فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
ارتباط با امام در دوران تبعید ایشان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

ارتباط با امام در دوران تبعید ایشان

‏او در دوران تبعید امام وجوهات دینی مردم را برای آیت الله سید مرتضی ‏‎ ‎

‏پسندیده‏‏ که در قم‏‏ اقامت داشت می برد و وقتی هم که منزل آیت الله ‏‎ ‎‏پسندیده در محاصره مأموران دولتی قرار گرفت شریف قنوتی وجوهات ‏‎ ‎‏را برای آیت الله حاج محمدصادق کرباسچی تهرانی‏‎[1]‎‏، نماینده امام، که در ‏‎ ‎‏کرمان‏‏ تبعید بود می برد. او راه اردکان‏‏ تا یزد‏‏ و کرمان و خوزستان‏‏ را با ‏‎ ‎‏هزار سختی و مشقت می پیمود تا وجوهات را به آیت الله تهرانی‏‏ برساند.‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏شریف قنوتی در جریان یکی از سفرهای خود، در بازگشت با چند تن از ‏‎ ‎‏دوستانش به سمت عشایر بختیاری رفت و در آنجا به تبلیغ و ارشاد ‏‎ ‎‏پرداخت و درباره آرمان های حضرت امام با مردم آن منطقه سخن گفت ‏‎ ‎‏همین امر سبب بازداشت وی گردید. او بعد از آزادی ماجرای زندانی ‏‎ ‎‏شدنش را چنین به خانواده اش توضیح داده بود: «... مرا داخل یک سلول ‏‎ ‎‏بسیار بزرگ انداختند که در آهنی بزرگی داشت هیچ کتابی برای مطالعه ‏‎ ‎‏و یا گذراندن زمان نداشتم تنها راه چاره را فکر کردن دیدم. مأمور آنجا ‏‎ ‎‏نیم ساعت به نیم ساعت وقتی متوجه می شد که من غرق فکر کردن ‏‎ ‎‏هستم در را بسیار محکم به هم می کوبید به طوری که برای لحظه ای ‏‎ ‎‏احساس می کردم بمبی منفجر شده است...»‏‎[3]‎‏ بعدها موضوع جمع آوری ‏‎ ‎‏وجوهات دینی مردم و ارسال آنها به حضرت امام، در جریان دستگیری ‏‎ ‎‏شریف قنوتی مورد توجه قرار گرفت و عوامل امنیتی در گزارشی که به ‏‎ ‎

‏مقامات بالا ارسال کرده اند چنین آورده اند: «شیخ قنوتی این روحانی ‏‎ ‎‏افراطی علناً از افکار و عقاید ‏‎]‎‏آیت الله‏‎[‎‏ خمینی‏‏ تبعیت می کند و وجوهی ‏‎ ‎‏را که دریافت می کند به عنوان نماینده ‏‎]‎‏آیت الله‏‎[‎‏ ‏‏خمینی‏‏ قبض ‏‎ ‎‏می نماید...»‏‎[4]‎‏ اقدامات شریف قنوتی در جمع آوری وجوهات دینی و ‏‎ ‎‏تحویل آنها به آیت الله پسندیده یا آیت الله تهرانی با تأیید حضرت امام ‏‎ ‎‏خمینی‏‏ صورت می گرفت و این موضوع نشان دهنده وجود ارتباط بین ‏‎ ‎‏شریف قنوتی با‏‎ ‎‏امام در دوران تبعید ایشان است. سفر دو سه نفر از ‏‎ ‎‏اردکانی ها به عتبات عالیات‏‏ و دیدار اتفاقی آنها با امام و تأیید شریف ‏‎ ‎‏قنوتی از سوی امام در آن دیدار نشانگر آن است که شریف قنوتی ‏‎ ‎‏همچنان نماینده امام در اردکان فارس‏‏ بوده است: «اینجانب به اتفاق پسر ‏‎ ‎‏عموهایم مرحوم الله قلی نیازمند‏‏ و محمدحسین نیازی‏‏ به سفر مکه‏‏ ‏‎ ‎‏معظمه مشرف شدیم. در برگشت به عتبات عالیات مشرف شدیم. وقتی ‏‎ ‎‏که از حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)‏‏ بیرون آمدیم دیدیم یک ‏‎ ‎‏روحانی جلیل القدری وارد صحن شد، ما نمی شناختیم. سؤال کردیم ‏‎ ‎‏گفتند ایشان حضرت آیت الله خمینی‏‏ می باشد و ما برای زیارت ایشان ‏‎ ‎‏مجدداً به داخل صحن برگشتیم. آیت الله حکیم‏‏ هم داخل صحن بود. ‏‎ ‎‏ایشان با آیت الله حکیم‏‏ مصافحه کردند و بعد نشستند در گوشه ای من با ‏‎ ‎‏پسر عمویم خدمت ایشان رفتیم و پس از عرض ادب و دست بوسی، ‏‎ ‎‏سؤال کردند اهل کجا هستید؟ گفتیم اهل شیراز‏‏. فرمودند کجای شیراز ‏‎ ‎‏عرض کردیم اردکان فارس. حاج محمدحسین نیازی‏‏  گفت آقا ما ‏‎ ‎

