏ بکنند.(107)‏

18 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏همیشه نزاع ... پیغمبرها از توده ها شروع شده بر ضد مستکبران، بر ضد قدرتمندها.‏‏(108)‏

29 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین، بر مستکبرین‏‎ ‎‏حمله برده است. مستضعفین، در همۀ طول تاریخ، به کمک انبیا برخاسته اند و مستکبرین‏‎ ‎‏را به جای خود نشانده اند.(109)‏

26 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     در طول تاریخْ انبیا با مستضعفین بپاخاستند، و با مستکبرین مبارزه کردند و آنها‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 46

‏را شکست دادند.(110)‏

20 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 47