بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
فصل اول: حضرت زهرا (سلام الله‌ علیها)
اسوه زنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1401

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

اسوه زنان

اسوۀ زنان

‏ ‏

‏     ‏‏ما باید سرمشق از این خاندان بگیریم: بانوان ما از بانوانشان و مردان ما از مردانشان،‏‎ ‎‏بلکه همه از همۀ آنها. آنها زندگی خودشان را وقف کردند از برای طرفداری مظلومین و‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 186

‏احیای سنت الهی. ما باید تبعیت کنیم و زندگی خود را برای آنها قرار بدهیم. کسی که‏‎ ‎‏تاریخ اسلام را می داند، می داند که این خاندان هر یکی شان مثل یک انسان کامل، بلکه‏‎ ‎‏بالاتر، یک انسان الهی ـ روحانی، برای ملتها و مستضعفین قیام کردند در مقابل کسانی که‏‎ ‎‏می خواستند مستضعفین را از بین ببرند.(484)‏

22 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     الگو حضرت زهرا سلام الله علیها ـ است. الگو پیغمبر اسلام است. ما وقتی مملکتمان‏‎ ‎‏اسلامی است، وقتی می توانیم ادعا کنیم که جمهوری اسلامی داریم، که تمام این معانی‏‎ ‎‏که در اسلام است تحقق پیدا بکند.(485)‏

8 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     خطبۀ فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ در مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین و‏‎ ‎‏صبر امیرالمؤمنین در مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت‏‎ ‎‏موجود و بعد هم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش، امام مجتبی که‏‎ ‎‏یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ‏‎ ‎‏برادر ارجمندش حضرت سیدالشهدا، چیزهایی بود که همه می دانید و می دانیم. و با‏‎ ‎‏اینکه عده کم و اسباب و ابزار جنگ پیش آنها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان آنها‏‎ ‎‏را آن طور کرد که بر همۀ ستمکاران عصر خودشان غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند‏‎ ‎‏و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عُده و کمی‏‎ ‎‏ابزار جنگ در مقابل تمام قدرتهایی که امروز با ما به جنگ برخاسته اند، مقاومت‏‎ ‎‏کنیم.(486)‏

18 / 12 / 60 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 187

‏     کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق. کوشش‏‎ ‎‏کنید که در مقابل آن جنایاتی که بر شما وارد شد عکس العمل نشان بدهید، در حفظ همۀ‏‎ ‎‏حیثیاتی که حیثیت بزرگ زن است، آن طوری که زن فرید، حضرت زهراـ سلام الله علیها ‏‎ ‎‏ـ بود. همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسلام به وسیلۀ او و‏‎ ‎‏فرزندان او بگیریم، و همان طوری که او بوده است، باشید. و در علم و تقوا کوشش کنید‏‎ ‎‏که عِلم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است. و کوشش‏‎ ‎‏برای رسیدن به علم و تقوا وظیفۀ همۀ ماست و همۀ شماست.(487)‏

21 / 12 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏     اگر شما زنها هم وزنهای ما همه همه، کشور ما همه، پذیرفتند که امروز روز زن است؛‏‎ ‎‏یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید که روز زن‏‎ ‎‏است، به عهدۀ شما مسائل بزرگی ‏‏[‏‏خواهد آمد‏‏]‏‏؛ از قبیل مجاهده، که حضرت مجاهده‏‎ ‎‏داشته است، حضرت به اندازۀ خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است،‏‎ ‎‏مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می کرده است حکومتهای وقت را،‏‎ ‎‏شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد این‏‎ ‎‏حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همۀ چیزهایی که داشته است و عفافی که او داشته‏‎ ‎‏است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت نکردید،‏‎ ‎‏بدانید که شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت، این در روز زن وارد نشده‏‎ ‎‏است و در این شرافت وارد نشده است.(488)‏

11 / 12 / 64 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 188