فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
سقوط فشار خون شریانی، تنگی نفس، درد قفسه صدری به علت تجویز زیاد گزیلوکائین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

سقوط فشار خون شریانی، تنگی نفس، درد قفسه صدری به علت تجویز زیاد گزیلوکائین

سقوط فشار خون شریانی، تنگی نفس، درد قفسه صدری به علت تجویز زیاد گزیلوکائین

‏با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی سیاسی آن زمان عقل حکم‏‎ ‎‏می کرد که تنها به شخص خود اطمینان کنم. پرسنل بیمارستان قلب فکر می‌کردند‏‎ ‎‏حقیر یک طبیب عمومی هستم که از قم بهمراه امام عزیز به تهران آمده ام، ولی بعداً‏‎ ‎‏فهمیدند که اینجانب عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران و با در دست‏‎ ‎‏داشتن چهار تخصص و فوق تخصص و رئیس دانشکده پزشکی رازی هستم و‏‎ ‎‏هفت بیمارستان بزرگ دانشگاه تهران تحت نظرم اداره می‌شود.‏

‏به هر جهت با رئیس بیمارستان بحث درگرفت. زیرا حضرت امام را‏‎ ‎‏نمی بایست تحت نظر هر پرستاری یا هر دستوری قرار می‌دادیم. قرار شد راجع به‏‎ ‎‏درمان حضرت امام با هم مشورت کنیم امر پرستاری به عهده من باشد. دردآور بود‏‎ ‎‏که بحث در داخل‏‎ CCU ‎‏آن بود که پرستاران حداقل روسری بسر کنند و حاضر‏‎ ‎‏نمی شدند و حاضر هم نشدند و هیچ قدرتی (وزیر بهداری، نصیحت، خواهش)‏‎ ‎‏نتوانست بآنها تفهیم کند که مرجع شیعیان جهان و رهبر کبیر انقلاب اسلامی از‏‎ ‎‏وضع لباس شما ناراحت می‌باشند.‏

‏امام چند ساعتی بعد از نیمه شب تا نماز صبح استراحت کردند و نماز صبح‏‎ ‎‏را در روی تخت در حال نشسته ادا کردند. صبحانه مختصری میل کرده و مدتی‏‎ ‎‏استراحت کردند. بعداً برای رفتن به دستشوئی مجبور شدم مجدداً از صندلی‏‎ ‎‏چرخ‌دار استفاده کنم.‏

‏در موقع عبور از راهرو بیمارستان در حالی که حضرت امام روی صندلی‏‎ ‎‏چرخدار نشسته بودند بیماران اتاقها و بخشهای مختلف به داخل راهرو آمده و در دو‏‎ ‎‏صف ایستاده بودند و بعضی از آنها برای دستبوسی نزدیک امام می‌شدند.‏

‏دیدن بیماران قلبی پیشرفته و چهره‌های کبود و تیره توام با تنگی نفس برای‏‎ ‎

‏مردم عادی رقت‌انگیز و تحریک کننده احساسات درونی انسانی می‌باشد. دعاها، ‏‎ ‎‏گریه‌ها، ناله‌های بیماران قلبی در داخل راهروی بیمارستان امام را تحت تأثیر قرار‏‎ ‎‏داد. بهر جهت حضرت امام بر روی تخت خود بازگشتند. ولی دستگاه نشان دهنده‏‎ ‎‏ضربان قلب، تعداد معدودی نامنظمی نشان می‌داد. من دریافته بودم و از شرح حال‏‎ ‎‏طبی امام چنین استنباط کرده بودم که حضرت امام هنگام مصرف مقدار معمول‏‎ ‎‏وروتین داروها بیش از افراد دیگر عکس العمل نشان می‌دهند. توسط رئیس‏‎ ‎‏بیمارستان توصیه شد 50 میلی گرم گزیلوکائین داخل ورید حضرت امام تزریق شود‏‎ ‎‏و توسط سرم نیز ادامه یابد. من اصرار داشتم مقدار کمتری مصرف شود و اگر‏‎ ‎‏نامنظمی کنترل نشد مقدار بیشتری تجویز شود. به هر جهت در این گیرودار و بعلت‏‎ ‎‏مخالفت اینجانب با تجویز زیاد دارو مجدداً عصبانیت رئیس بیمارستان سکوت‏‎ ‎‎CCU ‎‏ را در هم شکست و در این گیرودار گزیلوکائین تجویز شده بود. و قطرات‏‎ ‎‏محتوی گزیلوکائین سریعاً داخل ورید جاری بود.‏

‏نوارهای قلبی (ریتم استریپ) که در زمانهای مختلف در 5 / 11 / 58 گرفته‏‎ ‎‏شد. وجود اکستراسیستولهای بطنی را نشان می‌داد.‏

‏ ‏

140-p78

‏ ‏

‎ ‎