فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
آزادی و عزیمت به بروجرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

آزادی و عزیمت به بروجرد

‏با آزادی زندانیان سیاسی در دی 1357، شریف قنوتی نیز در دوم دی از ‏‎ ‎‏زندان آزاد شد و پس از آزادی به بروجرد‏‏ رفت و راهپیمایی های ‏‎ ‎‏ضدرژیم را هدایت کرد و نظم شعارها و تظاهرات را به عهده گرفت و ‏‎ ‎‏چون نسبت به محتوای اسلامی بودن شعارها حساسیت داشت و از ‏‎ ‎‏طرفی نمی خواست شعارها تکراری باشد هر شب تلفنی با تهران‏‏، قم‏‏، ‏‎ ‎‏شیراز‏‏ و اصفهان‏‏ تماس می گرفت و شعارهای روز بعد راهپیمایی ها را ‏‎ ‎‏تدارک می دید و خود نیز شعارهایی به صورت شعر می گفت و ارائه ‏‎ ‎‏می کرد‏‎.‎

‏شریف قنوتی در ساماندهی مبارزات مردمی بروجرد‏‏ علیه رژیم ‏‎ ‎‏پهلوی نقشی اساسی داشت و رهبری اغلب راهپیمایی ها و حرکت های ‏‎ ‎‏ضدرژیمی بر عهده او بود. مردم بروجرد هنوز هم پس از گذشت بیش ‏‎ ‎‏از ربع قرن شعار «زنده باد خمینی‏‏» شریف قنوتی را در ذهن و حافظه شان ‏‎ ‎‏به یاد دارند. مجموع همین راهپیمایی ها و حرکت ها بود که دست به ‏‎ ‎‏دست هم داد و به سرنگونی رژیم انجامید و به حکومت 2500 ساله ‏‎ ‎‏شاهنشاهی در ایران‏‏ اسلامی مهر پایان نهاد و فجر پیروزی و انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی را به ارمغان آورد‏‎.‎


‎ ‎