فصل پنجم: روزهای آخر و شهادت
سقوط گمرک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

سقوط گمرک

‏آنانی که با جغرافیای خرمشهر‏‏ آشنایند می دانند که بندر (گمرک) تقریباً ‏‎ ‎

‏در مرکز خرمشهر قرار دارد. بندر و گمرک خرمشهر به لحاظ دارا بودن ‏‎ ‎‏انبارهای متعدد و وجود کالاهای وارداتی بسیاری که در آن انباشته شده ‏‎ ‎‏بود وضعیت پیچیده ای داشت و پس از ورود نیروهای مهاجم به آنجا ‏‎ ‎‏دفاع و درگیری در آن مشکل بود. اگر گمرک از سوی عراقی ها اشغال ‏‎ ‎‏می شد آن ها از طرف شرق رودخانه می توانستند کنار پل نیروها را دور ‏‎ ‎‏بزنند و شهر را به تصرف کامل درآورند. وضعیت بسیار خطرناک و ‏‎ ‎‏حساسی بود، شهر زیر آتش شدید دشمن قرار داشت. در آن لحظه های ‏‎ ‎‏سخت جنگ و درگیری خطابه های شریف قنوتی بسیار مؤثر بود. او در ‏‎ ‎‏آن لحظات بالای سقف اتومبیلی رفت و با ایراد خطابه ای دلنشین و در ‏‎ ‎‏عین حال بسیار غرّا نیروها را به حفظ آرامش و مقاومت در برابر ‏‎ ‎‏عراقی ها فراخواند. آتش شدید دشمن همه جا را فرا گرفته بود اما شیخ ‏‎ ‎‏سخنرانی می کرد و رزمنده ها هم به دقت گوش فرا می دادند. او در فرازی ‏‎ ‎‏از سخنانش گفت: این دروازه گمرک دروازه بهشت است. هر کسی ‏‎ ‎‏می خواهد به بهشت برود باید از این دروازه عبور کند. اگر می خواهید به ‏‎ ‎‏بهشت بروید، اگر می خواهید خدا را ملاقات کنید، اگر می خواهید ائمه ‏‎ ‎‏اطهار را ملاقات کنید دروازه بهشت همین دروازه گمرک خرمشهر است. ‏‎ ‎‏الآن اگر به عقب برگردید و عقب نشینی کنید فردا فرزندان شما به شما به ‏‎ ‎‏عنوان کسانی که قهرمان بوده اند نگاه نمی کنند. بیایید بجنگیم و از ناموس ‏‎ ‎‏خودمان دفاع کنیم. همه تهییج شدند و شیخ را همراهی کردند و او به ‏‎ ‎‏عنوان فرمانده جلوی نیروها حرکت کرد. آن روز با رشادت رزمندگان اسلام عراقی ها از دروازه گمرک عقب نشینی کردند‏‎.‎