مجله نوجوان 24 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 24 صفحه 18

اولین لباسهای دنیا مصریان 3000 تا 525 سال قبل از میلاد هیچ چیز مطلق نیست اما بنا بر تحقیقات پژوهشگران، مصریان جزو اولین کسانی بودهاند که لباسهای خاص و منحصر به فردی با تعریف امروزی داشتهاند. پوشاک مصریان تعدد چندانی نداشته است و به دلیل آب و هوای گرم منطقه بیشتر لباسها را از کتان تهیه میکردند. اولین و اساسیترین لباس مردان «شتتی» یا لباس شِر نام داشت. «شتتی» دامنی بود که به شکل لنگ به دور کمر میبستند و کمربندی از چرم یا کنف آنرا نگه میداشت. جلوی شتتی مردان والا مقام پوششی چون اشعه خورشید بود که نمادی از «اوریوس» یا همان افعی مقدس به نشانه نیروی عظیم بود. بعدها این پوشش به صورت یک ویژگی مشخص لباس مصریان درآمد. یوناینان باستان قرن 15 تا سدة اول قبل از میلاد از قرن هفتم تا قرن نخست قبل از میلاد، زنان یونانی پیراهنی بلند تا مچ پا میپوشیدند. نوع مردانه این لباسها تا زانو میرسید. این پیراهن «کیتان» نام داشت که پارچهای بود مستطیل شکل از پشم یا کتان که دولا تا شده و یک طرف آن دوخته میشد و بالای آن به وسیله «فیبولا» وسیلهای شبیه سنجناق قفلی، بر سرشانهها، یا روی یک شانه، بسته میشد و سر شانه دیگر آزاد میماند. زنان روی کیتان پوشش دیگری میپوشیدند که «پیلوس» (پپلوم) نام داشت که در واقع قطعه پارچهای مستطیل شکل از پشم بود که چون «کیتان» با فیبولا روی شانهها بسته میشد. در یونان باستان، نشانه سوگواری، پوشیدن لباسی بدون کمربند به رنگ قهوهای تیره بود. در آن زمان لباسهای چروکدار بسیار مورد پسند بود. برای رسیدن به این نوع لباس، پارچههای پشمی و کتانی و (در اواخر این دوران) ابریشمی مورد استفاده را در آهار رقیق، خیس میکردند بعد با دقت به شکل مارپیچ میچلاندند، آنگاه در آفتاب میگذاشتند تا خشک شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 24صفحه 18