بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل اول: شرح حال خاندان ما
جد اعلای ما
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جد اعلای ما

جد اعلای ما‎[1]‎

‏ ‏

‏قبل از هر چیز خوب است در رابطه با اجدادمان بحث را شروع کنم: جدّ اعلای ما «سید‏‎ ‎‏بزرگ» ملقب به «دین علی شاه» است که از سادات هند بوده و در کشمیر سکونت داشته‏‎ ‎‏است و کلمۀ شاه که پس از نام ایشان است ـ به معنای «سید» می باشد. من بیش از این‏‎ ‎‏اطلاعاتی از ایشان ندارم؛ البته یکی از دوستان ما که از آنجا آمده بود، می گفت: جد بزرگ‏‎ ‎‏حضرتعالی در آنجا شهید شده و جزو شخصیت های روحانی آنجا است و ایشان مدعی بود‏‎ ‎‏که علما و مردم کشمیر، این مطلب را می دانند. (دین علیشاه لقب سید بزرگ بوده است).‏‎[2]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 41

  •  مطابق یادداشت های مرحوم آیت الله پسندیده، این قسمت از نوشتار تا آخر بخش اول در تاریخ یکشنبه 8/8/1362 / 23 محرم الحرام 1404 نوشته شده است. آنچه درست پیش از این بحث نوشته شده بود همان است که از این قسمت جدا شد و به عنوان مقدمه به قلم آیت الله پسندیده در ابتدای کتاب قرار گرفت و به قرینه مقدمه مذکور، این قسمت نخستین یادداشت های مربوط به زندگینامه خانوادگی امام خمینی است و چون در روزها و هفته های بعد هم مطالب دیگری توسط وی تحریر گردید که در تنظیم و ترتیب باید قبل از این بحث قرار می گرفت لذا بین مقدمه و این مطالب جای داده شد. ناشر
  •  (شجره نامه مختصر خاندان حضرت امام و شناخت اجداد و «سید بزرگ» یا «دین علیشاه» در پیوست 1 دیده شود)