بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل اول: شرح حال خاندان ما
4. آغا بانو خانم (متولد پنجشنبه 18 جمادی‌الاول 1272 قمری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4. آغا بانو خانم (متولد پنجشنبه 18 جمادی‌الاول 1272 قمری)

‏ ‏

4. آغا بانو خانم (متولد پنجشنبه 18 جمادی الاول 1272 قمری) [1]

‏دختر دیگر مرحوم سید هندی آغا بانو خانم است که به مرحوم شکرالله خان قلعه ای پسر‏‎ ‎‏حاجی باباخان از خوانین معروف خمین ازدواج کرد و شاید از آن مرحوم اولادی نداشته‏‎ ‎‏اگر داشت ما آنها را می شناختیم ــ قلعه یک محلی از خمین بود و به فاصلۀ تقریباً‏‎ ‎‏دویست زرع از خمین فاصله داشت. عمارات خوانین قلعه مرکب از اندرونی ها،‏‎ ‎‏بیرونیها، حمامهای شخصی و خیابانهای مشجر در بیرون عمارت بوده که الآن بعضی از‏‎ ‎‏عمارات موجود است ولی نه به حال سابق و با آن استخرها و حوضها و آلاچیق و گلخانه‏‎ ‎‏و غیره. این ساختمانها تقریباً به حال افسردگی و خرابی درآمده است.‏‎[2]‎

‏بعد از فوت شکرالله خان مرحوم آغا بانو خانم با مرحوم آخوند ملا محمد جواد‏‎ ‎‏کمره ای که معروفترین علمای عصر در خمین بود ازدواج کرد. از ایشان سه پسر به‏‎ ‎‏نامهای مرحوم حاج میرزا رضا نجفی (استاد من و حضرت امام خمینی) و مرحوم میرزا‏‎ ‎‏علی محمد که بعداً لقب امام جمعه گرفت ولی نماز جمعه نمی خواند و حتی نماز‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 52

‏جماعت هم نمی خواند و مرحوم حاج آقا صدرالدین نجفی مانده. ‏

‏میرزا رضا شوهر همشیرۀ ما، مولود آغا خانم شد و امام جماعت هم شد. وی‏‎ ‎‏تحصیلات زیادی داشت و مجتهد هم بود. یک وقت من اصفهان بودم و او رسالۀ‏‎ ‎‏عملیه اش را فرستاد که چاپ کنیم، ما هم به چاپخانه ای رفتیم و با 25 قران تعدادی از‏‎ ‎‏رساله اش را چاپ کردیم. از آخوند ملا محمد جواد و آغا بانو سه دختر هم به نام‏‎ ‎‏شایسته و حلیمه و فرخنده مانده است. مرحوم حاج میرزا رضا و دو پسر دیگر در خمین‏‎ ‎‏و اصفهان به تحصیل اشتغال داشتند. عیال دوم میرزا رضا دختر سالار امجد و نوۀ مرحوم‏‎ ‎‏حاج عباس قلی خان بود و حیات دارد. امام جمعه با دختر محمد حسین خان از خوانین‏‎ ‎‏خمین ازدواج کرد و اولاد ایشان در سنین بالا فوت شدند و اولاد اولادشان حیات دارند.‏‎ ‎‏حاج آقا صدرالدین متصدی دفتر اسناد و ازدواج و طلاق بود و بعد از فوت امام جمعه‏‎ ‎‏عیال ایشان عزیز آغا خانم دختر محمد حسین خان ازدواج کرد و اولاد ایشان در حیات‏‎ ‎‏هستند. شایسته خانم با مرحوم حاج میرزا خلیل در حمزه لو ازدواج کرد. شوهر ایشان از‏‎ ‎‏علمای حمزه لو و مقیم ماهورزان بودند و یک پسر داشتند که فوت شد او بعد با یکی از‏‎ ‎‏سادات بسیار متمول و مشهور و مالک معمم و برجسته به نام مرحوم آقا تراب پسر حاج‏‎ ‎‏میرزا که سوابق درخشانی داشتند ازدواج کرد و با رفاه کامل و آسایش در نیم فرسخی‏‎ ‎‏خمین قریه ریحان ساکن بودند و دو پسر داشتند به نامهای مهندس محمد رضا رضایی و‏‎ ‎‏دیگر محمد تقی رضایی و هر دو فوت شدند. از مهندس، اولاد مهندس و دکتر باقی‏‎ ‎‏مانده و عیالش دختر مرحوم امام جمعه سابق الذکر است که حیات دارد و عیال مرحوم‏‎ ‎‏محمد تقی که آن هم دختر امام جمعه مزبور بود فوت شده است. ‏

‏و اما حلیمه خانم با مرحوم حاج میرزا محمد مهدی مجتهد خمینی (که مختصری‏‎ ‎‏استاد حضرت امام خمینی بوده و موقعیت بسیار خوبی داشته و همه به ایشان اقتدا و‏‎ ‎‏احترام می نمودند) ازدواج کرد و دو پسر به دنیا آورد که یکی مرحوم آقا میرزا ابوالحسن‏‎ ‎‏موجه و عالم و متدین و امام جماعت خمین بود و جوان مرگ شد و یکی آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏علی اصغر که او هم مورد تأیید اهالی و امام جماعت خمین بود که به قم مهاجرت کرد و‏‎ ‎‏به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت و فعلاً در قم هم نماز جماعت می خواند و هم در‏‎ ‎‏نهضت جمهوری اسلامی ایران در قم در دفتر حضرت امام در بخش پاسخ به نامه ها‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 53

‏اشتغال دارد و مقبولیت دارد. ایشان دارای اولاد می باشند و دختر سوم مرحوم فرخنده‏‎ ‎‏خانم عروس مرحوم آقا محسن امام جمعه مقیم جعفر آباد کمره و مرکز حل و فصل امور‏‎ ‎‏است و شوهر ایشان مرحوم آقای آقاصدر تقریباً به سن جوانی فوت شدند و اولادشان‏‎ ‎‏در سلک اهل علم نیستند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 54

  •  در نسخه های موجود یکجا 1279 نوشته شده. این نسخه برای ماهنامۀ پاسدار اسلام تقریر گردیده بود متن پیاده شده اظهارات ضبط شده آیت الله پسندیده است و ایشان طی اصلاحیه مورخ 25 جمادی الاول 1409 معادل 14 دی ماه 1367 پس از مشاهده این متن طی اصلاحیه ای، تاریخ تولد آغا بانو را به 1272 تصحیح کرده است. ناشر
  •  اخیراً در جریان نهضت بعضی از افراد برخلاف موازین، عمارت و باغ موروثی حسینعلی خان همایونی پسر مرحوم حاج عباس قلی خان را که بزرگترین خان متدین و تحصیل کرده و عربی دان و نویسنده بود و اهل ظلم و ستم هم نبود مصادره کردند و با وجود احکام صادره از مَصادِر و قاضی شرع اسلامی تا این تاریخ 25 آذر 1362 شمسی هنوز به تصرف او خاتمه داده نشده است.