مجله نوجوان 170 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 170 صفحه 23

علی کفاشیان، دبیر کمیته­های ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال، می­گوید:« آن زمان تقریباً نوجوان بودم ولی به خاطر دارم هنگامی که رادیو اعلام کرد خرمشهر آزاد شد،من هم به همراه سایرین بسیار خوشحال بودم و اشک شوق از دیدگانم فرو می­ریخت.» وی ادامه می­دهد: «به سرعت از منزل خارج شدم و چندین کیلو شیرینی و آبنبات خریدم و به هرکسی که به من می رسید شیرینی تعارف می­کردم. به نظرم زیباترین جمله را دربارۀ این روز حماسی حضرت امام خمینی (س) فرمودند که خرمشهر ر اخدا آزاد کرد.» پرویز مظلومی، مربی ابومسلم خراسان،دربارۀسوم خرداد روز آزاد سازی خرمشر می­گوید : «فتح خرمشهر یکی از فتوحات بزرگ تاریخ ایران است. سربازان ما با دلاوری و رشادت، دشمن را از خاک کشور بیرون کردند و اجازه ندادند که سانتیمتری از این خاک به دست کسی بیفتد. سوم خرداد سال 61 نه فقط در استان خوزستان شادی و هلهله برپا بود بلکه در تمام ایران مردم شادمانی می­کردند.» مظلومی دربارۀ خاطرات خود می­گوید :«آن روز من با تیم استقلال تمرین داشتم که یکی از اعضای تدارکات تیم،این خبر را از رادیو شنیده بود و با عجله خود را به محل تمرین رساند و به همه مژدۀ فتح و پیروزی داد. ماهم به مبارکی این روز تمرین را تعطیل کردیم و همراه با سایر مردم به جشن و شادمانی پرداختیم.» علی پروین،مدیر باشگاه استیل آذین ، دربارۀ فتح خرمشهر می­گوید:«با اینکه آن روز همراه پرسپولیس تمرین داشتیم ولی حواس و توجهمان به اخبار جنگ بود. وقتی که رادیو اعلام کرد خرمشهر آزاد شد از خوشحالی تمرین را تعطیل کردیم. یادم می­آید که بلافاصله از شیرینی فروشی که نزدیک محل تمرین بود چند کیلو شیرینی خریدم و جالب این بود مکه صاحب مغازه چند کیلو شیرینی بیشتر برای فروش نداشت چون تمام مردم برای جشن و شادی شیرینی می­خریدند. » پروین ادامه می­دهد: «ما وظیفه داریم که خاطرۀ این روز را گرامی بداریم و به نسل آینده بیاموزیم.»

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 170صفحه 23