فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
نمایندگی آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

نمایندگی آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی

‏شریف قنوتی از شاگردان آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی‏‏ بود. او پیش ‏‎ ‎‏از سفر خود به اردکان‏‏ فارس‏‏ و در ایامی که در سرنجلک‏‏ حضور داشت ‏‎ ‎‏نماینده آیت الله در جمع آوری وجوهات شرعی بود. به دنبال همین امر از ‏‎ ‎‏سوی ایشان مأموریت یافت از سرنجلک به اردکان فارس برود و به امور ‏‎ ‎‏تبلیغی ادامه داده و مأموریت جمع آوری وجوهات دینی را همچنان در ‏‎ ‎‏اردکان عهده دار باشد. او در اردکان این مأموریت را در کنار کارهای ‏‎ ‎‏تبلیغی اش انجام می داد و در زمانی مشخص با سفر به قم‏‏ به خدمت ‏‎ ‎‏آیت الله گلپایگانی‏‏ می رسید و وجوهات جمع آوری شده را به ایشان ارائه ‏‎ ‎‏می داد و قبض رسید دریافت می کرد‏‎.‎

‎ ‎‏اسناد برجای مانده از آن ایام نشان دهنده این است که بین شریف ‏‎ ‎‏قنوتی و آیت الله گلپایگانی‏‏ ارتباط نزدیکی وجود داشته و شیخ با ارسال ‏‎ ‎‏نامه یا ملاقات حضوری ایشان را در جریان امور محل مأموریت خود ‏‎ ‎

‏قرار می داد. او در بسیاری از مسائل با آیت الله گلپایگانی‏‏ مشورت می کرد ‏‎ ‎‏و نظر ایشان را جویا می شد. چه در امور تبلیغی و چه در امور اجتماعی ‏‎ ‎‏و کارهای عمرانی‏‎.‎

‏شریف قنوتی در اردکان‏‏ فارس‏‏ به صورت استیجاری زندگی می کرد ‏‎ ‎‏و آیت الله گلپایگانی‏‏ از این موضوع بی اطلاع نبود. مدتی بعد آیت الله ‏‎ ‎‏نامه ای به شریف قنوتی نوشت و در طی آن به ایشان اجازه داد از ‏‎ ‎‏وجوهات شرعی برای خود خانه شخصی بسازد. شریف قنوتی نامه را ‏‎ ‎‏خواند اما مناعت طبع او به حدی بود که علیرغم اجازه آیت الله، از ‏‎ ‎‏ساختن خانه با وجوهات شرعی خودداری کرد و همچنان در منزل ‏‎ ‎‏استیجاری روزگار گذراند. اهالی اردکان فارس که ارادتشان به شیخ ‏‎ ‎‏روزبه روز بیشتر می شد از موضوع مستأجر بودن شیخ بسیار ناراحت ‏‎ ‎‏بودند و می کوشیدند به طریقی شیخ را در این زمینه یاری کنند آنان از ‏‎ ‎‏این موضوع هم بی خبر بودند که آیت الله گلپایگانی‏‏ اجازه برداشت از ‏‎ ‎‏وجوهات شرعی برای ساختن خانه را به شیخ داده است لذا با ارسال ‏‎ ‎‏نامه ای به آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی‏‏ از ایشان خواستند برای ‏‎ ‎‏شریف قنوتی یک منزل مسکونی تهیه شود: «حضور مبارک حضرت ‏‎ ‎‏آیت الله العظمی جناب آقای سید محمدرضا گلپایگانی‏‏ دامت برکاته. اولاً ‏‎ ‎‏امیدواریم به خداوند تبارک و متعال که وجود مبارکتان از تمام بلیات ‏‎ ‎‏محفوظ بدارد که ما بتوانیم از این فیض عظما بهره برداری کنیم. ثانیاً ‏‎ ‎‏همان طوری که خودتان اطلاع کامل دارید آقای حجت الاسلام شیخ ‏‎ ‎‏محمدحسن شریف قنوتی که تقریباً نزدیک به هفت سال است در اردکان ‏‎ ‎‏ما تبلیغ و راهنمایی مردم می کند ولی تا به حال منزل مسکونی برای خود ‏‎ ‎

‏اختیار نکرده و ندارد والحال از طرف عده ای از برادران این شهر تقاضا ‏‎ ‎‏نموده اند که اجازه بدهند یک منزلی جهت سکونت او تهیه شود تا به ‏‎ ‎‏حال اجازه نفرموده اند. الحال در غیاب ایشان این را به حضورتان عرض ‏‎ ‎‏می نماییم که آیا اجازه می فرمایید بابت سهم امام علیه السلام مبلغی پول از ‏‎ ‎‏طرف برادرانی که قول داده اند جمع آوری شود و یک خانه جهت ‏‎ ‎‏سکونت ایشان تهیه نماییم یا خیر. چون اهالی‏‎ ‎‏حاضر هستند و قول ‏‎ ‎‏داده اند اما بابت سهم امام می گویند می دهیم. به حضور مبارکتان تقاضا ‏‎ ‎‏می شود که جواب را مرقوم بفرمایید. از طرف اهالی با ایمان اردکان ‏‎ ‎‏فارس ـ رحمت الله کمالی‏‏»‏‎[1]‎‏. و آیت الله گلپایگانی‏‏ با نظر موافق از آن ‏‎ ‎‏استقبال کرده است:‏

‏«بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حاج رحمت الله کمالی و سایر آقایان ‏‎ ‎‏اهالی اردکان‏‏ فارس‏‏ زیدت توفیقاتهم. مکتوب آقایان محترم مبنی بر ‏‎ ‎‏استجازه سهم مبارک امام علیه السلام جهت اداره امور عالم محل واصل ‏‎ ‎‏گردید. اگر مقصود آقایان جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ ‏‎ ‎‏محمدحسن شریف قنوتی می باشد ایشان از طرف حقیر اجازه وکالت نامه ‏‎ ‎‏دارند و لازم است مؤمنین به هر نحو می توانند رضایت خاطر ایشان را ‏‎ ‎‏فراهم نمایند و از وجودشان قدردانی نمایند. مزید تأیید و توفیق هر یک ‏‎ ‎‏را در انجام وظایف دینی از خداوند متعال مسئلت دارم. 23 جمادی الثانی ‏‎ ‎‏91ـ محمدرضا موسوی‏‎ ‎‏الگلپایگانی».‏‎[2]‎

‏ارتباط شریف قنوتی با آیت الله گلپایگانی‏‏ تا دوران پیروزی انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی ادامه داشت و او چه در دوران حضور خود در اردکان‏‏ فارس‏‏ و ‏‎ ‎

‏چه در بروجرد‏‏ با ایشان مکاتبه داشت و در هر فرصت ممکن به خدمت ‏‎ ‎‏ایشان می رسید و از راهنمایی ها و نظرات ایشان بهره مند می شد. او در ‏‎ ‎‏جریان همین رفت وآمدها با سیدمهدی‏‎[3]‎‏ فرزند آیت الله گلپایگانی‏‏ نیز ‏‎ ‎‏ارتباطاتی یافت‏‎.‎

 

  • . اصل نامه در پیوست آمده است. (سند شماره 1)
  • . اصل نامه در پیوست آمده است. (سند شماره 2)
  • . سیدمهدی گلپایگانی  فرزند آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی  در 1358ش در جریان  کمک رسانی به مناطق زلزله زده طبس در یک حادثه رانندگی به دیار باقی شتافت.