فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
مرخص شدن امام از بیمارستان قلب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

مرخص شدن امام از بیمارستان قلب

 مرخص شدن حضرت امام از بیمارستان قلب

‏چند روز قبل از مرخص شدن حضرت امام از بیمارستان قلب در بین برادران‏‎ ‎‏دفتر حضرت امام مطرح بود که امام به قم تشریف ببرند یا در یکی از منازل تهران‏‎ ‎‏موقتاً ساکن شوند. بهر جهت از نقطه نظر طبی توصیه کردیم که فعلاً به قم تشریف‏‎ ‎‏نبرند زیرا تنگی عروق قلب وجود داشت و باید مواظبتهای دقیق تری از ایشان‏‎ ‎‏می شد.‏

‏برنامه‌ریزی شد تا حضرت امام بعد از نماز مغرب بیمارستان قلب را ترک‏‎ ‎‏کنند. بنابراین در صبح همان روز پرسنل بیمارستان در فضای سبز جلوی اتاق امام‏‎ ‎‏گرد آمدند و حضرت امام از پرسنل بیمارستان تشکر و قدردانی کردند. بعد از نماز‏‎ ‎‏مغرب، حضرت امام در حالی که خبرنگاران داخلی و خارجی حرکات ایشان را‏‎ ‎‏فیلمبرداری می‌کردند بیمارستان را ترک کردند و در آپارتمانی محقر در طبقه سوم‏‎ ‎‏ساختمانی در خیابان دربند کمی بالاتر از میدان قدس وارد شدند.‏

‏ابتدا حضرت امام خمینی مایل بودند سه طبقه پله‌های ساختمان را شخصاً‏‎ ‎‏بالا بروند ولی صلاح ندیدم و ایشان را روی صندلی نشانده و چند نفر صندلی حامل‏‎ ‎‏امام را به طبقه سوم حمل کردند.‏

‏محل سکونت جدید امام شامل یک اتاق نشیمن جنوبی بسیار ساده با یک‏‎ ‎‏آشپزخانه و دو اتاق کوچک جانبی بود.‏


‏حضرت امام در اولین روز، تقاضای قبله نما کردند و دقیقاً قبلة اتاق جدید را‏‎ ‎‏ مشخص کردند. حضرت امام خمینی روزهای اول را بدون ناراحتی سپری کردند، ولی‏‎ ‎‏در انتهای هفتۀ اول احساس سنگینی در قفسه صدری و احساس ضعف شدید‏‎ ‎‏داشتند. که همه اینها معلول ترک کلیه داروها توسط امام عزیز بود.‏

‏جلسه مشورتی با اطبا گذاشته شد. نتیجۀ جلسات آن شد که نوارهای قلبی‏‎ ‎‏قدیم و جدید امام توسط پروفسور معصومی به اروپا برده شود و با متخصصین قلب‏‎ ‎‏آنجا نیز مشورت به عمل آید و این موضوع روشن شود که آیا غیر از درمان طبی‏‎ ‎‏ (تجریز دارو و استراحت) انژیوگرافی از عروق قلب و جراحی توصیه می‌شود یا نه.‏‎ ‎‏از قرار معلوم نوارهای قلبی در جلساتی با حضور متخصصین قلب در اروپا مطرح‏‎ ‎‏شده بود و بدنبال فاش شدن تغییرات نوار قلبی حضرت امام‏‎ ‎‏در اروپا رادیوهای‏‎ ‎‏بیگانه مکرراً ذکر کردند که حضرت امام تا 6 ماه دیگر به علت سکتۀ قلبی دارفانی را‏‎ ‎‏وداع خواهند کرد. بهر جهت نتیجه این مسافرت با حضرت امام مطرح شد و امام‏‎ ‎‏با جراحی مخالفت و قبول کردند داروهای تجویز شده را منظم میل خواهند کنند.‏

‏ ‏

140-p104

‏البته بعضی داروهای تجویز شده قبلی مثل بتابلوکرهای طولانی الاثر قطع‏‎ ‎‏شد. باید ذکر شود که هر بار داروهای بتابلوکر به حضرت امام داده می‌شد ایشان دچار ضعف شدید و سستی می‌شدند.‏

‏بهر جهت با تغییر رژیم دارویی درد قفسۀ صدری برطرف و حال عمومی بهتر‏‎ ‎‏و سستی و بی حالی برطرف شد. روزها یکی بعد از دیگری سپری می‌شد و حال‏‎ ‎‏عمرمی حضرت امام روز بروز بهتر می‌شد حضرت امام خمینی حدود 2 ماه و اندی‏‎ ‎‏در این آپارتمان ساکن بودند و چندین مراسم رای گیری در این آپارتمان محقر انجام‏‎ ‎‏شد. یک روز بلافاصله بعد از مراسم رای گیری وارد اتاق خصوصی امام شدم تا‏‎ ‎‏خدمتشان عرضی داشته باشم. ملاحظه کردم دستها را به سوی آسمان بلند کرده‌اند‏‎ ‎‏و خداوند منّان را شکر و دعا می‌کنند.‏

‎ ‎