فهرست مأخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1445

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

فهرست مأخذ

فهرست مآخذ

‏  ‏

‏یف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏صحیفه امام‏

‏صحیفه نور‏

‏ ‏

‏صحیفه امام‏

‏ ‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏ ‏

‏1‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث عقل و جهل‏

‏249‏

‏2‏

‏11 / 9 / 57‏

‏بیانات امام در مورد اهمیت و نتایج قیام لله‏

‏ 5‏

‏162‏

‏4‏

‏15‏

‏3‏

‏31 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای هیئت نمایندگی عالیرتبه روحانی عربستان سعودی‏

‏7‏

‏67ـ68‏

‏6‏

‏50‏

‏4‏

‏6 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل شهربانی کاشان‏

‏7‏

‏508‏

‏7‏

‏4‏

‏5‏

‏21 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع بانوان شمیران‏

‏13‏

‏30‏

‏12‏

‏239‏

‏6‏

‏22 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع سفرا، دیپلماتها و وابستگان نظامی‏

‏14‏

‏82‏

‏14‏

‏67‏

‏7‏

‏8 / 9 / 60‏

‏پیام به فرماندهان نظامی‏

‏15‏

‏394ـ395 ‏

‏15‏

‏235‏

‏8‏

‏30 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه استان اصفهان و چهارمحال بختیاری‏

‏15‏

‏504‏

‏16‏

‏8‏

‏9‏

‏8 / 4 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اعضای ستاد جهاد سازندگی‏

‏14‏

‏520ـ522‏

‏15‏

‏45ـ46‏

‏10‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏215ـ217‏

‏15‏

‏147ـ148‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 307

‏11‏

‏3 / 9 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان ‏

‏15‏

‏384ـ385‏

‏15‏

‏229ـ230‏

‏12‏

‏6 / 10 / 61‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی‏

‏17‏

‏192‏

‏17‏

‏132ـ133‏

‏13‏

‏11 / 9 / 41‏

‏بیانات امام در جمع طلاب و اهالی قم ‏

‏1‏

‏113‏

‏1‏

‏16‏

‏14‏

‏2 / 1 / 42‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون قم‏

‏1‏

‏166‏

‏1‏

‏38‏

‏15‏

‏11 / 9 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏165‏

‏4‏

‏17‏

‏16‏

‏17 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع وعاظ و روحانیون تهران‏

‏8‏

‏525ـ526‏

‏8‏

‏69‏

‏17‏

‏11 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع خانواده های شهدا و امدادگران‏

‏11‏

‏514‏

‏11‏

‏165‏

‏18‏

‏8 / 7 / 59‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور‏

‏13‏

‏250‏

‏13‏

‏108‏

‏19‏

‏9 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏15‏

‏135‏

‏15‏

‏112ـ113‏

‏20‏

‏1 / 8 / 62‏

‏بیانات امام در دیدار با وزیر صنایع سنگین و کارکنان آن وزارتخانه و مخترعان و مبتکران‏

‏18‏

‏191ـ192‏

‏18‏

‏148‏

‏21‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏403‏

‏21‏

‏176‏

‏22‏

‏13 / 9 / 57‏

‏مصاحبه امام با رادیو بی.بی.سی.‏

‏5‏

‏171‏

‏4‏

‏22‏

‏23‏

‏15 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون و پرسنل کمیته و سپاه‏

‏8‏

‏489‏

‏8‏

‏48‏

‏24‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏440‏

‏21‏

‏198‏

‏25‏

‏15 / 5 / 57‏

‏پیام امام به ملت ایران‏

‏3‏

‏437‏

‏2‏

‏86ـ87‏

‏26‏

‏14 / 9 / 57‏

‏مصاحبه امام با رادیو لوکزامبورگ‏

‏5‏

‏177‏

‏4‏

‏27‏

‏27‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام رادیو تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»‏

‏6‏

‏457‏

‏5‏

‏235‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 308

‏28‏

‏10 / 7 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان مخابرات‏

‏10‏

‏203‏

‏9‏

‏245‏

‏29‏

‏21 / 5 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی‏

‏13‏

‏97‏

‏13‏

‏3‏

‏30‏

‏28 / 7 / 59‏

‏بیانات امام در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏13‏

‏281‏

‏13‏

‏127‏

‏31‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏70‏

‏32‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏258‏

‏33‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏173‏

‏34‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏27ـ29‏

‏35‏

‏28 / 12 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏14‏

‏211‏

‏14‏

‏138‏

‏36‏

‏4 / 10 / 61‏

‏یانات امام در دیدار با وزیر، معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه‏

‏17‏

‏174‏

‏17‏

‏123ـ124‏

‏37‏

‏6 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در چمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏177‏

‏2‏

‏232ـ233‏

‏38‏

‏8 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏215ـ216‏

‏2‏

‏237‏

‏39‏

‏20 / 9 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏216‏

‏4‏

‏49‏

‏40‏

‏14 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏456‏

‏8‏

‏30‏

‏41‏

‏13 / 10 / 59‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان مجله «سروش»‏

‏13‏

‏487‏

‏13‏

‏262ـ263‏

‏42‏

‏19 / 9 / 64‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی‏

‏19‏

‏449‏

‏19‏

‏257‏

‏43‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت‏

‏13‏

‏291‏

‏13‏

‏133ـ134‏

‏44‏

‏4 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس‏

‏14‏

‏12‏

‏14‏

‏18‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 309

‏45‏

‏23 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏494‏

‏15‏

‏284‏

‏46‏

‏23 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏494‏

‏15‏

‏283ـ584‏

‏47‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث عقل و جهل‏

‏250‏

‏48‏

‏20 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏240‏

‏9‏

‏101‏

‏49‏

‏13 / 8 / 61‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاهای سراسر کشور‏

‏17‏

‏79‏

‏17‏

‏70‏

‏50‏

‏21 / 4 / 62‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم‏

‏17‏

‏527ـ528‏

‏18‏

‏32ـ33‏

‏51‏

‏23 / 12 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏227‏

‏20‏

‏72‏

‏52‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏24‏

‏53‏

‏8 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران دشت مغان و بانوان تهران‏

‏7‏

‏530ـ531‏

‏7‏

‏15‏

‏54‏

‏8 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران دشت مغان و بانوان تهران‏

‏7‏

‏531ـ532‏

‏7‏

‏16‏

‏55‏

‏11 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از بانوان اهواز‏

‏8‏

‏41‏

‏7‏

‏44‏

‏56‏

‏3 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع طلاب حوزه علمیه اصفهان‏

‏8‏

‏268‏

‏7‏

‏192‏

‏57‏

‏7 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون و طلاب حوزه علمیۀ قم‏

‏8‏

‏336‏

‏7‏

‏230‏

‏58‏

‏17 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏9‏

‏10‏

‏8‏

‏81‏

‏59‏

‏17 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏464ـ465 ‏

‏9‏

‏62‏

‏60‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمریکایی‏

‏11‏

‏451‏

‏11‏

‏124‏

‏61‏

‏15 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع‏

‏12‏

‏39‏

‏11‏

‏202‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 310

‏62‏

‏21 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از زنان شمیران‏

‏13‏

‏35ـ36‏

‏12‏

‏242‏

‏63‏

‏9 / 6 / 59‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان پاکستانی و معلمین ایرانی‏

‏13‏

‏171‏

‏13‏

‏52‏

‏64‏

‏9 / 6 / 59‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان پاکستانی و معلمین ایرانی‏

‏13‏

‏172‏

‏13‏

‏52‏

‏65‏

‏20 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفتۀ وحدت‏

‏15‏

‏471‏

‏15‏

‏278‏

‏66‏

‏28 / 6 / 61‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏16‏

‏500‏

‏17‏

‏20‏

‏67‏

‏27 / 8 / 61‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان اقلیتهای مذهبی‏

