فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
کمیته استقبال پزشکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

کمیته استقبال پزشکی

کمیته استقبال پزشکی حضرت امام خمینی

‏قبل از تشریف‌فرمایی حضرت امام به ایران (قبل از 12 بهمن 1357)‏‎ ‎‏کمیته‌های متعددی با شرح وظایف مختلف در مدرسه علوی تشکیل شد که یکی از‏‎ ‎‏آنها تحت عنوان کمیته پزشکی استقبال امام بود، این کمیته‌ها در هر قسمت توسط‏‎ ‎‏ افراد شناخته شده بوجود آمد و انتخاب هر فرد یا افراد، مربوط به شهرت یا‏‎ ‎‏فعالیت‌های مذهبی، اجتماعی بود که قبلاً مورد قبول متدینین، روحانیون و انقلابیون‏‎ ‎‏ بودند، اینجانب هم به علت سوابق علمی و مذهبی و فعالیتهای پزشکی بخصوص‏‎ ‎‏در بیمارستان سوم شعبان که یک محله قدیمی و متدین بود بعنوان عضو تیم پزشکی‏‎ ‎‏ استقبال امام انتخاب شدم.‏

‏شرح وظایف و اهداف کمیته پزشکی استقبال امام عبارت بود از:‏

‏1 - حضور متخصص قلب و داخلی مجهز به وسایل پزشکی در خدمت‏‎ ‎‏شخص امام از ورود حضرت امام به فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا و بعد، که‏‎ ‎‏ مسئولیت آن بعهده اینجانب بود.‏

‏2 - برنامه‌ریزی پزشکی برای درمان بیماران و مصدومین حوادث از فرودگاه‏‎ ‎

‏مهرآباد تا بهشت زهرا (مسئولیت آن بعهده جناب آقای دکتر زرگر بود). مسئول‏‎ ‎‏ درمان بیماران در بهشت زهرا (مسئولیت آن بعهده شهید دکتر فیاض بخش) در این‏‎ ‎‏ برنامه‌ریزی پزشکان متعدد در آمبولانس‌های خود به ساده ترین وسائل پزشکی (دارو‏‎ ‎‏ – پانسمان) و در بعضی آمبولانس‌های بزرگ با امکانات اولیه اطاق عمل (اطاق‏‎ ‎‏عمل سیار) مجهز بودند.‏

‏3 - کمیته فرعی پزشکی برای تهیه دارو و وسائل پزشکی تحت نظر کمیته‏‎ ‎‏ پزشکی استقبال امام شبانه روز فعالیت می‌کردند.‏

‏4 - تحت نظر کمیته پزشکی استقبال امام سیستم بیمار رسانی به مراکز‏‎ ‎‏تخصصی و پذیرش بیماران و نیز خالی نگهداشتن تخت‌های بیمارستانی فعالیت‏‎ ‎‏ داشت.‏

‏در این سیستم با هماهنگی برادران متعهد و عاشق امام وزارت بهداری و‏‎ ‎‏اورژانس و امدادی تعداد زیادی از تخت‌های بیمارستانی آماده پذیرش و‏‎ ‎‏آمبولانس‌های متعددی آماده نقل و انتقال بیماران بودند.‏

‏در روز تشریف فرمایی امام عزیز به ایران به علت گردآمدن میلیونها انسان‏‎ ‎‏عاشق در مسیر حرکت امام، صدها بیمار (بعلت ضعف و سستی یا زخمی شدن و‏‎ ‎‏شکستگی دست و پا و سر) توسط تیم‌های متعدد و مجهز و سخت گوش و عاشق‏‎ ‎‏امام عزیز درمان و تعداد زیادی از آنها به مراکز درمانی مربوطه انتقال یافتند.‏

‏قبل از تشریف فرمایی حضرت امام مسئولین کمیته استقبال برای برنامه ریزی، ‏‎ ‎‏تهیه وسائل نقلیه، تهیه وسائل و امکانات پزشکی و نحوه توزیع، جلسات متعددی در‏‎ ‎‏ مدرسه علوی داشتند. نیازهای مالی توسط شیفتگان و عاشقان امام عزیز، بی ریا و‏‎ ‎‏ بدون مرز و حد مشخصی با خلوص نیت پرداخت می‌شد.‏