فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
عزیمت به مسجد سلیمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

عزیمت به مسجد سلیمان

‏شریف قنوتی در منطقه و استان فرد شناخته شده ای بود و در واقع رهبری ‏‎ ‎‏مبارزات انقلابی را بر عهده داشت. از آنجا که وی در اردکان‏‏ فارس‏‏، ‏‎ ‎‏شیراز‏‏، یاسوج‏‏، اصفهان‏‏ و بروجرد فرد نام آشنایی بود اردکان را به مقصد ‏‎ ‎‏مسجد سلیمان‏‏ ترک کرد و در آن دیار با نام های مستعار شریف اسلامی، ‏‎ ‎‏قنواتی نژاد، شریف طبع و شریف قنوتی به مبارزات خود علیه رژیم ‏‎ ‎‏پهلوی ادامه داد. او در مسجد سلیمان و اطراف به روشنگری مردم ‏‎ ‎‏پرداخت و اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی‏‏ را در میان انقلابیون توزیع ‏‎ ‎‏می کرد. او در عین حال می دانست که تحت تعقیب عوامل امنیتی رژیم ‏‎ ‎

‏قرار دارد و برای اینکه مبادا برای مردم شهر مشکلی ایجاد شود شب ها را ‏‎ ‎‏در مسجد می گذراند. چهار نفر از انقلابیون نیز همراه او در مسجد بیتوته ‏‎ ‎‏می کردند. او شب ها و روزها به فعالیت های انقلابی مشغول بود. روزها ‏‎ ‎‏در مساجد و محافل مختلف سخنرانی می کرد و یا راهپیمایی های عظیمی ‏‎ ‎‏در سطح شهر به راه می انداخت و شب ها در توزیع و پخش اعلامیه و ‏‎ ‎‏نوار فعال بود. روزها پشت سر هم می گذشت و با گذشت هر روز ‏‎ ‎‏مبارزات انقلابی و مردمی علیه رژیم پهلوی به اوج بیشتری می رسید‏‎.‎