‏ 17‏

‏98‏

‏17‏

‏77‏

‏68‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏449‏

‏21‏

‏203‏

‏69‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیرسوره حمد‏

‏148‏

‏70‏

‏5 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران قم و کارکنان شرکت نفت آبادان‏

‏8‏

‏293‏

‏7‏

‏205‏

‏71‏

‏17 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏9‏

‏10‏

‏8‏

‏89‏

‏72‏

‏7 / 4 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی امام به ملت ایران‏

‏12‏

‏480‏

‏12‏

‏207‏

‏73‏

‏18 / 3 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اعضای ستاد انجمنهای اسلامی وزارت بهداری‏

‏14‏

‏414‏

‏14‏

‏268‏

‏74‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏213‏

‏15‏

‏146‏

‏75‏

‏14 / 1 / 61‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان و اعضای دفاتر حزب جمهوری اسلامی‏

‏16‏

‏162‏

‏16‏

‏105‏

‏76‏

‏27 / 8 / 61‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان اقلیتهای مذهبی‏

‏17‏

‏98‏

‏17‏

‏77‏

‏77‏

‏22 / 4 / 62‏

‏پیام امام به نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏18‏

‏6‏

‏18‏

‏43‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 311

‏78‏

‏19 / 9 / 64‏

‏پیام امام در جمع اعضای شواری عالی انقلاب فرهنگی‏

‏19‏

‏448‏

‏19‏

‏256‏

‏79‏

‏2 / 6 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان کشور‏

‏20‏

‏116‏

‏20‏

‏30‏

‏80‏

‏23 / 5 / 66‏

‏دیدار با مسئولین و پرسنل جهاد سازندگی ‏

‏20‏

‏363ـ362‏

‏20‏

‏141‏

‏81‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏410‏

‏20‏

‏157‏

‏82‏

‏8 / 6 / 59‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان پاکستانی و معلمین ایرانی‏

‏13‏

‏172‏

‏13‏

‏52‏

‏83‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع هیئت دولت و نمایندگان مجلس‏

‏13‏

‏288‏

‏13‏

‏132‏

‏84‏

‏3 / 10 / 59‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه شهرستانها‏

‏13‏

‏432ـ433 ‏

‏13‏

‏218‏

‏85‏

‏2 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏1‏

‏14‏

‏11‏

‏86‏

‏4 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و هیأت دولت‏

‏14‏

‏7ـ8‏

‏14‏

‏15‏

‏87‏

‏23 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏494ـ495 ‏

‏15‏

‏284‏

‏88‏

‏اواخر دی 56‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون و طلاب‏

‏3‏

‏297ـ298‏

‏1‏

‏268‏

‏89‏

‏15 / 6 / 57‏

‏پیام امام به ملت شریف ایران‏

‏3‏

‏454‏

‏2‏

‏97‏

‏90‏

‏20 / 7 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏3‏

‏512‏

‏2‏

‏143‏

‏91‏

‏23 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏19‏

‏2‏

‏165‏

‏92‏

‏4 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کشیشهای مسیحی‏

‏11‏

‏412‏

‏11‏

‏95‏

‏93‏

‏15 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏507‏

‏12‏

‏223‏

‏94‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام امام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانی قدس‏

‏15‏

‏63‏

‏15‏

‏75‏

‏95‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏217‏

‏15‏

‏148ـ149‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 312

‏96‏

‏30 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه استان اصفهان و چهارمحال بختیاری‏

‏15‏

‏507‏

‏16‏

‏10‏

‏97‏

‏7 / 6 / 61‏

‏بیانات امام در دیدار با نخست وزیر و اعضای هیئت دولت‏

‏16‏

‏451‏

‏16‏

‏268‏

‏98‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏ 14‏

‏99‏

‏18 / 6 / 63‏

‏بیانات امام در جمع اعضای کمیته برگزاری هفتۀ جنگ‏

‏19‏

‏56‏

‏19‏

‏59‏

‏100‏

‏29 / 11 / 56‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون‏

‏3‏

‏338ـ339‏

‏2‏

‏27ـ28‏

‏101‏

‏14 / 11 / 63‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه کل کشور و اعضای مجلس خبرگان‏

‏19‏

‏140ـ141‏

‏19‏

‏96‏

‏102‏

‏19 / 12 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین وزارت اطلاعات‏

‏19‏

‏180‏

‏19‏

‏118‏

‏103‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏410‏

‏20‏

‏157ـ158‏

‏104‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏412ـ413‏

‏20‏

‏158ـ159‏

‏105‏

‏30 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏99‏

‏2‏

‏183‏

‏106‏

‏18 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏89‏

‏5‏

‏47‏

‏107‏

‏18 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏89‏

‏5‏

‏47‏

‏108‏

‏29 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در دیدار با سرپرست و مسئولین کمیته های انقلاب اسلامی‏

‏7‏

‏45‏

‏6‏

‏31‏

‏109‏

‏26 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع عشایر لرستان‏

‏7‏

‏327‏

‏6‏

‏189‏

‏110‏

‏20 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏241‏

‏9‏

‏101‏

‏111‏

‏6 / 3 / 50‏

‏بیانات امام به مناسبت جشنهای 2500 ساله‏

‏2‏

‏370ـ371‏

‏1‏

‏173‏

‏112‏

‏3 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏150‏

‏2‏

‏207‏

‏113‏

‏2 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان صدا و سیما‏

‏11‏

‏386‏

‏11‏

‏84‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 313

‏114‏

‏6 / 6 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده امام موسی صدر‏

‏13‏

‏167‏

‏13‏

‏49‏

‏115‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت‏

‏13‏

‏286ـ287‏

‏13‏

‏130ـ131‏

‏116‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت‏

‏13‏

‏289‏

‏13‏

‏132‏

‏117‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت‏

‏13‏

‏291‏

‏13‏

‏133‏

‏118‏

‏4 / 2 / 62‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از کارگران، معلمان و مربیان پرورشی‏

‏17‏

‏414‏

‏17‏

‏239‏

‏119‏

‏1 / 10 / 62‏

‏بیانات امام در جمع مردم و مسئولین نظام‏

‏18‏

‏269‏

‏18‏

‏195‏

‏120‏

‏30 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان‏

‏18‏

‏440‏

‏18‏

‏286‏

‏121‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏21‏

‏3‏

‏20‏

‏190‏

‏122‏

‏29 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کمیته های انقلاب اسلامی‏

‏7‏

‏44‏

‏6‏

‏31‏

‏123‏

‏5 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران قم و کارکنان شرکت نفت آبادان‏

‏8‏

‏291ـ292‏

‏7‏

‏204‏

‏124‏

‏30 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده بابل‏

‏9‏

‏169ـ170‏

‏8‏

‏178‏

‏125‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏396ـ397‏

‏9‏

‏28ـ29‏

‏126‏

‏6 / 3 / 50‏

‏بیانات امام در جمع جشنهای 2500 ساله‏

‏2‏

‏370ـ371‏

‏1‏

‏173‏

‏127‏

‏2 / 6 / 58‏

‏بیانات امام اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏340‏

‏8‏

‏269‏

‏128‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده‏

‏9‏

‏396‏

‏9‏

‏28‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 314

‏129‏

‏4 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت دولت‏

‏14‏

‏20‏

‏14‏

‏22ـ23‏

‏130‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جماعات خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏217ـ218‏

‏15‏

‏149‏

‏131‏

‏10 / 4 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏18‏

‏500‏

‏19‏

‏20‏

‏132‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏122‏

‏133‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏196‏

‏134‏

‏7 / 10 / 59‏

‏بیانات امام در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم‏

‏13‏

‏455‏

‏13‏

‏234‏

‏135‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام امام به زائران بیت الله الحرام و مسلمانان جهان‏

