آیت اللّه محمد فاضل لنکرانی
محل درس مملو از جمعیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

محل درس مملو از جمعیت

محل درس مملو از جمعیت

‏به خاطر دارم حضرت امام خمینی(ره) یک دورۀ کامل بحث اصول از بحث‏‎ ‎‏مباحث الفاظ تا آخر مباحث عقلی و اجتهاد و تقلید را طی هفت سال تدریس‏‎ ‎‏کردند. همین دوره، شاید بهترین تدریس درس اصول ایشان بود. چرا که در‏‎ ‎‏جلسه های درس ایشان شاگردان بسیار مبرز و محققی شرکت می کردند و محل‏‎ ‎‏درس ایشان مملو از جمعیت می شد. با آنکه تعداد طلبه ها در حوزه در آن زمان در‏‎ ‎‏مقایسه با امروز، کم بود، جمعیت آنقدر زیاد می شد که گروهی از طلبه ها در خارج از‏‎ ‎‏مسجد سلماسی در کوچه می نشستند، چنانکه بیشتر مدرسان و فضلای امروز، از‏‎ ‎‏این درس بهره برده اند. من بحمداللّه این توفیق را پیدا کردم که همۀ دوره را از ابتدا تا‏

‏انتها بگذرانم و قسمت عمدۀ مباحث ایشان را به صورت تقریرات بنویسم. در‏‎ ‎‏همین دوره بود که برادر عزیزمان جناب آقای سبحانی تقریرات اصول امام را‏‎ ‎‏نوشتند. این نوشته پس از ملاحظۀ حضرت امام(ره) و انجام اصلاحاتی در آن، به‏‎ ‎‏عنوان کتاب «تهذیب الاصول» منتشر شدکه هم اکنون در اختیار طلبه ها و فضلایی‏‎ ‎‏است که خواستار تحقیق و بررسی مطالب هستند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 128.