بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)
فصل چهارم: جنگهای پیامبر (ص)
مصایب جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1385

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

مصایب جنگ

‏ ‏

مصایب جنگ

‏ ‏

‏     ‏‏پیغمبر هم وقتی که یک حکومتی را می خواست کنار بزند، این کفار قریش را‏‎ ‎‏می خواست کنار بزند، خوب جنگها کرد و در یک جنگهایی موفق شد و در یک‏‎ ‎‏جنگهایی شکست خورد و آدم کشته شد؛ و اشخاص بزرگ مثل عموی پیغمبر ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏کشته شد.(343)‏

27 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم تمام عمرش در زحمت بود، تمام عمرش. نمی توانید در تاریخ پیغمبر پیدا‏‎ ‎‏کنید که یک ماهْ ایشان راحت نشسته باشد؛ تمامش زحمت شما را کشیده است. الآن‏‎ ‎‏دینش دست شماست و می خواهند ببرند، بر ماست که باید نگه داریم. ذخایر اسلام را‏‎ ‎‏دارند می برند، بر ماست که باید حفظش کنیم. نترسید، قوی باشید، صبور باشید، از‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام یاد بگیرید. سیزده سال آنقدر معذب بود در مکه و باقی اش هم همه اش به‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 135

‏جنگ و جدال و به دفع اشخاص ظالم مشغول بود.(344)‏

24 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     جهاد برای خدای تبارک و تعالی مشکلات دارد. بیشتر از این مشکلات، مشکلاتی‏‎ ‎‏بود که پیغمبر اکرم در صدر اسلام داشت و مسلمین داشتند، لکن چون قدرت ایمان‏‎ ‎‏داشتند توانستند که اسلام را قبل از گذشت نیم قرن، در تقریباً تمام کره که آن وقت‏‎ ‎‏معموره بود مستقر کنند.(345)‏

22 / 7 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبراکرم در بعضی از جنگها شکست خورده. در مکه هم که بوده است دائماً در‏‎ ‎‏انزوا، و بدون اینکه بتواند یک کاری انجام بدهد. گاهی حبس بوده است توی آن غار.‏‎ ‎‏خوب، حبس بود آنجا. مدینه هم که تشریف آوردند، البته نهضت را پیش بردند، لکن‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ بعضی جنگها شکست خورد.(346)‏

10 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تبعیت می کنیم. آنها هم تحمل مشاق‏‎ ‎‏زیاد کردند. مشقتهایی که برای ما شاید ممکن نیست که تحمل کنیم. آن قدری که پیغمبر‏‎ ‎‏خدا تحمل مشقت برای خدا کرد، ماها نمی توانیم. لکن ما هم قطره ای هستیم از این‏‎ ‎‏دریای بی پایان، به اندازه ای که یک قطره، یک ذره می تواند فداکاری کند، باید فداکاری‏‎ ‎‏کنیم.(347)‏

10 / 10 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136

‏     ‏‏اولیای اسلام، که در رأس آنها رسول خداست، آنقدر زحمت کشیدند، تمام مدت عمرش‏‎ ‎‏را پیغمبر در زحمت و تعب بوده است و بعد از او هم ائمّۀ ما همین طور بوده اند که یک روز‏‎ ‎‏خوش ـ به اصطلاح مادیین ـ نداشتند، گرچه همه خوش بودند به یک راه ـ به اصطلاح عرفا و‏‎ ‎‏اسلام شناس ها ـ در هر صورت، این یک شیوه ای بوده است که از اول، اولیای اسلام داشتند و‏‎ ‎‏در راه هدف خودشان حبس رفته اند و کشته شده اند و زجر کشیده اند‏‏.(348)‏

6 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏     پیغمبر اسلام هم در بعضی از جنگها شکست خورد، لکن غلبه با او بود. اولیای‏‎ ‎‏اسلام هم در بعضی از جنگها دشمنان غلبه بر آنها کردند، لکن غلبه با آنها بود. غلبه با‏‎ ‎‏حق است. باطل زَهُوق است؛ اِنَّ البٰاطِلَ کانَ زَهُوقاً‏‎[1]‎‏.(349)‏

28 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ آن قدر تحمل کرد در مکه و ده سال آن قدر‏‎ ‎‏رنج کشید، تازه وقتی که تشریف آوردند به مدینه، که رنجهای مکه تمام شد؛ رنجهای‏‎ ‎‏جنگهای پیغمبر، آن همه جنگ در مدت ده سالی که در مدینه تشریف داشتند و آن همه‏‎ ‎‏رنج که اصحاب ایشان بردند آن همه رنج که لشکر ایشان برد. این حال برای ما این قدرها‏‎ ‎‏تا حالا حاصل نشده است. آن رنجهایی که برای رسول خدا حاصل شد که در محاصره،‏‎ ‎‏سه سال در یک محاصره، به همۀ معنا بود که حتی برای خوراک چیزی پیدا نمی کردند،‏‎ ‎‏آبشان، همه چیزشان، باید از خارج با یک زحمتهایی بیاید.(350)‏

3 / 2 / 60 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 137

‏     الآن وضع کشور ما از وضع زمان پیغمبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ همه‏‎ ‎‏چیزش بهتر است، آن وقت حتی نداشتند که بخورند. آن کسی که می خواهد جنگ کند‏‎ ‎‏یک خرما را می دادند به او، می گذاشت تو دهانش و باز درمی آورد و به دیگری می دادو‏‎ ‎‏... این طوری اسلام را رساندند.(351)‏

19 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم قیام کردند، پایداری کردند، زحمت ها را متحمل شدند، در مکه با آن‏‎ ‎‏همه زحمت مواجه شده و در محاصرۀ «شعب» آن همه رنج کشیدند، و بعد در مدینه‏‎ ‎‏تمام ایام زندگی شان را با رنج و زحمت تمام کردند، و حضرت حتی در بستر بیماری به‏‎ ‎‏جیش اُسامه‏‎[2]‎‏ دستور حرکت دادند.(352)‏

18 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ از اوّلی که دعوت کرده است تا آن وقتی که‏‎ ‎‏در رختخوابِ رفتن از این عالم بوده است و لقاءالله بوده است، در حال جنگ بوده. حتی‏‎ ‎‏آن وقتی هم که در بستر خوابیده است باز برای جنگ بسیج کرده است و آنهمه مشقت‏‎ ‎‏هایی که ایشان دیدند؛ از قریب و از غیر قریب دیدند و بعد از آن هم همین طور؛ مسلمین‏‎ ‎‏دیده اند؛ ائمه ما دیده اند؛ امیرالمؤمنین دیده است. خوب! آنها برای اسلام چون بوده، به‏‎ ‎‏ذائقه شان شیرین بوده.(353)‏

29 / 12 / 63 

*  *  *

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 138

  • )) باطل لایق محو و نابودی (ابدی) است.» (اسراء / 81).
  • )) اشاره به لشکری که پیامبر(ص) برای فرستادن به مرز روم تهیه دیده و فرماندهی آن را بر عهده اسامة بن زید نهاده بود.