‏18‏

‏86ـ87‏

‏18‏

‏87‏

‏136‏

‏15 / 6 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور و مردم در روز عید قربان‏

‏19‏

‏48‏

‏19‏

‏53‏

‏137‏

‏15 / 6 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور و مردم در روز عید قربان‏

‏19‏

‏48ـ49‏

‏19‏

‏541‏

‏38‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏19‏

‏139‏

‏15 / 2 / 23‏

‏پیام به ملت ایران (دعوت به قیام برای خدا)‏

‏1‏

‏21‏

‏1‏

‏3‏

‏140‏

‏29 / 11 / 56‏

‏بیانات امام به مناسبت چهلم شهدای قم‏

‏3‏

‏339‏

‏2‏

‏28‏

‏141‏

‏23 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏19‏

‏2‏

‏165‏

‏142‏

‏28 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم از خارج‏

‏5‏

‏35‏

‏3‏

‏202ـ203‏

‏143‏

‏2 / 6 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به امت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏340‏

‏8‏

‏269‏

‏144‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏396‏

‏9‏

‏28ـ29‏

‏145‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام امام به زائران بیت الله الحرام‏

‏20‏

‏86‏

‏20‏

‏16‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 315

‏146‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام امام به زائران بیت الله الحرام‏

‏20‏

‏316ـ317‏

‏20‏

‏112‏

‏147‏

‏23 / 5 / 66‏

‏بیانات امام در دیدار با مسئولین و پرسنل جهاد سازندگی‏

‏20‏

‏361ـ362‏

‏20‏

‏140ـ141‏

‏148‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏411‏

‏20‏

‏158‏

‏149‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏196‏

‏150‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏238ـ240‏

‏151‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏124‏

‏152‏

‏4 / 12 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی‏

‏14‏

‏145‏

‏14‏

‏97‏

‏153‏

‏15 / 2 / 23‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏1‏

‏21‏

‏1‏

‏3‏

‏154‏

‏8 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏215ـ216‏

‏2‏

‏237ـ238‏

‏155‏

‏28 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏35ـ36‏

‏3‏

‏203‏

‏156‏

‏7 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏236ـ237‏

‏5‏

‏51‏

‏157‏

‏29 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در دیدار با سرپرست و مسئولین کمیته های انقلاب اسلامی‏

‏7‏

‏44‏

‏6‏

‏31‏

‏158‏

‏21 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از عشایر نورآباد ممسنی و دانشجویان یزد‏

‏7‏

‏244‏

‏6‏

‏141‏

‏159‏

‏24 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع جامعه کلیمیان ایران‏

‏7‏

‏289ـ290 ‏

‏6‏

‏164‏

‏160‏

‏14 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏456‏

‏8‏

‏30‏

‏161‏

‏14 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏456‏

‏8‏

‏30‏

‏162‏

‏30 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده بابل‏

‏9‏

‏168‏

‏8‏

‏177‏

‏163‏

‏2 / 6 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به امت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏340‏

‏8‏

‏269‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 316

‏164‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏396‏

‏9‏

‏29‏

‏165‏

‏8 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمۀ جمعۀ استانهای باختران و ایلام‏

‏9‏

‏945و465‏

‏9‏

‏59ـ63‏

‏166‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمۀ جماعات استان خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏213ـ214‏

‏15‏

‏146‏

‏167‏

‏29 / 6 / 62‏

‏بیانات امام در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق‏

‏18‏

‏135‏

‏18‏

‏114‏

‏168‏

‏1 / 10 / 62‏

‏بیانات امام در جمع مردم و مسئولین کشور‏

‏18‏

‏264‏

‏18‏

‏192‏

‏169‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏314‏

‏170‏

‏29 / 11 / 56‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون‏

‏3‏

‏347‏

‏2‏

‏32ـ33‏

‏171‏

‏4 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کشیشهای مسیحی‏

‏11‏

‏406‏

‏11‏

‏92‏

‏172‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمریکایی‏

‏11‏

‏463‏

‏11‏

‏132‏

‏173‏

‏2 / 10 / 58‏

‏پیام امام به مسیحیان جهان به مناسبت عید میلاد حضرت مسیح‏

‏11‏

‏375‏

‏11‏

‏78‏

‏174‏

‏22 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع سفرا، دیپلماتها و وابستگان نظامی‏

‏14‏

‏82‏

‏14‏

‏67‏

‏175‏

‏20 / 9 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏19‏

‏115‏

‏19‏

‏84‏

‏176‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏411‏

‏20‏

‏158‏

‏177‏

‏4 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و هیأت دولت‏

‏14‏

‏11‏

‏14‏

‏17‏

‏178‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏407‏

‏21‏

‏178‏

‏179‏

‏4 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏161ـ162‏

‏2‏

‏214‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 317

‏180‏

‏13 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع بانوان قم‏

‏6‏

‏299‏

‏5‏

‏153‏

‏181‏

‏15 / 11 / 58‏

‏پیام امام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏12‏

‏136‏

‏11‏

‏258‏

‏182‏

‏2 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏1‏

‏14‏

‏11‏

‏183‏

‏9 / 9 / 64‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏19‏

‏432ـ434‏

‏19‏

‏247ـ248‏

‏184‏

‏9 / 9 / 64‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏19‏

‏435ـ436‏

‏19‏

‏249‏

‏185‏

‏17 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏237‏

‏5‏

‏51‏

‏186‏

‏14 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از پاسداران عشایر لرستان‏

‏6‏

‏313ـ314‏

‏5‏

‏143ـ144‏

‏187‏

‏26 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع عشایر لرستان‏

‏7‏

‏327‏

‏6‏

‏189‏

‏188‏

‏30 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده بابل‏

‏9‏

‏169‏

‏8‏

‏177‏

‏189‏

‏30 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده بابل‏

‏9‏

‏171‏

‏8‏

‏178ـ179‏

‏190‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏397‏

‏9‏

‏29‏

‏191‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏176‏

‏192‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏337‏

‏193‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏342‏

‏194‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏349ـ350‏

‏195‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏351ـ352‏

‏196‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏445‏

‏197‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏487ـ488‏

‏198‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏509‏

‏199‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏111‏

‏200‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏177‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 318

‏201‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏148ـ149‏

‏202‏

‏19 / 3 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏54ـ55‏

‏20‏

‏4‏

‏203‏

‏8 / 3 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان کشور‏

‏20‏

‏269‏

‏20‏

‏88‏

‏204‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏246ـ247‏

‏205‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث عقل و جهل‏

‏164‏

‏206‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏ 141‏

‏207‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏152‏

‏208‏

‏17 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع خواهران مکتب توحید‏

‏10‏

‏246‏

‏9‏

‏279‏

‏209‏

‏2 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از کارکنان صدا و سیما‏

‏11‏

‏380ـ381‏

‏11‏

‏81‏

‏210‏

‏15 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏508‏

‏12‏

‏223‏

‏211‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و اعضای هیأت دولت‏

‏13‏

‏291‏

‏13‏

‏133ـ134‏

‏212‏

‏21 / 2 / 60‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی‏

‏14‏

‏342ـ343‏

‏14‏

‏220‏

‏213‏

‏23 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏492‏

‏15‏

‏283‏

‏214‏

‏1 / 1 / 64‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏19‏

‏204ـ205‏

‏19‏

‏131‏

‏215‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏95ـ96‏

‏216‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏242‏

‏217‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏331‏

‏218‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ص 92‏

‏219‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏326ـ327‏

‏3‏

‏10‏

‏220‏

‏18 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از جوانان دختر و پسر فرانسوی‏

