بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
فصل سوم: حضرت علی (ع)
شهادت علی (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1435

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

شهادت علی (ع)

شهادت علی(ع)

‏ ‏

‏     ‏‏«خوارج» که پینه بسته بود پیشانی شان از شدت طول سجده لکن حق را کشتند.(740)‏

2 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت امیر وقتی که مواجه می شود با لشکر معاویه که از کفار هم بدتر بودند، با‏‎ ‎‏خوارج که آنها هم به همان طور بودند، با کمال شدت ‏‏[‏‏برخورد می کرد‏‏]‏‏. بعد از اینکه‏‎ ‎‏می دید هدایت نمی شوند، سفارش می کرد که شماها ابتدا به جنگ نکنید؛ به لشکر‏‎ ‎‏خودش فرمود شماها ابتدا به جنگ نکنید، ولو حق با شماست؛ بگذارید آنها ابتدا کنند؛‏‎ ‎‏وقتی آنها ابتدا می کردند، گاهی هم یکی دو تا کشته می شدند، آن وقت اجازه می داد و با‏‎ ‎‏کمال قدرت تا آخر می کوبید. خوارج را همچو سرکوب کرد که از آنها چند نفری‏‎ ‎‏توانستند فرار کنند؛ و خوارج هم همانها بودند که بعد هم توطئه کردند و حضرت امیر را‏‎ ‎‏به شهادت رساندند.(741)‏

11 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     این مقدسهایی که پینه بسته بود پیشانیشان، لکن خدا را نمی شناختند، همینها بودند‏‎ ‎‏که کشتند امیرالمؤمنین را!(742)‏

17 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     آنهایی هم که حضرت امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ را در محراب عبادت کشتند،‏‎ ‎‏مدّعی اسلام بودند. آنهایی هم که لشکرکشی کردند و هجوم آوردند به لشکر اسلام در‏‎ ‎‏صدر اسلام و هجوم آوردند به لشکر علی بن ابی طالب آنها هم ادعای اسلام داشتند، با‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

‏اسم اسلام با اسلام جنگیدند.(743)‏

29 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ با دست یکی از همین منافقین، با دست یکی از همین‏‎ ‎‏اشخاصی که به صورت اسلام، ‏‏[‏‏اما‏‏]‏‏ از اسلام جدا بودند، فرق مبارکش شکافت.‏‏(744)‏

9 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ در صدر اسلام ، مظلومتر از هر حاکمی در هر وقت‏‎ ‎‏بود. آن قدر اذیتش می کردند! همان مقدسها ایستادند مقابلش، گفتند: باید ‏‏[‏‏قبول کنی‏‏]‏‎ ‎‏قرآن را بالای نیزه کردند ‏‏[‏‏گفتند‏‏]‏‏: چنانچه قبول نکنی، چه خواهیم کرد. مجبورش کردند‏‎ ‎‏به اینکه قبول کند. بعد هم تکفیرش کردند. گفتند توبه کن، تو کافر شده ای.(745)‏

1 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏والاترین شهید محراب که به دست خیانتکار اشقی الاشقیا به ملأ اعلا شتافت.‏‏(746)‏

23 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است،از هیچ قشر دیگر نخورده‏‎ ‎‏است ونمونۀ بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ که در تاریخ روشن است.(747)‏

3 / 12 / 67 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 283