فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران
ظاهرشدن لکه های خونریزی روی پوست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

ظاهرشدن لکه های خونریزی روی پوست

 ظاهر شدن لکه‌های خونریزی روی پوست

‏در اواخر سال 61 گاه گاهی‏‎ ‎‏روی زانو و بالای زانو و ساق پای حضرت امام‏‎ ‎‏لکه‌های خونریزی (اکیموز) ظاهر می‌شد. ولی معاینه کلینیکی نکته مرضی نشان‏‎ ‎‏نمی داد. برای بررسی کاملتر، آزمایشهای زیر انجام شد.‏

‏ ‏

140-pp121

‎ ‎

140-p122

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏آزمایشهای فوق نکته مرضی نشان نداد و ضایعات‏

‏خونریزی جلدی خودبخود بدون درمان برطرف شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

140-pp122

 

‎ ‎