‏4‏

‏417ـ418‏

‏3‏

‏84‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 319

‏221‏

‏26 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از فرمانداران کشور‏

‏9‏

‏116‏

‏8‏

‏145‏

‏222‏

‏623 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از خواهران و برادران کویتی‏

‏9‏

‏329‏

‏8‏

‏277‏

‏223‏

‏15 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏509‏

‏12‏

‏234ـ235‏

‏224‏

‏15 / 9 / 59‏

‏بیانات امام در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏13‏

‏384‏

‏13‏

‏190‏

‏225‏

‏7 / 6 / 61‏

‏بیانات امام در دیدار با نخست وزیر و اعضای هیئت دولت‏

‏16‏

‏451‏

‏16‏

‏268‏

‏226‏

‏13 / 10 / 62‏

‏بیانات امام در جمع استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسر کشور‏

‏18‏

‏279‏

‏18‏

‏201‏

‏227‏

‏8 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏219ـ220 ‏

‏2‏

‏240‏

‏228‏

‏17 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏395ـ396‏

‏3‏

‏68‏

‏229‏

‏10 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع مردم‏

‏6‏

‏277‏

‏5‏

‏130‏

‏230‏

‏21 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه‏

‏8‏

‏86‏

‏7‏

‏73‏

‏231‏

‏14 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏456ـ457‏

‏8‏

‏30‏

‏232‏

‏14 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏456‏

‏8‏

‏30‏

‏233‏

‏25 / 4 / 64‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏19‏

‏318‏

‏19‏

‏188‏

‏234‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏141‏

‏235‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث عقل و جهل‏

‏171‏

‏236‏

‏13 / 8 / 61‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاهای سراسر کشور‏

‏17‏

‏79‏

‏17‏

‏70‏

‏237‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏106‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 320

‏238‏

‏14 / 8 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران‏

‏10‏

‏489‏

‏10‏

‏139‏

‏239‏

‏21 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور‏

‏12‏

‏419ـ420‏

‏12‏

‏168‏

‏240‏

‏21 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور‏

‏12‏

‏424ـ425‏

‏12‏

‏171‏

‏241‏

‏21 / 2 / 62‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏17‏

‏430ـ431 ‏

‏17‏

‏250‏

‏242‏

‏21 / 2 / 62‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏17‏

‏434ـ435‏

‏17‏

‏252ـ253‏

‏243‏

‏20 / 9 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏19‏

‏112‏

‏19‏

‏82‏

‏244‏

‏8 / 1 / 66‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏20‏

‏239ـ240‏

‏20‏

‏78‏

‏245‏

‏8 / 1 / 66‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏20‏

‏240‏

‏20‏

‏79‏

‏246‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏124‏

‏247‏

‏23 / 8 / 44‏

‏بیانات امام در جمع علمای نجف‏

‏2‏

‏29‏

‏1‏

‏118‏

‏248‏

‏10 / 10 / 50‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق‏

‏2‏

‏410‏

‏1‏

‏182‏

‏249‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏319‏

‏3‏

‏5‏

‏250‏

‏8 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏548‏

‏4‏

‏273‏

‏251‏

‏27 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع استادان دانشگاه ‏

‏6‏

‏159‏

‏5‏

‏84‏

‏252‏

‏30 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع معلمان‏

‏6‏

‏203‏

‏5‏

‏109‏

‏253‏

‏12 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل کمیتۀ انقلاب اسلامی منطقه 12 تهران‏

‏8‏

‏379ـ380‏

‏7‏

‏259‏

‏254‏

‏2 / 6 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به امت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏340‏

‏8‏

‏269‏

‏255‏

‏4 / 11 / 61‏

‏بیانات امام در جمع کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏17‏

‏251‏

‏17‏

‏164‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 321

‏256‏

‏21 / 4 / 62‏

‏بیانات امام در جمع اعضای مسئولین کشور و اقشار مختلف مردم‏

‏17‏

‏528‏

‏18‏

‏33‏

‏257‏

‏23 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده در دومین کنگره جهانی ائمه جمعه‏

‏18‏

‏422‏

‏18‏

‏275‏

‏258‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏43ـ44‏

‏259‏

‏23 / 8 / 44‏

‏بیانات امام در جمع علمای نجف‏

‏2‏

‏32‏

‏1‏

‏120‏

‏260‏

‏11 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏8‏

‏41‏

‏7‏

‏44ـ45‏

‏261‏

‏11 / 8 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان عربستان سعودی مقیم ایران‏

‏10‏

‏446‏

‏10‏

‏115‏

‏262‏

‏21 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور‏

‏12‏

‏425‏

‏12‏

‏171‏

‏263‏

‏7 / 4 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی امام به ملت ایران‏

‏12‏

‏480‏

‏12‏

‏207‏

‏264‏

‏10 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان وزارت کشور‏

‏12‏

‏492‏

‏12‏

‏212‏

‏265‏

‏21 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع بانوان شمیران‏

‏13‏

‏35ـ36‏

‏12‏

‏242‏

‏266‏

‏3 / 5 / 59‏

‏بیانات امام در جمع جانشین ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش‏

‏13‏

‏60‏

‏12‏

‏263‏

‏267‏

‏2 / 11 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏14‏

‏1‏

‏14‏

‏11‏

‏268‏

‏11 / 3 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏389‏

‏14‏

‏253‏

‏269‏

‏19 / 10 / 61‏

‏بیانات امام در دیدار با رئیس دیوانعالی کشور و کلیه قضات شورایعالی قضایی‏

‏17‏

‏233‏

‏17‏

‏150‏

‏270‏

‏22 / 5 / 57‏

‏پیام امام به مردم مسلمان ایران‏

‏3‏

‏441‏

‏2‏

‏88‏

‏271‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏319‏

‏3‏

‏5‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 322

‏272‏

‏28 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏36‏

‏3‏

‏203‏

‏273‏

‏7 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏237‏

‏5‏

‏51‏

‏274‏

‏21 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از عشایر نورآباد ممسنی و دانشجویان یزد‏

‏7‏

‏244ـ245‏

‏6‏

‏141‏

‏275‏

‏14 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از نابینایان مدرسه ابابصیر اصفهان‏

‏8‏

‏456‏

‏8‏

‏30‏

‏276‏

‏11 / 10 / 59‏

‏نامه به ملت و ارتش عراق‏

‏13‏

‏468‏

‏13‏

‏243‏

‏277‏

‏1 / 1 / 61‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان نظام‏

‏16‏

‏138‏

‏16‏

‏93‏

‏278‏

‏21 / 7 / 61‏

‏بیانات امام در جمع اعضای هیئت ایرانی در کنفرانس بین المجالس‏

‏17‏

‏35‏

‏17‏

‏51‏

‏279‏

‏12 / 10 / 61‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر‏

‏17‏

‏210‏

‏17‏

‏142‏

‏280‏

‏29 / 1 / 64‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏19‏

‏229‏

‏19‏

‏146‏

‏281‏

‏2 / 10 / 64‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی‏

‏19‏

‏457‏

‏19‏

‏259‏

‏282‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏319‏

‏3‏

‏5‏

‏283‏

‏11 / 9 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏165ـ166 ‏

‏4‏

‏17‏

‏284‏

‏30 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان‏

‏7‏

‏389‏

‏6‏

‏202‏

‏285‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا و بانواان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏397‏

‏9‏

‏29‏

‏286‏

‏6 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت‏

‏13‏

‏287‏

‏13‏

‏131‏

‏287‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏411ـ412‏

‏20‏

‏158‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 323

‏288‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏106‏

‏289‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏17‏

‏290‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏18‏

‏291‏

‏29 / 11 / 56‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون‏

‏3‏

‏339‏

‏2‏

‏28‏

‏292‏

‏13 / 12 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای هیئت بررسی کننده جنگ تحمیلی عراق‏

