بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل دوم: پدر ما و خانوادۀ ایشان
برخوردهای سید مصطفی با حاکم خمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

برخوردهای سید مصطفی با حاکم خمین

‏ ‏

‏این اوضاع خمین بود از طرفی زورگویی های حشمت الدوله و حاکم خمین و شکایات‏‎ ‎‏محرمانه مردم از آنها موجب شد مرحوم آقا مصطفی که شخصاً نمی توانست جلو‏‎ ‎‏حشمت الدوله را بگیرد، از طریق پست به اتابک‏‎[1]‎‏ شکایت کتبی کند غافل از اینکه پست‏‎ ‎‏و رئیس پستخانه در کنترل حشمت الدوله بود. پستخانه، نامه را به حشمت الدوله می دهد.‏‎ ‎‏او بعد از چند روز به اسم اینکه صدراعظم دستور داده است مأمور فرستاده و مرحوم آقا‏‎ ‎‏مصطفی را دستگیر و در باغ بزرگ حشمتیه به صورت بازداشت نگاه می دارد. مرحوم‏‎ ‎‏«حاج میرزا رضا» از سادات بسیار بزرگ و معمر ریحان کمره که در عداد آقایان محترم‏‎ ‎‏محسوب می شد (و بعداً مرحوم آقا تراب پسرش با ما خویشاوندی سببی پیدا کرد) نزد‏‎ ‎‏حشمت الدوله می رود و با زبان چاخان و اندرز و خیرخواهی او را از عمل زندان مرحوم‏‎ ‎‏آقا مصطفی پشیمان و با معذرت رها می نماید. این امور موجب شد که مردم، علیه‏‎ ‎‏حشمت الدوله جنب و جوش نمایند. بد نیست این جمله را نیز بنویسم که اهالی‏‎ ‎‏شهکویه‏‎[2]‎‏ (ده بزرگ خمین) به قم می روند که به صدراعظم اتابک شکایت کنند،‏‎ ‎‏صارم همایون که وابسته به حشمت الدوله بود و بعدها با من روابط حسنه و نیز خویشی‏‎ ‎‏نسبی با دامادم پیدا کرد به دنبال شاکیها می رود که آنها را برگرداند. در محلات به اهالی‏‎ ‎‏شهکویه می رسد و می گوید اعلیحضرت به قصد مسافرت فرنگ از تهران رفته اند‏‎ ‎‏برگردید تا هر وقت اعلیحضرت تشریف آوردند بروید شکایت کنید شهکویه ای ها به‏‎ ‎‏مرحوم صارم همایون می گویند شاه برگردد کارمان را درست کند دو دفعه برود فرنگ.‏‎ ‎‏(شاه از سفر برگردد و بعد از کار ما مجدداً به سفر برود). ظاهراً بعد از این سفر یا دفعات‏‎ ‎‏دیگر از مقام بالا امر می کنند که حشمت الدوله در عراق (اراک) نزد مرحوم حاج آقا‏‎ ‎‏محسن مجتهد (که مالک غریب و عجیب عراق بود) مرافعه ببرد یا صرفنظر کند. یعنی از‏‎ ‎‏تجاوز به اهالی صرفنظر کند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 80

  •  مقصود نگارنده، میرزاعلی اصغرخان اتابک امین السلطان است که در این تاریخ  صدر اعظم ایران بود.(ناشر)
  •  رباط مراد فعلی.