فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
مخالفت با برگزاری جشن‌های شاهنشاهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مخالفت با برگزاری جشن‌های شاهنشاهی

‏از برنامه های شریف قنوتی برای مقابله با تبلیغات سیاسی ـ فرهنگی ‏‎ ‎‏رژیم، ایستادگی در مقابل برگزاری جشن های مختلف، به ویژه ‏‎ ‎‏جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و جشن انقلاب سفید بود. این ‏‎ ‎‏جشن ها که بودجه هنگفتی صرف آن می شد و مقدمات برپایی آنها از ‏‎ ‎‏ماه ها پیش زندگی مردم را فلج می کرد مورد انتقاد شریف قنوتی قرار ‏‎ ‎‏می گرفت. وی علاوه بر انتقاد در فراز منبر، خود نیز در عمل با انجام ‏‎ ‎‏فعالیت هایی، مخالفتش را با برگزاری چنین جشن هایی اعلام می کرد: ‏‎ ‎‏«شیخ یکی از محبان واقعی اهل بیت(ع) بود که توجه خاصی به ‏‎ ‎‏برگزاری ایام جشن و عزاداری ائمه اطهار نشان می داد. رژیم قرار بود در ‏‎ ‎‏اردکان‏‏ جشن انقلاب سفید را برگزار کند و اقدامات فراوانی نیز برای ‏‎ ‎‏جشن و پایکوبی فراهم آورده بود. شب فردایی که قرار بود جشن برگزار ‏‎ ‎

‏شود شیخ قنوتی مؤمنان خاصی از جمله مرحوم مشهدی امیر را صدا ‏‎ ‎‏کرد و جلسه ای برگزار نمود. او گفت: فردا باید عزاداری کنیم و نگذاریم ‏‎ ‎‏در روز وفات امام صادق(ع)‏‏ صدای جشن و پایکوبی رژیم بر عزاداری ‏‎ ‎‏ما برتری یابد. در همین فاصله کم مجلس عزاداری بزرگی در مسجد ‏‎ ‎‏جامع‏‏ به راه افتاد. فریاد یا حسن یا حسین مردم شهررا به لرزه درآورد. ‏‎ ‎‏عزاداری آن روز به حدی برجسته بود که رژیم به دلیل احتمال روبه رو ‏‎ ‎‏شدن با عدم استقبال مردم و تبعات منفی آن از برگزاری جشن صرف نظر ‏‎ ‎‏کرد».‏‎[1]‎‏ از دیگر اقدامات وی در همین زمینه بر هم زدن جشن چهارم آبان ‏‎ ‎‏در 1353ش بود. عوامل حکومتی در چهارم آبان ـ سالروز تولد ‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی‏‏ ـ جشنی را در دبیرستان بیضاوی‏‏ اردکان برگزار کرده ‏‎ ‎‏بودند و سعی داشتند با دعوت از افراد سرشناس آن را به نحو احسن و ‏‎ ‎‏شایسته انجام دهند. از جمله افرادی که رژیم سعی داشت در جشن ‏‎ ‎‏حضور یابد محمدحسن شریف قنوتی بود. امراللّه صنعتگر‏‏، دبیر ‏‎ ‎‏بازنشسته آموزش و پرورش، که در جشن مربوطه حضور داشت ورود ‏‎ ‎‏شیخ به مجلس جشن و شیوه برخورد با آن را چنین تعریف می کند: «در ‏‎ ‎‏روز موعود با کمال تعجب دیدم که او با لباس روحانی در جریان جشن ‏‎ ‎‏وارد مجلس شد و در ردیف آخر صندلی ها نشست. مجری برنامه که ‏‎ ‎‏دانش آموز جوانی بود از حاضران خواست تا با صدای بلند بگویند ‏‎ ‎‏جاوید شاه. پس از آن که همه با صدای بلند آن شعار را دادند و کف ‏‎ ‎‏زدند شریف قنوتی بی محابا بلند شد و در حالی که نگاه مسئولان شهری ‏‎ ‎

‏و فرماندهان و نیروهای ژاندارمری و عوامل امنیتی همه به سمت عقب ‏‎ ‎‏ـ به جایی که شیخ نشسته بود ـ خیره شده بود، با صدای بلند گفت: این ‏‎ ‎‏جاوید شاهی را که گفتید، این کف هایی را که زدید به خاطر کدام ‏‎ ‎‏ارمغان، کدام خدمت، کدام برجستگی و پیشرفت است؟ امروز ما در ‏‎ ‎‏جهان به چه دستاورد سیاسی و اجتماعی دست یافته ایم که مستحق ‏‎ ‎‏جاوید گفتن باشد؟ کدام امانتداری در جامعه رواج پیدا کرده که کف ‏‎ ‎‏می زنید؟...»‏‎[2]‎‏ بدین ترتیب جشن چهارم‏‎ ‎‏آبان به کام عوامل امنیتی تلخ شد ‏‎ ‎‏و آنان بعدازظهر همان روز شیخ را دوباره به پاسگاه برده و مراتب ‏‎ ‎‏اعتراض خود را به شیخ اعلام کردند، اما شیخ همچنان در راه ایمان و ‏‎ ‎‏اعتقاد خویش گام هایش را مستحکم تر برمی داشت‏‎.‎

 

  • . مصاحبه با حاج اسفندیار محمدیان ، وی فرزند مرحوم رحمان است و در سپیدان  شغل آزاد  دارد. خاطرات وی در نوروز 1376 ضبط شده است.
  • . مصاحبه با امرالله صنعتگر. وی به دبیری درآموزش و پرورش اشتغال داشت. آقای صنعتگر  فردی ادیب و خطیب است.