فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
برگزاری کلاس های اعتقادی، راه اندازی کارگاه های قالیباقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

برگزاری کلاس های اعتقادی، راه اندازی کارگاه های قالیباقی

‏در دوره ای که مدارس دخترانه از نظر اخلاقی و دینی در وضعیت ‏‎ ‎

‏نامناسبی قرار گرفته بودند، خانواده های متعهد و مؤمن از فرستادن ‏‎ ‎‏فرزندانشان به دبیرستان ها امتناع کردند. همین امر شیخ را بر آن داشت تا ‏‎ ‎‏به منظور ارتقای سطح تحصیلی اعتقادی دانش آموزان کلاس های آموزش ‏‎ ‎‏احکام، نماز و معارف دینی و روخوانی قرآن دایر کند. محل برگزاری ‏‎ ‎‏کلاس های مزبور منزل شیخ شریف بود. مدتی از برگزاری کلاس ها ‏‎ ‎‏می گذشت که طرح راه اندازی کارگاه های قالیبافی را اجرا کرد. او در ‏‎ ‎‏همین زمینه به راه اندازی بیش از 150 دار قالی در سطح شهر، در داخل ‏‎ ‎‏منازل، اقدام نمود. او در منزل خود نیز با یاری همسرش به راه اندازی ‏‎ ‎‏چند دار قالی موفق شد و بسیاری از دانش آموزان دختر را در همان ‏‎ ‎‏کارگاه های قالی به کار گماشت و در کنار آن به ارتقای سطح تحصیلات ‏‎ ‎‏دانش آموزان پرداخت و از این طریق هم مشکل تحصیل دانش آموزان را ‏‎ ‎‏برطرف ساخت‏‎ ‎‏و هم سبب شد که آنان با کار بافت فرش آشنایی یابند و ‏‎ ‎‏در سال های بعد فرشبافی را به صورت حرفه ای ادامه دهند. این اقدام ‏‎ ‎‏شیخ در کنار دیگر برنامه های فرهنگی ـ اجتماعی اش موجی از رضایت ‏‎ ‎‏را در بین مردم اردکان‏‏ و روستاهای اطراف به ارمغان آورد و زمینه های ‏‎ ‎‏پذیرش هر چه بهتر آموزه های دینی از سوی شیخ شریف را بیش از ‏‎ ‎‏پیش فراهم کرد‏‎.‎