فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
انتقال امام از قم به تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

انتقال امام از قم به تهران

انتقال حضرت امام خمینی از قم به تهران

‏در صبح 3 / 11 / 58 حضرت امام کمی ناراحتی در قفسه صدری داشتند و‏‎ ‎‏ نیتروگلسیرین زیرزبانی تجویز شد. ولی چند لحظه بعد برای تجدید وضو به‏‎ ‎‏دستشوئی تشریف بردند احساس ناراحتی و ضعف بایشان دست داد و بزمین‏‎ ‎‏افتادند. ما موضوع را با مقامات و مسئولین بالای مملکتی مطرح کردیم و قرار شد‏‎ ‎‏برادران شهید باهنر، شهید بهشتی، حاج احمد آقا خمینی و دکتر زرگر و تعدادی از‏‎ ‎‏متخصصین قلب بیمارستان قلب و اینجانب بیماری امام را مجدداً مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏دهیم. همه در منزل مرحوم اشراقی بملاقات حضرت امام رفتیم و قرار بر این شد که‏‎ ‎‏من باتفاق حاج احمد آقا از حضرت امام بخواهیم تا برای سرویس دهی بهتر و‏‎ ‎‏داشتن امکانات قلبی قوی تر به تهران تشریف فرما شوند. من خدمت امام عرض‏‎ ‎‏کردم به علت آنکه در تهران امکانات ما از نظر تجهیزات بیشتر از قم است و بهتر‏‎ ‎‏می توانیم در خدمت شما باشیم اجازه فرمائید به تهران برویم و ایشان بسادگی‏‎ ‎‏موضوع را پذیرفتند.‏

‏ضمناً من به ایشان قول دادم که در تهران طبیب و پرستار ایشان خواهم بود.‏‎ ‎‏در این لحظات همسر حضرت امام در اتاق تشریف داشتند و با شنیدن بستری شدن‏‎ ‎

‏حضرت امام در بیمارستان تهران سخت ناراحت شدند و گریستند. چند دقیقه با‏‎ ‎‏خانم حضرت امام صحبت کردم و به ایشان اطمینان دادم که انشا الله بهبودی کامل‏‎ ‎‏پیدا می‌کنند و بیماری مهمی ندارند. در آن موقع حس کردم که همبستگی عمیقی‏‎ ‎‏بین امام و خانم وجود دارد و با هم انس عجیبی دارند، و ناراحتی یکدیگر را‏‎ ‎‏نمی توانند تحمل کنند و همسر بمعنی حقیقی می‌باشند یعنی دو بدن در یک سر و‏‎ ‎‏بعبارت بهتر دو مغزی که یک جرر فکر می‌کنند، یک طور تصمیم می‌گیرند، یکسان‏‎ ‎‏اجرا می‌کنند. اینجاست که ریشه داری عشق و ایمان در وجود دو یار و همسر جلوه‏‎ ‎‏می کند و این بیت نظامی بیاد می‌آید:‏

‏من کیـم لیلی و لیلی کیست من‏

‏هر دو یک روحیم اندر دو بدن‏

‏تصمیم گیری فوق در حدود عصر انجام شد و تا امکانات محافظتی و ایمنی‏‎ ‎‏مهیا شد چند ساعتی بطول انجامید.‏

‏در حدود ساعت 8 بعدازظهر در حالیکه حضرت امام سرم در دست داشتند‏‎ ‎‏بوسیله آمبولانس از قم عازم تهران شدیم.‏

‏چون برف سنگینی می‌بارید وسایل نقلیه بآهستگی حرکت می‌کرد. چون‏‎ ‎‏حضرت امام در یک دست سرم داشتند و در حال‏‎ ‎‏درازکش در آمبولانس قرار‏‎ ‎‏داشتند. و مسافرت بطول انجامید. احساس خستگی شدید می‌کردند. ولی‏‎ ‎‏خوشبختانه ضربان قلب منظم و درد قفسه صدری و یا احساس ناراحتی وجود‏‎ ‎‏نداشت. در ساعت حدود یک بعد از نیمه شب وارد بیمارستان قلب شدیم و‏‎ ‎‏حضرت امام در یکی از تخت‌های ‏‎ CCU‎‏قرار گرفتند.‏


