بخش اول: سیمای خمین
فصل اول: اقتصاد خمین
برخی آداب اجتماعی مردم خمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

برخی آداب اجتماعی مردم خمین

‏پذیرایی و مهمانداری مرسوم عمومی بوده و از همه بیشتر مهمانداری داشته و مهمانی‏‎ ‎‏می رفته اند. این نوع مراوده ها و مهمانی ها و روابط در قدیم معمول و مطبوع و متداول ایام‏‎ ‎‏بود و در نتیجۀ مراوده با غرب تقلیل و کم کم تحلیل رفت؛ خویشاوندی و دوستی حقیقی‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 8

‏از میان رفت و غربی ها و غرب زده ها ‏‏[‏‏آن را‏‏]‏‏ از بین بردند و رابطه ها محدود شد.‏

‏در آن زمان ـ حتی زمان کوچکی من ـ حکومتها دارای فراش ها و فراش باشی و‏‎ ‎‏قره سوران و گزمه بودند در بین اطاق و عمارت مسکونی خانِ حاکم سه دانه تفنگ ته پر‏‎ ‎‏چاتمه می زدند. بدین معنی که ته تفنگ را روی زمین و سر سه تفنگ را به هم در هوا‏‎ ‎‏نصب می کردند و تفنگچی مراقب بود و اشخاص باید از این محل و با حضور فراش و‏‎ ‎‏فراشباشی به خدمت حکومت برسند.‏

‏و بردن تفنگ به طور کلی در نزد حاکم ممنوع بود و واردین ولو محترم و متشخص‏‎ ‎‏بودند نباید نزد حکومت با عصا و چوب دستی بروند. البته مقام جد ما بالاتر و نفوذ‏‎ ‎‏کلمه اش نزد حکام بیشتر از سایرین بوده (و این نفوذ کلمه و قدرت به ارث به مرحومه‏‎ ‎‏صاحبه خانم عمه ما رسیده بود).‏

‏توضیحاً بسیاری از مردم و رجال خوانین به عنوان درجه یک (خان و بیک که‏‎ ‎‏باصطلاح در تلفظ بَک گفته می شد از رجال درجه دو بودند) عموماً دارای نوکر و‏‎ ‎‏تفنگچی و تفنگ بودند.‏


کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 9

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 10