فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران
سکونت در جماران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

سکونت در جماران

سکونت در جماران

‏چند ماه گذشت، ولی گاه گاه حضرت امام احساس ناراحتی در قفسه‏‎ ‎‏صدری داشتند. گاهی برای کنترل فشار خون و زمانی به عناوین مختلف از ایشان‏‎ ‎‏ خون دریافت می‌کردم و آزمایشهای کامل انجام می‌شد. کوشش می‌کردم هر شش‏‎ ‎‏تا 12 ماه یکبار به بهانه‌ای قند، اوره و کراتینین کلسترول، تری گلسیرید اسید‏‎ ‎‏اوریک و اسید فسفاتازوالکالن فسفاتاز و سی، بی، سی خون، کامل ادرار در‏‎ ‎‏صورت ضرورت کامل مدفوع انجام دهم. انجام آزمایش مدفوع همیشه مشکل بود، ‏‎ ‎‏زیرا پر زحمت و وقت گیر بود.‏

‏در اواخر سال 60 به علت شکایت گوارشی آزمایش کامل مدفوع بقرار زیر‏‎ ‎‏است. ‏

‏ ‏

140-p115

‎ ‎