‏14‏

‏180‏

‏14‏

‏118‏

‏293‏

‏10 / 4 / 60‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون تهران‏

‏15‏

‏111‏

‏5‏

‏56‏

‏294‏

‏10 / 4 / 60‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون تهران‏

‏15‏

‏12‏

‏15‏

‏56ـ57‏

‏295‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏214‏

‏15‏

‏146ـ147‏

‏296‏

‏3 / 5 / 61‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان اداره مرکزی آستان قدس رضوی‏

‏16‏

‏388‏

‏16‏

‏232‏

‏297‏

‏12 / 10 / 61‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر‏

‏17‏

‏204‏

‏17‏

‏138‏

‏298‏

‏4 / 3 / 62‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورای مرکزی ائمه جمعه استان تهران‏

‏17‏

‏452‏

‏17‏

‏262‏

‏299‏

‏2 / 6 / 62‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی‏

‏18‏

‏72‏

‏18‏

‏80‏

‏300‏

‏23 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده و دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات‏

‏18‏

‏422‏

‏18‏

‏274‏

‏301‏

‏23 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده و دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات‏

‏18‏

‏421‏

‏18‏

‏274‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 324

‏302‏

‏2 / 6 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏113‏

‏20‏

‏28‏

‏303‏

‏2 / 6 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏116‏

‏20‏

‏30‏

‏304‏

‏2 / 6 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏118‏

‏20‏

‏31‏

‏305‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏412‏

‏20‏

‏159‏

‏306‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏406‏

‏21‏

‏178‏

‏307‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏407‏

‏21‏

‏178‏

‏308‏

‏4 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع سپاه پاسداران قرچک ورامین‏

‏8‏

‏281‏

‏7‏

‏201‏

‏309‏

‏30 / 7 / 58‏

‏بیانات امام در جمع مردم و عشایر‏

‏10‏

‏310ـ311‏

‏10‏

‏29‏

‏310‏

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه خبرنگاران شبکه رادیو تلویزیون آلمان غربی با امام‏

‏11‏

‏1‏

‏10‏

‏168‏

‏311‏

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه خبرنگاران شبکه رادیو تلویزیون آلمان غربی با امام‏

‏11‏

‏3‏

‏10‏

‏169‏

‏312‏

‏18 / 8 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد‏

‏11‏

‏22‏

‏10‏

‏174‏

‏313‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار پروفسور مسلمان آمریکایی‏

‏11‏

‏449‏

‏11‏

‏123‏

‏314‏

‏11 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده های شهدا و امدادگران‏

‏11‏

‏522ـ523‏

‏11‏

‏171‏

‏315‏

‏18 / 3 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ستاد انجمنهای اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی‏

‏14‏

‏414‏

‏14‏

‏268‏

‏316‏

‏23 / 8 / 44‏

‏بیانات امام در جمع علمای نجف‏

‏2‏

‏32‏

‏1‏

‏119ـ120‏

‏317‏

‏20 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏447‏

‏3‏

‏120ـ121‏

‏318‏

‏27 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در دیدار با جامعه وعاظ تهران‏

‏8‏

‏184‏

‏7‏

‏127‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 325

‏319‏

‏28 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای انجمن ندای اسلام قم‏

‏8‏

‏200‏

‏7‏

‏141‏

‏320‏

‏30 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده بابل‏

‏9‏

‏171‏

‏8‏

‏179‏

‏321‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏397‏

‏9‏

‏29‏

‏322‏

‏26 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع بانوان لنگرود‏

‏10‏

‏16ـ17‏

‏9‏

‏136ـ137‏

‏323‏

‏14 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏391‏

‏12‏

‏147‏

‏324‏

‏3 / 5 / 61‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان اداره مرکزی آستان قدس رضوی‏

‏16‏

‏388‏

‏16‏

‏232‏

‏325‏

‏22 / 7 / 61‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه و مراکز استانهای سراسر کشور‏

‏17‏

‏37‏

‏17‏

‏53‏

‏326‏

‏22 / 7 / 61‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه و مراکز استانهای سراسر کشور‏

‏17‏

‏40‏

‏17‏

‏54‏

‏327‏

‏25 / 7 / 61‏

‏بیانات امام در جمع خطبا، گویندگان مذهبی، علما و روحانیون قم و تهران و آذربایجان‏

‏17‏

‏55ـ56‏

‏17‏

‏60‏

‏328‏

‏25 / 5 / 62‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون کاروانهای حج و مسئولان وزارت ارشاد اسلامی‏

‏18‏

‏52ـ53‏

‏18‏

‏67ـ68‏

‏329‏

‏23 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده در دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات‏

‏18‏

‏425‏

‏18‏

‏276‏

‏330‏

‏17 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏395‏

‏3‏

‏68‏

‏331‏

‏20 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏449‏

‏3‏

‏122‏

‏332‏

‏11 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏8‏

‏41‏

‏7‏

‏44ـ45‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 326

‏333‏

‏20 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورای مرکزی آمار ایران‏

‏8‏

‏82‏

‏7‏

‏69‏

‏334‏

‏7 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع طلاب مدرسۀ فیضیه و مبلغان‏

‏8‏

‏331‏

‏7‏

‏227‏

‏335‏

‏9 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان‏

‏9‏

‏370‏

‏9‏

‏6‏

‏336‏

‏2 / 7 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران ‏

‏10‏

‏106‏

‏9‏

‏192‏

‏337‏

‏11 / 8 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان عربستان سعودی مقیم ایران‏

‏10‏

‏449‏

‏10‏

‏117‏

‏338‏

‏14 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏392‏

‏12‏

‏148‏

‏339‏

‏21 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مدیران صندقهای قرض الحسنه سراسر کشور‏

‏12‏

‏425‏

‏12‏

‏171ـ172‏

‏340‏

‏29 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورای عالی قضایی‏

‏13‏

‏49‏

‏12‏

‏255‏

‏341‏

‏18 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانیون‏

‏15‏

‏217ـ218‏

‏15‏

‏149‏

‏342‏

‏15 / 8 / 62‏

‏بیانات امام در جمع خانواده شهدا و پرسنل سپاه‏

‏18‏

‏210‏

‏18‏

‏158‏

‏343‏

‏27 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏21‏

‏3‏

‏184‏

‏344‏

‏24 / 10 / 57‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از ایرانیان در پاریس‏

‏5‏

‏466‏

‏4‏

‏227‏

‏345‏

‏22 / 7 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به هیئت فلسطینی‏

‏10‏

‏285ـ286‏

‏10‏

‏6‏

‏346‏

‏10 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون ارومیه‏

‏11‏

‏496‏

‏11‏

‏153‏

‏347‏

‏10 / 10 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کفن پوشان شهرکرد و بابل‏

‏11‏

‏511ـ512‏

‏11‏

‏163‏

‏348‏

‏6 / 6 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده امام موسی صدر‏

‏13‏

‏166ـ167‏

‏13‏

‏49‏

‏349‏

‏28 / 7 / 59‏

‏بیانات امام در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏13‏

‏281‏

‏13‏

‏127‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 327

‏350‏

‏3 / 2 / 60‏

‏بیانات امام در جمع معاونین فنی وزارت آموزش و پرورش‏

‏14‏

‏314ـ315‏

‏14‏

‏200‏

‏351‏

‏19 / 5 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏102‏

‏15‏

‏92‏

‏352‏

‏18 / 6 / 63‏

‏بیانات امام در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ‏

‏19‏

‏54ـ55‏

‏19‏

‏58‏

‏353‏

‏29 / 12 / 63‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی امام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏19‏

