مجله نوجوان 202 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 202 صفحه 15

محسن وطنی هر روز عاشوراست عاشورا تنها یک واقعۀ تاریخی نیست که در کتابها نوشته باشند و آیندگان از روی آن عبرت بگیرند. عاشورا معیاری است که تکلیف هر روز و هر لحظۀ انسان را مشخص می‏کند. عاشورا محک تشخیص حق از باطل در تمامی مکانها و در تمامی زمانهاست. در طول تاریخ، آنچه که با الگوی عاشورا تطبیق داشت حسینی است و آنچه که این الگو را متابعت نکرد، بدون شک باطل است و یزیدی است. عاشورا تکلیف همه را چون آفتاب بیکران روشن می‏کند. صبح که از خانه بیرون می‏آیید، عاشورا است که مشخص می‏کند امروز تا عصر چه کار باید بکنید، با چه کسانی معاشرت کنید، چه کسانی را دوست بدارید، با چه کسانی دشمن باشید، با چه کسانی معامله کنید و با چه کسانی جهاد کنید. همۀ کارهای طبق معمول و روزانۀ شما حتّی همین به مدرسه رفتن و بازگشتن شما که هر روز تکرار می‏شود، حتّی همین سر کلاس نشستن و مشق نوشتن، همۀ اینها با معیار عاشورا سنجیده می‏شود. اگر درس خواندن شما و مدرسه رفتن شما برای دفاع از حق و مبارزه با ظلم و جهالت باشد، شما حسینی هستید و اگر همینطوری به مدرسه می‏روید که بیکار نباشید، حتماً یزیدی هستید. اگر در مدرسه دیدید که کسی دارد به دیگری ظلم می‏کند و شما ساکتید، این کار شما یزیدی است ولی اگر در حدّ خودتان برای دفاع از مظلوم تلاش کردید، عمل شما حسینی و عاشورایی است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 202صفحه 15