بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)
فصل سوم: حکومت پیامبر (ص)
قانون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1381

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

قانون

‏ ‏

قانون

‏ ‏

‏     ‏‏حکومت رسول الله ، حکومت امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ حکومت قانون است.‏‎ ‎‏یعنی قانون آنها را سرِ کار آورده است. أَطِیعُواالله َ و أَطِیعُواالرَّسُولَ و أُولِی الأَمْرِ مِنکُم‏‎[1]‎‎ ‎‏حکم خداست. آنها به حکم قانون، واجب الاطاعه هستند. پس حکم مال قانون است؛‏‎ ‎‏قانون حکومت می کند.(308)‏

4 / 4 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123

‏     در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی،‏‎ ‎‏نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی‏‎ ‎‏برخلاف آن چیزی که من می گویم تو بگویی، من ترا اخذ می کنم و وَتینَت‏‎[2]‎‏ را قطع‏‎ ‎‏می کنم!(309)‏

30 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام مُحقَّق شد. یک زمان رسول الله و‏‎ ‎‏دیگر وقتی که در کوفه علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ حکومت می کرد. در این دو مورد بود که‏‎ ‎‏ارزشهای معنوی حکومت می کرد؛ یعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذرّه ای از قانون‏‎ ‎‏تخلّف نمی کرد. حکومت در این دو زمان، حکومت قانون بوده است‏‏.(310)‏

17 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     حکومت اسلامی همان است که در صدر اسلام بوده است که همه طوایف در مقابل‏‎ ‎‏قانون علی السواء بودند.(311)‏

17 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سُنَّت است. و‏‎ ‎‏حکومت، حکومتِ تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم‏‎ ‎‏تابع قانون، تخلّف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند.‏‏(312)‏

18 / 8 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124

‏     رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ که در رأس همه است، هیچ وقت یک مطلبی، یک‏‎ ‎‏حکمی، یک قانونی نداشته است در مقابل قانون خدا، مجری قانون خدا بوده‏‎ ‎‏است.(313)‏

7 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     زمان پیغمبر هم قانون حکم می کرد. پیغمبر مجری بود. زمان امیرالمؤمنین هم قانون‏‎ ‎‏حکم می کرد. امیرالمؤمنین مجری بود. همه جا باید اینطور باشد که قانون حکم کند.‏‎ ‎‏یعنی خدا حکم بکند. حکم خدا.(314)‏

11 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اسلام و ائمۀ اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم‏‎ ‎‏قانون بوده اند.(315)‏

18 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

  • - بخشی از آیۀ 59 سورۀ نساء: «از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر از میان خودتان اطاعت کنید».
  • )) (الحاقه / 44 ـ 46).