‏196‏

‏19‏

‏125‏

‏354‏

‏15 / 2 / 23‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏1‏

‏21‏

‏1‏

‏3‏

‏355‏

‏11 / 9 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏166‏

‏4‏

‏17‏

‏356‏

‏17 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع مبارزین کشورهای اسلامی‏

‏6‏

‏504‏

‏5‏

‏263‏

‏357‏

‏22 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏6‏

‏531‏

‏5‏

‏283‏

‏358‏

‏31 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای هیئت نمایندگی عالیرتبه روحانی عربستان سعودی‏

‏7‏

‏66‏

‏6‏

‏49‏

‏359‏

‏21 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از عشایر نورآباد ممسنی و دانشجویان یزد‏

‏7‏

‏245‏

‏6‏

‏141‏

‏360‏

‏30 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع ورزشکاران و فرهنگیان بابل‏

‏8‏

‏224ـ225‏

‏7‏

‏159‏

‏361‏

‏1 / 5 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل شهربانی همدان‏

‏9‏

‏218ـ219‏

‏8‏

‏208‏

‏362‏

‏21 / 6 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏494ـ495‏

‏9‏

‏98‏

‏363‏

‏10 / 7 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان مخابرات تهران‏

‏10‏

‏203‏

‏9‏

‏245‏

‏364‏

‏22 / 7 / 58‏

‏بیانات خطاب به هیئت فلسطینی‏

‏10‏

‏285ـ286‏

‏10‏

‏6‏

‏365‏

‏10 / 8 / 58‏

‏بیانات امام در جمع سفرای کشورهای اسلامی‏

‏10‏

‏418‏

‏10‏

‏93ـ94‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 328

‏366‏

‏3 / 8 / 58‏

‏پیام امام به مسلمین و حجّاج‏

‏10‏

‏338‏

‏10‏

‏221‏

‏367‏

‏30 / 9 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏11‏

‏361‏

‏11‏

‏68ـ69‏

‏368‏

‏25 / 2 / 59‏

‏بیانات امام در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان‏

‏12‏

‏295ـ296‏

‏12‏

‏88‏

‏369‏

‏15 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده افسری‏

‏12‏

‏403‏

‏12‏

‏158‏

‏370‏

‏21 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع بانوان شمیران‏

‏13‏

‏30‏

‏12‏

‏239‏

‏371‏

‏18 / 4 / 60‏

‏پیام امام به آقای ولی الله فلاحی‏

‏15‏

‏37‏

‏15‏

‏70‏

‏372‏

‏21 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از عشایر نورآباد ممسنی و دانشجویان یزد‏

‏7‏

‏244ـ245‏

‏6‏

‏141‏

‏373‏

‏8 / 7 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مردم مرزنشین کشورمان‏

‏13‏

‏250‏

‏13‏

‏108‏

‏374‏

‏3 / 2 / 60‏

‏بیانات امام در جمع معاونین فنی وزارت آموزش و پرورش‏

‏14‏

‏315‏

‏14‏

‏200‏

‏375‏

‏22 / 11 / 60‏

‏پیام امام به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏16‏

‏45‏

‏16‏

‏47‏

‏376‏

‏21 / 3 / 62‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای خراسان، باختران، فارس و...‏

‏17‏

‏491ـ492‏

‏18‏

‏17‏

‏377‏

‏12 / 10 / 62‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از بازاریان تهران‏

‏18‏

‏275‏

‏18‏

‏198‏

‏378‏

‏25 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی‏

‏18‏

‏435ـ436‏

‏18‏

‏282ـ283‏

‏379‏

‏25 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی‏

‏18‏

‏437‏

‏18‏

‏283‏

‏380‏

‏30 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان‏

‏18‏

‏439‏

‏18‏

‏285‏

‏381‏

‏18 / 6 / 63‏

‏بیانات امام در جمع کمیته برگزاری هفته جنگ‏

‏19‏

‏54ـ55‏

‏19‏

‏58‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 329

‏382‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام امام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏19‏

‏150‏

‏19‏

‏103‏

‏383‏

‏4 / 1 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏25‏

‏19‏

‏289‏

‏384‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏7‏

‏385‏

‏23 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم‏

‏7‏

‏276‏

‏6‏

‏155‏

‏386‏

‏21 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع عشایر ممسنی و دانشجویان یزد‏

‏7‏

‏246‏

‏6‏

‏206‏

‏387‏

‏11 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏8‏

‏44‏

‏7‏

‏46ـ47‏

‏388‏

‏19 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان‏

‏9‏

‏38‏

‏8‏

‏94‏

‏389‏

‏24 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع استادان و روحانیون‏

‏9‏

‏105‏

‏8‏

‏138‏

‏390‏

‏3 / 5 / 58‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان کاشان‏

‏9‏

‏245‏

‏8‏

‏213‏

‏391‏

‏13 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای ستاد مرکزی جهاد سازندگی و نماینده امام‏

‏9‏

‏407ـ408‏

‏9‏

‏20ـ21‏

‏392‏

‏17 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان واحد پخش صدای جمهوری اسلامی ایران‏

‏9‏

‏450‏

‏9‏

‏71ـ72‏

‏393‏

‏9 / 7 / 58‏

‏بیانات امام در جمع خانواده شهدای پاوه و فرماندهان ارتش‏

‏10‏

‏191‏

‏9‏

‏238‏

‏394‏

‏28 / 1 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای بسیج شهرستانها‏

‏12‏

‏240ـ241‏

‏12‏

‏45‏

‏395‏

‏15 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده افسری‏

‏12‏

‏403‏

‏12‏

‏158‏

‏396‏

‏12 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‏

‏13‏

‏308‏

‏13‏

‏144‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 330

‏397‏

‏26 / 1 / 60‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از اقشارمردم میانه وحومه‏

‏14‏

‏298‏

‏14‏

‏189‏

‏398‏

‏10 / 6 / 60‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏15‏

‏149‏

‏15‏

‏119‏

‏399‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی امام به ملت ایران و مسلمانان جهان‏

‏19‏

‏199‏

‏19‏

‏127‏

‏400‏

‏25 / 1 / 64‏

‏بیانات امام در جمع سرپرست و اعضای شورای بسیج مستضعفین‏

‏19‏

‏221‏

‏19‏

‏139‏

‏401‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏323‏

‏3‏

‏7ـ8‏

‏402‏

‏31 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای هیئت نمایندگی عالیرتبه روحانی عربستان سعودی‏

‏7‏

‏67‏

‏6‏

‏50‏

‏403‏

‏31 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع علما و روحانیون مشهد‏

‏8‏

‏242‏

‏7‏

‏165‏

‏404‏

‏2 / 5 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران انقلاب اسلامی‏

‏9‏

‏221‏

‏8‏

‏125‏

‏405‏

‏28 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان آموزش و پرورش‏

‏10‏

‏41‏

‏9‏

‏157‏

‏406‏

‏28 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع عشایر استان آذربایجان شرقی‏

‏10‏

‏48‏

‏9‏

‏164‏

‏407‏

‏14 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شرکت کننده در کنفرانس بررسی مداخلات آمریکا‏

‏12‏

‏380‏

‏12‏

‏139‏

‏408‏

‏28 / 5 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم باختران‏

‏13‏

‏139ـ140‏

‏13‏

‏33‏

‏409‏

‏11 / 9 / 60‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز‏

‏15‏

‏403‏

‏15‏

‏242‏

‏410‏

‏20 / 2 / 61‏

‏بیانات امام در جمع اعضای اصلی واحد اطلاعات سپاه پاسداران‏

‏16‏

‏247‏

‏ ‏

‏ ‏

‏16‏

‏147‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏411‏

‏19 / 11 / 61‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی‏

‏17‏

‏294ـ295‏

‏17‏

‏184‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 331

‏412‏

‏30 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان سپاه، ارتش و بسیج مستضعفان ‏

