بخش اول: سیمای خمین
فصل اول: اقتصاد خمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل اول: اقتصاد خمین

فصل اول: اقتصاد خمین

 

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 3