فصل سوم: با انقلاب اسلامی
ورودِ دوباره به اردکان فارس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

ورودِ دوباره به اردکان فارس

‏با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، شریف قنوتی در خدمت امام ‏‎ ‎‏خمینی‏‏ و انقلاب اسلامی قرار گرفت، تا وظایفی را که از سوی رهبر ‏‎ ‎‏انقلاب به وی واگذار می شود به نحو احسن انجام دهد. او مدت کوتاهی ‏‎ ‎‏با نهادهای تازه‌تأسیس انقلاب اسلامی به همکاری پرداخت. ابتدا در ‏‎ ‎‏کمیته انقلاب اسلامی فعالیت کرد و بعدها با تأسیس سپاه پاسداران ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی فعالیت های خود را در آن جا متمرکز ساخت. در همان ‏‎ ‎‏ایام مردم اردکان‏‏ باتوجه به شناختی که نسبت به شریف قنوتی داشتند از ‏‎ ‎‏او خواستند تا همانند سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به آن ‏‎ ‎‏منطقه برود و جلسات تبلیغ و ارشاد و نیز فعالیت های فرهنگی ‏‎ ‎‏اجتماعی اش را آنجا متمرکز سازد‏‎.‎

‏شیخ پیشنهاد اهالی اردکان‏‏ را پذیرفت و راهی آن دیار شد و با ‏‎ ‎‏استقبال گرم اهالی اردکان و حومه روبه رو گردید. او در اردکان با یاری ‏‎ ‎‏آیات بهاءالدین محلاتی‏‏ و عبدالرحیم ربانی شیرازی‏‏ به فعالیت های ‏‎ ‎‏فرهنگی، اجتماعی و عمرانی مشغول گردید. همکاری هایی را نیز با ‏‎ ‎‏حزب جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر ‏‎ ‎‏نهادهای انقلابی اردکان فارس‏‏ آغاز کرد. شریف قنوتی از مؤسسان سپاه ‏‎ ‎‏پاسداران انقلاب اسلامی سپیدان‏‏ بود. او همانند سال های پیشین ‏‎ ‎

‏مسئولیت اعزام مبلغ به شهرها و روستاهای منطقه سپیدان را عهده دار شد ‏‎ ‎‏و روحانیان و مبلغان اعزامی از سوی حوزه علمیه و نیز از سوی دفتر ‏‎ ‎‏امام خمینی‏‏ را به مناطق مختلف هدایت و ساماندهی کرد. در یکی از ‏‎ ‎‏اسناد باقی مانده، مبلّغی جهت تبلیغ و‏‎ ‎‏ارشاد در اردکان به حضور شریف ‏‎ ‎‏قنوتی معرفی شده است: «ستاد انقلاب اسلامی. دایره تبلیغات امام. ‏‎ ‎‏حضور محترم ثقةالاسلام قنوتی. جناب آقای ثقةالاسلام سید سرور ‏‎ ‎‏موسوی‏‏ از طرف دایره تبلیغات اسلامی امام جهت تبلیغ و ارشاد و ‏‎ ‎‏همکاری با مردم در عمران و آبادی در اردکان در ماه مبارک رمضان به ‏‎ ‎‏همراه افراد زیر: 1. آقای حسن محمدی‏‏ 2. آقای حبیب الله مستقیم‏‏ ‏‎ ‎‏3. آقای محمد امیراخلاقی‏‏ 4. آقای محمدنبی سلطانی‏‏ 5. آقای ‏‎ ‎‏محمدحسین صادقی‏‏ اعزام می شوند. امید است برای پیشبرد و اهداف ‏‎ ‎‏عالیه اسلامی همکاری و راهنمایی های لازم را مبذول فرمایید. مسئول ‏‎ ‎‏اعزام مبلغ. غلامحسین حقانی‏‏. اول مرداد 1358».‏‎[1]‎

 

  • . اصل سند در پیوست آمده است. (سند شماره 9)