فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
نامگذاری مساجد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

نامگذاری مساجد

‏آن ایام نام مساجد به اسم اشخاص حقیقی یا محلات بود و این امر در ‏‎ ‎‏شأن این مکان های مقدس نبود لذا شیخ پس از بازسازی، تعمیر و یا ‏‎ ‎‏تجدید بنای هر مسجد نام مقدسی را روی آن می گذاشت. مساجد ‏‎ ‎‏حضرت ولی عصر(عج)‏‏، حضرت حجت‏‏ و فاطمةالزهرا(س)‏‏ در زمره این ‏‎ ‎‏مساجد بودند که پیش از بازسازی نام های دیگری داشتند و پس از تعمیر ‏‎ ‎‏به این نام های مقدس نامیده شدند که هم اکنون نیز پا بر جا هستند و ‏‎ ‎‏نام های انتخابی شیخ شریف روی تابلوی این مساجد نقش بسته است‏‎.‎

‏شریف قنوتی پس از پایان کار بنای مساجد و انتخاب نام مناسب، در ‏‎ ‎‏اقدامی دیگر کتابخانه ای را در گوشه ای از مسجد راه اندازی می کرد و ‏‎ ‎‏براساس ارتباطاتی که با مراکز علمی به ویژه حوزه علمیه قم‏‏ داشت و به ‏‎ ‎‏ویژه این که سمت نمایندگی دو تن از مراجع مطرح آن زمان را داشت ‏‎ ‎‏کتاب هایی را از آن مراکز تهیه می کرد و در کتابخانه تازه تأسیس قرار ‏‎ ‎‏می داد تا اهل مطالعه به ویژه جوانان با مطالعه این کتاب ها با علوم و ‏‎ ‎‏معارف اسلامی و قرآن آشنایی بیشتری پیدا کنند. به مرور زمان مُهری ‏‎ ‎‏برای کتابخانه تهیه می شد و کتابداری از میان علاقه مندان به کتابخانه و ‏‎ ‎‏کتابخوانی انتخاب می گردید و کتاب ها به صورت امانت در اختیار اهل ‏‎ ‎‏علم قرار می گرفت و تمام امور در دفترچه های مخصوص ثبت و ضبط ‏‎ ‎‏می گردید‏‎.‎

‎ ‎