فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

 

 

الف) کتاب ها

‏با راویان نور، تدوین گروه تفحص سیره شهدا‏

‏بی کرانه ها (خلاصه ای از زندگی سرداران شهید استان تهران)، عین الله ‏‎ ‎‏کاوندی، تهران، کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و 26 هزار ‏‎ ‎‏شهید استان تهران، 1376ش.‏

‏حدیث حماسه های جنگ، اهواز، اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان.‏

‏حدیث عشق، بنیاد سعادتی.‏

‏خرمشهر در جنگ، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه ‏‎ ‎‏پاسداران، 1380ش.‏

‏خرمشهر در جنگ طولانی، بهروز مرادی و شهلا حاجی شاه، تهران، ‏‎ ‎‏مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، 1377ش.‏

‏خرّم ولی خونین، مهدی قیصری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‎ ‎‏1384ش.‏


‏در کوچه های خرمشهر، به کوشش مریم شانکی، تهران، دفتر ادبیات و ‏‎ ‎‏هنر مقاومت، 1370ش‏‎.‎

‏شهدای روحانیت در صدساله اخیر، علی ربانی خلخالی‏‎.‎

‏نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، ج2، تهران، مرکز اسناد انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی، 1376ش‏‎.‎

‎ ‎

ب) نشریات

‏شماره های مختلف روزنامه های کیهان و اطلاعات، ویژه نامه فتح، ‏‎ ‎‏مجله حجره و ویژه نامه های خرمشهر.‏

‎ ‎

ج) تاریخ شفاهی

‏مصاحبه با ابوفاضل رضوی اردکانی‏

‏مصاحبه با احمد زمانیان‏

‏مصاحبه با اسفندیار محمدخان‏

‏مصاحبه با اشرف قنواتی‏

‏مصاحبه با امرالله صنعتگر‏

‏مصاحبه با باقر غفاری‏

‏مصاحبه با بشیر طاهری‏

‏مصاحبه با بهجت قنواتی‏

‏مصاحبه با جان علی گودرزی‏

‏مصاحبه با خلیفه صلاحی‏

‏مصاحبه با دادالله هوشمند‏


‏مصاحبه با رحمت الله کمالی‏

‏مصاحبه با رخشنده رحیمی‏

‏مصاحبه با سالم حق پرست‏

‏مصاحبه با سرمست غفاری‏

‏مصاحبه با سعید اوحدی‏

‏مصاحبه با عبدالرسول شمس الدینی‏

‏مصاحبه با علی دوانی‏

‏مصاحبه با عنایت صحت شکوه‏

‏مصاحبه با فاطمه حکمتی‏

‏مصاحبه با کرمی‏

‏مصاحبه با محمدتقی حسینی اردکانی‏

‏مصاحبه با محمدتقی دلاور‏

‏مصاحبه با محمدتقی موسوی‏

‏مصاحبه با محمد رحیمی‏

‏مصاحبه با محمد رشیدیان‏

‏مصاحبه با محمدرضا جلالی‏

‏مصاحبه با محمدرضا راه طی کن‏

‏مصاحبه با محمدرضا فرخی نژاد‏

‏مصاحبه با محمدسعید حق پرست‏

‏مصاحبه با محمدسعید شریف قنوتی‏

‏مصاحبه با محمد سمیرمی‏

‏مصاحبه با محمدعلی اسلامی‏


‏مصاحبه با محمدعلی اکبرپور‏

‏مصاحبه با محمدعلی اکبرپور‏

‏مصاحبه با محمد فطرس‏

‏مصاحبه با محمدمحسن شریف قنوتی‏

‏مصاحبه با معصومه وصله زن‏

‏مصاحبه با نصرالله مقیمی‏

‎ ‎

د) اسناد

‏آرشیو شخصی خانواده شهید شریف قنوتی‏

‎ ‎

‎ ‎