بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
امام کاظم (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1442

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

امام کاظم (ع)

امام کاظم(ع)

‏ ‏

‏     ‏‏اینکه می بینید «هارون‏‎[1]‎‏» حضرت موسی بن جعفر(ع) را می گیرد و چندین سال حبس‏‎ ‎‏می کند، یا «مأمون‏‎[2]‎‏» حضرت رضا(ع) را به مرو می برد و تحت الحفظ نگه می دارد و سرانجام‏‎ ‎‏مسموم می کند، نه از این جهت است که سید و اولاد پیغمبرند و اینها با پیغمبر(ص)‏‎ ‎‏مخالف اند؛ هارون و مأمون هر دو شیعی بودند، بلکه از باب «الملک عقیم‏‎[3]‎‏» است. ولو اینها‏‎ ‎‏می دانستند که اولاد علی(ع) داعیۀ خلافت داشته بر تشکیل حکومت اسلامی اصرار دارند، و‏‎ ‎‏خلافت و حکومت را وظیفۀ خود می دانند. چنانکه آن روز که به امام(ع) پیشنهاد شد حدود‏‎ ‎‏«فدک‏‎[4]‎‏» را تعیین فرماید تا آن را به ایشان برگردانند، طبق روایت، حضرت حدود کشور‏‎ ‎‏اسلامی را تعیین فرمود. یعنی، تا این حدود حق ماست و ما باید بر آن حکومت داشته باشیم،‏‎ ‎‏و شما غاصبید. حکام جائر می دیدند که اگر امام موسی بن جعفر(ع) آزاد باشد، زندگی را بر‏‎ ‎‏آنها حرام خواهد کرد؛ و ممکن است زمینه ای فراهم شود که حضرت قیام کند و سلطنت را‏‎ ‎‏براندازد. از این جهت مهلت ندادند. اگر مهلت داده بودند، بدون تردید حضرت قیام می کرد.‏‎ ‎‏شما در این شک نداشته باشید که اگر فرصتی برای موسی بن جعفر(ع) پیش می آمد، قیام‏‎ ‎‏می کرد و اساس دستگاه سلاطین غاصب را واژگون می ساخ‏‏ت.(786)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏بر حسب روایت، وقتی که امام (ع) بر هارون وارد شد، دستور داد حضرت را تا نزدیک‏‎ ‎‏مسند سواره بیاورند؛ و کمال احترام را به ایشان نمود. بعد که موقع تقسیم سهمیۀ بیت المال‏‎ ‎‏شد و نوبت به بنی هاشم رسید، مبلغ بسیار اندکی مقرر داشت! مأمون که حاضر بود، از آن‏‎ ‎‏تجلیل و این طرز توزیع درآمد تعجب کرد. هارون به او گفت: عقل تو نمی رسد. بنی هاشم را‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 297

‏باید همین طور نگه داشت اینها باید فقیر باشند؛ حبس باشند؛ تبعید باشند؛ رنجور باشند؛‏‎ ‎‏مسموم شوند؛ کشته شوند؛ وگرنه قیام خواهند کرد و زندگی را بر ما تلخ خواهند ساخت.‏‏(787)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     موسی بن جعفر تو حبس هم مقابله می کرد.(788)‏

1 / 4 / 50 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏اینهایی که به اسم خلفا سلطنت می کردند. حضرت موسی بن جعفر را پانزده سال یا ده‏‎ ‎‏سال در حبس نگه می دارد آیا برای اینکه نماز می خواند؟ ... هارون و مأمون خودشان نماز‏‎ ‎‏می خواندند. امام جماعت هم بودند، امام جمعه هم بودند، برای اینکه نماز می خواند ...‏‎ ‎‏گرفتند ایشان را ؟! برای اینکه یک سید، اولاد پیغمبری است یا امامی است؟! برای اینهاست؟‏‎ ‎‏نه، برای این است که حضرت موسی بن جعفر مخالف با رژیم بوده است، با آن رژیم طاغوتی‏‎ ‎‏مخالف بوده. مخالفتش با رژیم، اسباب گرفتاری اش بوده، نه اینکه یک آدمی بوده است چون‏‎ ‎‏نماز می خوانده، گرفتند او را؛ چون آدم خوبی ‏‏[‏‏بوده‏‏]‏‏، چون که پسر پیغمبر بوده. آنها پیغمبر را‏‎ ‎‏فریاد می کردند در اذانشان و پیغمبر را ثنا می کردند، لکن وقتی مخالف رژیم می بینند این آدم‏‎ ‎‏هست، باید بگیرند حبسش بکنند.(789)‏

30 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏هفت سال می گویند مسلّم بوده، احتمال چهارده سال هم هست. این یک راهی بوده است‏‎ ‎‏که همۀ اولیای خدا، نه فقط آنهایی که در زمان اسلام بودند، قبل از اسلام هم انبیا و اولیایی که‏‎ ‎‏بودند، راهشان همین بوده. اینطور نبوده است که آنها در رفاه مادی باشند.‏‏(790)‏

6 / 6 / 59 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 298

  • )) هارون الرشید (193 ه .ق) پنجمین خلیفه عباسی.
  • )) عبدالله مأمون (170ـ218 ه .ق) فرزند هارون الرشید  هفتمین خلیفه عباسی.
  • )) یعنی قدرت بی زاد و ولد است.
  • )) «فدک» قریۀ آبادی بوده است در یک منزل خیبر که پس از جنگ خیبر ساکنان آن با پیغمبر پیمان صلح بستند و فدک ملک پیغمبر(ص) گردید و ایشان آن را به دستور خداوند به دخترش فاطمه(س) بخشید.