طبیب دلها: گزارشهای طولی درمان و سیر معالجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

طبیب دلها: گزارشهای طولی درمان و سیر معالجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

5


140_Page_1


140_Page_2


طبیب دلها

‏ ‏

گزارشهای طولی درمان و سیر معالجات

‏ ‏

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

‏ ‏

‏ ‏

به قلم

دکتر سید حسن عارفی

استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران

‎ ‎


‎ ‎