فصل سوم: با انقلاب اسلامی
همکاری با نهادهای انقلابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

همکاری با نهادهای انقلابی

‏پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی‏‏ آرزویی بود که شیخ را ‏‎ ‎‏سال ها به صحنه مبارزه کشانده بود و او در این راه از هیچ کوشش و ‏‎ ‎‏تلاشی فروگذاری نکرده بود. او بارها در سخنرانی هایش نوید پیروزی را ‏‎ ‎‏به انقلابیون می داد و گام ها و اراده های آنان را در رسیدن به آن مقصود ‏‎ ‎‏عالی پرتوان تر و مصمم تر می نمود. سرانجام انتظارها به سر رسید و ‏‎ ‎‏تلاش ها و جانفشانی ها نتیجه داد و انقلاب اسلامی ایران‏‏ به ثمر رسید و ‏‎ ‎‏خورشید حکومت اسلامی در پهنای ایران زمین طلوع کرد. اما این آغاز ‏‎ ‎‏راه بود چون دشمنان و منافقان را یارای دیدن چنین صحنه هایی نبود و ‏‎ ‎‏از همان روزها افکار خود را برای ضربه زدن به انقلاب نوپای اسلامی و ‏‎ ‎‏حتی سرنگون کردن آن متمرکز ساختند. در چنین اوضاعی، مسئولیت ‏‎ ‎‏انقلابیون دوچندان می شد و کسانی مثل شیخ شریف عرصه های دیگری ‏‎ ‎‏از زندگی شان را آغاز می کردند؛ دستگیری عوامل رژیم پهلوی و بقایای ‏‎ ‎‏آن، افشای توطئه ها و برنامه های ضددینی منافقان و مخالفان انقلاب، ‏‎ ‎‏تلاش در جهت جلوگیری از نفوذ عوامل منافق در ارگان های انقلابی و... ‏‎ ‎

‏از جمله فعالیت های شیخ در آغازین ماه های پیروزی انقلاب اسلامی بود. ‏‎ ‎‏در این بخش سیر زندگی شیخ را در سال های پس از پیروزی انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی پی می گیریم‏‎.‎