بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)
فصل سوم: حکومت پیامبر (ص)
منافقین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1395

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

منافقین

‏ ‏

منافقین

‏ ‏

‏     ‏‏طبقۀ منافقین از صدر اسلام تا کنون لکۀ ننگی بوده اند که خواسته اند مسلمانان‏‎ ‎‏حقیقی را از راه حق با حیله و تظاهر به اسلام باز دارند.(459)‏

4 / 5 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏     در زمان رسول الله هم آن گرفتاریی که اسلام برای منافقین داشت و از دست منافقین‏‎ ‎‏داشت، از دست کفار نداشت. کفار ایستاده بودند در مقابل هم و جنگ هم می کردند و تو‏‎ ‎‏سر هم می زدند و پیش می بردند و یا عقب می نشستند. لکن با منافقین چه بکنند؟ منافقی‏‎ ‎‏که آمده و می گوید من برای اسلام هستم و اسلام آوردم؟ و مثل اسلام ابوسفیان و دار‏‎ ‎‏و دسته او، با او چه بکنند؟ این که دارد می گوید من مسلمانم، با مسلمان که نمی شود‏‎ ‎‏کاری کرد، این که ظاهرش آمده و اسلام و نماز هم می خواند و جماعت هم می خواند‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 173

‏و پای منبر رسول الله هم می نشیند و اشک هم می ریزد، با این که نمی شود کاری‏‎ ‎‏کرد.(460)‏

23 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم هم نمی توانست حل بکند. حضرت امیر هم گرفتار اینها بود و حلش‏‎ ‎‏نمی شد بکنی. حلش مشکل است.(461)‏

23 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     اسلام از صدر، از اولی که اسلام پیدا شده تا حالا مبتلای به این جمعیت‏‎ ‎‏[‏‏منافقین‏‏]‏‏ هست. و حل مسئله اینها مشکلتر از هر مسئله ای است برای اسلام و برای‏‎ ‎‏مسلمین.(462)‏

24 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     مسئله، مسئلۀ اسلام است. در صدر اسلام، یک وقت در یک جنگی فریاد زدند‏‎ ‎‏منافقین به اینکه پیغمبر شهید شد. در قرآن آمده است که خوب، پیغمبر شهید بشود،‏‎ ‎‏ولی اسلام که هست؛ پیغمبر شهید شد، پیغمبر رحلت فرمود، علی بن ابی طالب شهید‏‎ ‎‏شد، اسلام هست.(463)‏

27 / 5 / 60 

*  *  *

‏     پیغمبر به کفار هم مهلت می داد، آتش بس می کرد. پیغمبر اکرم به منافقین هم مهلت‏‎ ‎‏می داد؟ پیغمبر اکرم اگر چنانچه منافقین می آمدند و می گویند به ما مهلت بدهید، ما دیگر‏‎ ‎‏مسلمان هستیم، و ما با شما هستیم، و مهلت بدهید می خواهیم عبادت و نمی دانم چه‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 174

‏بکنیم، و می دید که دارند توطئه می کنند، و می خواهند که خودشان را قوی کنند به این‏‎ ‎‏مهلت و هجوم کنند، باز هم پیغمبر مهلت می داد؟ پیغمبر به کفار مهلت می داد برای اینکه‏‎ ‎‏کفار مطلبشان معلوم بود، آنها پرونده شان واضح بود و روشن. اما به منافقین که در ظاهر‏‎ ‎‏می خواهند عبادت کنند و مثل آنهایی که در زمان حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ بودند و‏‎ ‎‏پینه هم در جبینهاشان بود، به یک همچو اشخاصی هم مهلت می داد؟ (464)‏

21 / 3 / 62 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 175

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 176