‏می خواهیم مبلغی پول برای شما بفرستیم چه کار کنیم. فرمودند این جا ‏‎ ‎‏مورد اشکال است و شما پول را در همان اردکان به آقای شریف قنوتی ‏‎ ‎‏بدهید و هر سفارشی، کاری، پولی دارید به ایشان بدهید به من ‏‎ ‎‏می رسد».‏‎[5]‎‏ شریف قنوتی در اواسط دهه چهل برای یاری رساندن به ‏‎ ‎‏نهضت امام خمینی به تنی چند از معتمدان در اردکان توصیه کرد به ‏‎ ‎‏جمع آوری کمک های مردمی به نهضت اسلامی اقدام کنند. این موضوع ‏‎ ‎‏توسط معتمدان محل با برخی از اهالی در میان گذاشته شد و با موافقت ‏‎ ‎‏اهالی روبه رو گردید و در طی مدت کوتاهی مبلغی وجه نقد جمع آوری ‏‎ ‎‏گردید و شریف قنوتی طی سفری به نجف اشرف، مبلغ جمع آوری شده ‏‎ ‎‏را به محضر امام خمینی‏‏ رساند و دوباره به اردکان‏‏ بازگشت. عوامل ‏‎ ‎‏امنیتی رژیم از این موضوع اطلاع یافته و یکی از معتمدان محل، حاج ‏‎ ‎‏کهیار شرفیان‏‏، را به ساواک احضار‏‎ ‎‏کرده و او را مورد بازجویی قرار ‏‎ ‎‏دادند اما او از گفتن واقعیت خودداری کرد. به دنبال این موضوع، عوامل ‏‎ ‎‏رژیم خود شریف قنوتی را احضار کردند و او را برای مدتی ممنوع المنبر ‏‎ ‎‏ساختند. اما شیخ همچنان به سخنرانی هایش ادامه داد با این تفاوت که ‏‎ ‎‏به جای نشستن در بالای منبر، کنار منبر می ایستاد و سخن می گفت‏‎.‎

 

  • . آیت الله شیخ محمدصادق کرباسچی تهرانی  پس از تبعید آیت الله پسندیده از قم  نماینده امام  در جمع آوری وجوهات شرعی بود. در خرداد 1357 براساس رأی کمیسیون امنیت  اجتماعی قم به سه سال تبعید محکوم گردید و به انارک یزد  و سپس ایذه تبعید شد.
  • . مصاحبه با رحمت الله کمالی . وی اهل سپیدان  و ساکن یاسوج  است. مصاحبه با کمالی در  27 فروردین 1376 در یاسوج انجام شده است.
  • . مصاحبه با همسر شریف قنوتی. پیشین.
  • . سند ساواک (سند شماره 5).
  • . مصاحبه با حاج صدرالله نیازی، از اهالی شیراز . مصاحبه با وی در فروردین 1376 در شیراز  انجام شده است.