‏18‏

‏440‏

‏18‏

‏285‏

‏413‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏310‏

‏414‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏320‏

‏3‏

‏5ـ6‏

‏415‏

‏17 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع مبارزین کشورهای اسلامی‏

‏6‏

‏503‏

‏5‏

‏263‏

‏416‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع مدرسین مدرسه قرآن پاوه‏

‏7‏

‏131‏

‏6‏

‏117‏

‏417‏

‏23 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع فرماندهان و درجه داران پادگانهای تبریز‏

‏8‏

‏127‏

‏7‏

‏96‏

‏418‏

‏11 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع خانواده های شهدای پایگاه هوایی بوشهر‏

‏9‏

‏385‏

‏9‏

‏15‏

‏419‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏6ـ7‏

‏420‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏319ـ322‏

‏3‏

‏5ـ7‏

‏421‏

‏18 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏426‏

‏3‏

‏81‏

‏422‏

‏21 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏448ـ449‏

‏3‏

‏121ـ122‏

‏423‏

‏14 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع از اعضای سپاه پاسداران‏

‏6‏

‏313ـ314‏

‏5‏

‏143ـ144‏

‏424‏

‏15 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون ‏

‏6‏

‏329ـ330‏

‏5‏

‏150‏

‏425‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏151‏

‏426‏

‏30 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان‏

‏7‏

‏389‏

‏6‏

‏202‏

‏427‏

‏21 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه‏

‏8‏

‏86‏

‏7‏

‏73‏

‏428‏

‏23 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع فرماندهان و درجه داران پادگانهای تبریز‏

‏8‏

‏125‏

‏7‏

‏95‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 332

‏429‏

‏23 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع فرماندهان و درجه داران پادگانهای تبریز‏

‏8‏

‏127‏

‏7‏

‏96‏

‏430‏

‏10 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع هیئت شرکت کننده و سمینار محاسبات وزارت دارایی پادگانها‏

‏8‏

‏350‏

‏7‏

‏241‏

‏431‏

‏1 / 5 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل شهربانی همدان‏

‏9‏

‏217ـ218‏

‏8‏

‏208‏

‏432‏

‏11 / 6 / 57‏

‏بیانات امام در جمع خانواده های شهدای پایگاه هوایی بوشهر‏

‏9‏

‏383‏

‏9‏

‏14‏

‏433‏

‏11 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع خانواده های شهدای پایگاه هوایی بوشهر‏

‏9‏

‏385‏

‏9‏

‏15‏

‏434‏

‏15 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده افسری ‏

‏12‏

‏402‏

‏12‏

‏157‏

‏435‏

‏15 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع فرماندهان، افسران و درجه داران و پرسنل نیروی دریایی ارتش‏

‏12‏

‏506ـ507‏

‏12‏

‏222‏

‏436‏

‏14 / 10 / 59‏

‏بیانات امام در جمع سفیران و کارداران ایران‏

‏13‏

‏484‏

‏13‏

‏260‏

‏437‏

‏25 / 1 / 64‏

‏بیانات امام در جمع سرپرست و اعضای شورای بسیج مستضعفین‏

‏19‏

‏220‏

‏19‏

‏139‏

‏438‏

‏23 / 8 / 44‏

‏بیانات امام در جمع علمای نجف‏

‏2‏

‏32‏

‏1‏

‏120‏

‏439‏

‏23 / 2 / 57‏

‏بیانات امام در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون‏

‏3‏

‏393‏

‏2‏

‏59‏

‏440‏

‏23 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏18ـ19‏

‏2‏

‏165‏

‏441‏

‏23 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏20‏

‏2‏

‏165ـ166‏

‏442‏

‏30 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏99‏

‏2‏

‏183‏

‏443‏

‏8 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏214‏

‏2‏

‏237‏

‏444‏

‏8 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏214‏

‏2‏

‏236ـ237‏

‏445‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏319‏

‏3‏

‏5‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 333

‏446‏

‏14 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏324ـ325‏

‏3‏

‏8ـ9‏

‏447‏

‏28 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏36‏

‏3‏

‏203‏

‏448‏

‏18 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏89‏

‏5‏

‏47‏

‏44‏

‏97 / 12 / 57‏

‏بیانات امام در جمع وکلای دادگستری‏

‏6‏

‏237‏

‏5‏

‏51‏

‏450‏

‏27 / 11 / 57‏

‏بیانات امام در جمع استادان دانشگاه‏

‏6‏

‏159‏

‏5‏

‏84‏

‏451‏

‏5 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان‏

‏8‏

‏292‏

‏7‏

‏204ـ205‏

‏452‏

‏13 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان اداره بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی‏

‏8‏

‏431‏

‏8‏

‏19‏

‏453‏

‏12 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر‏

‏9‏

‏398‏

‏9‏

‏29‏

‏454‏

‏17 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏9‏

‏465‏

‏9‏

‏63‏

‏455‏

‏3 / 8 / 58‏

‏پیام به مسلمین و حجّاج‏

‏10‏

‏338‏

‏10‏

‏221‏

‏456‏

‏30 / 9 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏11‏

‏361‏

‏11‏

‏68‏

‏457‏

‏21 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور‏

‏12‏

‏425‏

‏12‏

‏172‏

‏458‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام امام به زائران بیت الله الحرام‏

‏20‏

‏86‏

‏20‏

‏16‏

‏459‏

‏4 / 5 / 56‏

‏پیام امام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏3‏

‏211‏

‏22‏

‏114‏

‏460‏

‏23 / 9 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان کمیته های امداد مرکز‏

‏11‏

‏233‏

‏10‏

‏285ـ286‏

‏461‏

‏23 / 9 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان کمیته های امداد مرکز‏

‏11‏

‏234‏

‏10‏

‏286‏

‏462‏

‏24 / 9 / 58‏

‏بیانات امام در دیدار با پاسدارانآرشیواسناد‏

‏10‏

‏286‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 334

‏463‏

‏27 / 5 / 60‏

‏بیانات امام در جمع فرماندهان سپاه، معلمان و...‏

‏15‏

‏111‏

‏15‏

‏98‏

‏464‏

‏21 / 3 / 62‏

‏بیانات امام در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای خراسان باختران، فارس و...‏

‏17‏

‏495ـ496‏

‏18‏

‏20‏

‏465‏

‏26 / 2 / 58‏

‏پیام امام به ملت ایران به مناسبت روز زن‏

‏7‏

‏340‏

‏6‏

‏187‏

‏466‏

‏27 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏341‏

‏6‏

‏194‏

‏467‏

‏15 / 2 / 59‏

‏پیام امام به مناسبت روز زن‏

‏12‏

‏274‏

‏12‏

‏72‏

‏468‏

‏4 / 2 / 60‏

‏پیام امام به مناسبت ولادت حضرت فاطمه(س)‏

‏14‏

‏316‏

‏14‏

‏201‏

‏469‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام امام به مناسبت روز زن‏

‏16‏

‏192‏

‏16‏

‏125‏

‏470‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏329ـ330‏

‏471‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏377ـ378‏

‏472‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏125‏

‏473‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏474‏

‏26 / 2 / 58‏

‏پیام امام به ملت ایران به مناسبت روز زن‏

‏7‏

‏337ـ338‏

‏6‏

‏185‏

‏475‏

‏27 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏7‏

‏341‏

‏6‏

‏194‏

‏476‏

‏15 / 2 / 59‏

‏پیام امام به ملت ایران ‏

‏12‏

‏274‏

‏12‏

‏72‏

‏477‏

‏11 / 12 / 64‏

‏بیانات امام در جمع بانوان جامعة الزهراء‏

‏20‏

‏4ـ6‏

‏19‏

‏278‏

‏478‏

‏16 / 11 / 65‏

‏پیام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامی‏

‏20‏

‏198‏

‏20‏

‏61‏

‏479‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏396ـ397‏

‏21‏

‏171‏

‏480‏

‏13 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع کارکنان اداره بهداری و بهزیستی‏

