بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل سوم: فرزندان آیت الله‌ سید مصطفی موسوی
نخستین مجلس مشروطه و انتخابات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نخستین مجلس مشروطه و انتخابات

‏ ‏

‏هنوز مشروطه نبود و شاید مجلس اول که انتخابات صنفی بود با شصت و دو نفر وکلای‏‎ ‎‏صنفی تهران تشکیل شد و از سایر نقاط بعداً آمدند. تشکیل مجلس اول 14 مهر ماه‏‎ ‎‏1285 شمسی بود زردشتی ها و ارامنه (عیسوی ها) و کلیمی ها وکیل صنفی داشتند و‏‎ ‎‏مرحوم حاج سید عبدالله بهبهانی در رأس و فوق کل امور بودند و در عین قدرت دولت،‏‎ ‎‏قانون اساسی و متمم آن و تفکیک قوا تصویب شد و رجال برجسته و غرب دیده و‏‎ ‎‏قانون شناس اشتغال داشتند و برای توافق قوانین به احکام اسلام مقرر و تصویب شد پنج‏‎ ‎‏نفر به سمت طراز اول از علما انتخاب و در امور و قوانین ناظر باشند این پنج نفر را با‏‎ ‎‏حذف عناوین می نویسم. مرحوم آقای حاج سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، مرحوم‏‎ ‎‏سیدحسن مدرس، مرحوم حاج امام جمعه خوئی، مرحوم حاج آقا نورالله ثقة الاسلام‏‎ ‎‏اصفهانی و مرحوم حاج شیخ باقر همدانی. ولی آقای مدرس و آقای امام جمعه خوئی در‏‎ ‎‏مجلس دوم شرکت کردند و مرحوم حاج سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم حاج آقا‏‎ ‎‏نورالله شرکت نکردند. از قدیم الایام حکومت فردی و شاه و شاهنشاه قبلۀ عالم مطلق‏‎ ‎‏الاختیار بود و اسمی از قانون نبود حتی میرزا یوسف خان مستشارالدوله مطلع به اوضاع‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 106

‏دنیا که کتابی به اسم کتاب یک کلمه نوشته بود و آن یک کلمه قانون بود در ایران ظاهراً‏‎ ‎‏نتوانسته طبع کند و در 20 ذی قعده 1287 در پاریس طبع شد. و بالاخره جمعی به خارج‏‎ ‎‏برای تحصیل رفتند و مدرسه دارالفنون با اقدام میرزا تقی خان امیر کبیر ایجاد و کم کم‏‎ ‎‏قانون ورد زبانها شد و مظفرالدین شاه نیز درویش مسلک و موافق قانون شد و فرمان‏‎ ‎‏مشروطه را صادر و عدل مظفر مشهور گردید ولی محمد علی میرزا ولیعهد که از نظر‏‎ ‎‏اخلاق و رفتار مستبد و متعدی بود و تبریز که محل اقامت ولیعهد بود از مظالم او به تنگ‏‎ ‎‏آمده و چون زیر حمایت روسیۀ مقتدر قاهر جابر و مطیع بود از هیچ قانون و قاعده ای‏‎ ‎‏برخوردار نبود. امر امرِ او بود.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 107