مجله نوجوان 232 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 232 صفحه 26

بزرگان دوست امین صدری گالیله گالیله ، دانشمند ایتالیایی را یکی از بزرگ ترین دانشمندان تاریخ جهان می دانند . وی در شهر "والومبرسا" از شهر های کوچک ایتالیا در نزدیکی فلورانس ، به دنیا آمد و در همان شهر به مدرسه رفت . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 20 پیاپی 232 / 7 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 232صفحه 26