‏شرح حال و معاینه حضرت امام در 4 / 11 / 58‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p71

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جواب آزمایشهای روز ‏

‏4 / 11 / 58 بقرار زیر است ‏

‏اوره خون و کراتینین خون ‏

‏مختصری بالاتر از طبیعی، ‏

‏اسید اوریک فوق العاده بالا، ‏

‏کلسترول فوق العاده بالا، ‏

‏گروه خون + ‏‎O‎

‏توصیه شد مایعات (آب، ‏

‏چای کمرنگ بیشتر مصرف ‏

‏شود (آب درمانی)‏

‏رژیم غذائی شامل عدم ‏

‏مصرف چربی‌های جامد و ‏

‏حیوانی و کم نمک ادامه‏

‏یافت.‏       

‏ ‏


140-p72

140-p73‏نوار قلبی 4 / 11 / 58‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امواج ‏‎T‎‏ منفی در اشتقاقهای ‏‎D1‎‏ ‏

‏و ‏‎aVL‎‏ و‏‎ V2 - V6‎‏ عمیق تر از ‏

‏روزهای قبل می‌باشد. خون کافی ‏

‏به عضله قلب در قسمت جلوی ‏

‏قلب و کنار فوقانی چپ نمی‌رسد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نوار قلبی حضرت امام در ساعت 9 صبح 4 / 11 / 58‏

‏ ‏

140-pp73

‏ ‏

‏ ‏

‎ T‎‏منفی ‏‏د‏‏ر لیدهای ‏‎aVL‎‏ و 1‏‎D‎‏ ‏

‏تبدیل به حالت مسطح شده ‏

‏خون رسانی به عضله قلب در کنار ‏

‏فوقانی چپ بهتر از پیش ‏

‏می‌باشد.‏


‏سیر نوارهای قلبی در تاریخهای 4 / 11 / 58، 5 / 11 / 58‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p74

‏ ‏

‏ ‏


‏آزمایشهای روز 6 / 11 / 58 بقرار زیر است:‏

140-p75

‏ ‏

‏اسید اوریک، کراتینین خون و اوره ‏

‏خون مختصری بالاتر از طبیعی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏آزمایشها در تاریخ 17/ 11/ 58 بقرار زیر است:‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp75

‏ ‏

‏آزمایش کامل ادرار در این تاریخ ‏

‏کاملاً طبیعی است.‏

‏ ‏


‏آزمایشها در 7 / 11 / 58 افزایش بیشتر اسید اوریک، کراتینین، اوره را نشان می‌دهد.‏

‏ ‏

140-p76

‏علت افزایش آزمایشهای ذکر شده ‏

‏ناشی از عدم دفع طبیعی ادرار ‏

‏محسوب و با در نظر گرفتن ‏

‏انسداد ادرار سوند ادراری گذاشته‏

‏شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏در نظر داشته باشیم که در بهمن 58 یکسال از انقلاب شکوهمند اسلامی‏‎ ‎‏ایران گذشته بود. و وضع حجاب بخصوص در بیمارستانها بد بود. و نرسها هنوز‏‎ ‎‏همان لباسها و فرمهای زمان طاغوت را به برداشتند.‏

‏حضرت امام وارد بخشی شد که خانمهای نرس بدون حجاب اسلامی و با‏‎ ‎‏یونیفرم‌های زمان گذشته مشغول فعالیت بودند.‏

‏حضرت امام حقیر را صدا کردند و فرمودند: پرده‌ها را بکشم و دستور دادند‏‎ ‎‏فقط شما ببالین من بیایید. (منظورشان این بود که نرس من و پزشک من شمایید و‏‎ ‎‏این مطابق قولی بود که اینجانب در موقع تصمیم گیری و حرکت از قم بطرف تهران‏‎ ‎‏به حضرت امام داده بودم.‏

‎ ‎