‏8‏

‏428ـ429‏

‏8‏

‏18‏

‏481‏

‏18 / 12 / 60‏

‏بیانات امام در جمع رزمندگان ارتش و سپاه‏

‏ 16‏

‏87‏

‏16‏

‏67‏

‏482‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام امام به مناسبت روز زن‏

‏16‏

‏192‏

‏16‏

‏125‏

‏483‏

‏1 / 1 / 62‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی‏

‏17‏

‏373‏

‏17‏

‏216‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 335

‏484‏

‏22 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏6‏

‏530‏

‏5‏

‏283‏

‏485‏

‏8 / 3 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران و بانوان تهران‏

‏7‏

‏533‏

‏7‏

‏17‏

‏486‏

‏18 / 12 / 60‏

‏بیانات امام در جمع رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران‏

‏16‏

‏8716‏

‏67‏

‏ ‏

‏487‏

‏21 / 12 / 63‏

‏بیانات امام در جمع بانوان‏

‏19‏

‏184‏

‏19‏

‏120‏

‏488‏

‏11 / 12 / 64‏

‏بیانات امام در جمع بانوان جامعة الزهراء‏

‏20‏

‏6ـ7‏

‏19‏

‏279‏

‏489‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏429‏

‏490‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سرالصلوة‏

‏16‏

‏491‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏41‏

‏492‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏175ـ176‏

‏493‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آداب الصلوة‏

‏176‏

‏494‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام امام به زائران بیت الله الحرام‏

‏20‏

‏95‏

‏20‏

‏21‏

‏495‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏576‏

‏496‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏226‏

‏497‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏26‏

‏498‏

‏24 / 2 / 58‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از بانوان تهران و...‏

‏7‏

‏285‏

‏6‏

‏158‏

‏499‏

‏14 / 8 / 59‏

‏بیانات امام در جمع وعاظ و خطبای مذهبی‏

‏13‏

‏323‏

‏13‏

‏154‏

‏500‏

‏13 / 8 / 61‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورای اسلامی روستاهای سراسر کشور‏

‏17‏

‏79‏

‏17‏

‏70‏

‏501‏

‏4 / 3 / 62‏

‏بیانات امام در جمع اعضای شورای مرکزی ائمه جمعه استان تهران‏

‏17‏

‏452‏

‏17‏

‏262‏

‏502‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏5‏

‏503‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏57‏

‏504‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏70‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 336

‏505‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏ ‏

‏ ‏

‏37‏

‏506‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏ ‏

‏ ‏

‏57‏

‏507‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏ ‏

‏ ‏

‏42‏

‏508‏

‏19 / 3 / 65‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏54ـ55‏

‏20‏

‏4‏

‏509‏

‏8 / 3 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏268‏

‏20‏

‏87‏

‏510‏

‏19 / 8 / 66‏

‏بیانات امام در جمع مسئولین کشور‏

‏20‏

‏410‏

‏20‏

‏157‏

‏511‏

‏21 / 4 / 59‏

‏بیانات امام در جمع بانوان شمیران‏

‏13‏

‏33‏

‏12‏

‏241‏

‏512‏

‏23 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده در دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات‏

‏18‏

‏422‏

‏18‏

‏274ـ275‏

‏513‏

‏23 / 2 / 63‏

‏بیانات امام در جمع میهمانان شرکت کننده در دومین کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات‏

‏18‏

‏424‏

‏18‏

‏276‏

‏514‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏128ـ129‏

‏515‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏138‏

‏516‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏140ـ141‏

‏517‏

‏23 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏21ـ22‏

‏2‏

‏166‏

‏518‏

‏30 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏100‏

‏2‏

‏183‏

‏519‏

‏30 / 7 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏100‏

‏2‏

‏184‏

‏520‏

‏8 / 8 / 57‏

‏بیانات امام در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏4‏

‏216‏

‏2‏

‏238‏

‏521‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه امل با امام‏

‏5‏

‏188‏

‏4‏

‏33‏

‏522‏

‏18 / 12 / 57‏

‏بیانات امام برای اقشار مختلف مردم در قم‏

‏6‏

‏360‏

‏5‏

‏183‏

‏523‏

‏22 / 1 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پرسنل نیروی هوایی ‏

‏6‏

‏530‏

‏5‏

‏283‏

‏524‏

‏7 / 4 / 58‏

‏بیانات امام در جمع طلاب مدرسه فیضیه ومبلغان‏

‏8‏

‏335‏

‏5‏

‏230‏

‏525‏

‏21 / 3 / 59‏

‏بیانات امام در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور‏

‏12‏

‏425‏

‏12‏

‏171ـ172‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 337

‏526‏

‏26 / 1 / 60‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از اهالی میانه‏

‏14‏

‏298‏

‏14‏

‏189‏

‏527‏

‏3 / 2 / 60‏

‏بیانات امام در جمع معاونین فنی وزارت آموزش و پرورش‏

‏14‏

‏315‏

‏14‏

‏200‏

‏528‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏14‏

‏529‏

‏19 / 12 / 63‏

‏بیانات امام در دیدار با مسئولین وزارت اطلاعات‏

‏19‏

‏180‏

‏19‏

‏118‏

‏530‏

‏28 / 4 / 65‏

‏بیانات امام در جمع فرماندهان سپاه و ارتش‏

‏20‏

‏76ـ77‏

‏20‏

‏11‏

‏531‏

‏19 / 8 / 66‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین نظام‏

‏20‏

‏412ـ413‏

‏20‏

‏151‏

‏532‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیت نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏397‏

‏ ‏

‏ ‏

‏533‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏13‏

‏534‏

‏11 / 9 / 41‏

‏بیانات امام در جمع طلاب و اهالی قم‏

‏1‏

‏114‏

‏1‏

‏16‏

‏535‏

‏2 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع امت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏341‏

‏8‏

‏269‏

‏536‏

‏2 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع امت مسلمان ایران‏

‏9‏

‏340‏

‏8‏

‏269‏

‏537‏

‏15 / 6 / 58‏

‏بیانات امام در جمع پاسداران‏

‏9‏

‏436‏

‏9‏

‏47‏

‏538‏

‏19 / 8 / 58‏

‏بیانات امام در دیدار با نماینده پاپ پل ششم و بنی صدر‏

‏11‏

‏38‏

‏10‏

‏183‏

‏539‏

‏27 / 9 / 58‏

‏پیام امام به مناسبت شهادت دکتر مفتح‏

‏11‏

‏320‏

‏11‏

‏39‏

‏540‏

‏6 / 6 / 59‏

‏بیانات امام در جمع اعضای خانواده امام موسی صدر‏

‏13‏

‏166ـ167‏

‏13‏

‏49‏

‏541‏

‏21 / 7 / 59‏

‏بیانات امام در جمع گروهی از طلاب و روحانیون مبارز عراق‏

‏13‏

‏265‏

‏13‏

‏118‏

‏542‏

‏20 / 9 / 60‏

‏پیام امام به مناسبت شهادت آیت الله حاج سیدعبدالحسین دستغیب‏

‏15‏

‏417‏

‏15‏

‏252‏

‏543‏

‏23 / 10 / 60‏

‏بیانات امام در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏494‏

‏16‏

‏2ـ3‏


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)