فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران
دندانهای مصنوعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

دندانهای مصنوعی

 دندانهای مصنوعی

‏برای اولین بار در اوایل اردیبهشت 1361 جناب آقای حاج احمد آقا تلفنی به‏‎ ‎‏من اطلاع دادند که حضرت امام از دندانهای مصنوعی شکایت دارند و دندانها‏‎ ‎‏لثه‌ها را ناراحت می‌کند و مانع خوردن غذا می‌شود. در‏‎ ‎‏حدود 20 - 30 سال قبل‏‎ ‎‏بعلت پوسیدگی و خرابی دندانها، تصمیم به کشیدن دندانهای طبیعی و گذاشتن‏‎ ‎‏دندانهای مصنوعی می‌گیرند و در مواردی که مشکلی پیش می‌آمد توسط دندان‏‎ ‎‏سازهای تجربی تصحیح می‌شده است.‏

‏ابتدا دندانهای مصنوعی توسط دندانساز تجربی پدر جناب آقای دکتر منافی‏‎ ‎‏وزیر محترم بهداری وقت تصحیح شده بود و من بی اطلاع بودم، در ابتدا برنامه‏‎ ‎‏حقیر و در سالهای بعد تصمیم تیم پزشکی، دعوت از بهترین متخصصین پزشکی‏‎ ‎‏در هر رشته بود. ‏

‏بنابراین، بعد از تحقیق و بررسی، از برادران جناب آقایان دکتر اسدزاده و‏‎ ‎‏دکتر خوشخونژاد دعوت شد تا با بهترین روش‌های علم دندانپزشکی برای حضرت‏‎ ‎

‏امام دندانهای مصنوعی ساخته شود.‏

‏برای ما پزشکان تیم پزشکی جالب بود که با روش‌های قالب‌گیری و‏‎ ‎‏محاسبات ریاضی و اندازه گیری با ریزسنج و کولیس زوایای آرواره‌ها و قوس و چین‏‎ ‎‏و شکنج دندانها مشخص می‌شود. بهر جهت بعد از چندین جلسه یکی دو ساعته‏‎ ‎‏دندانهای جدید مصنوعی آماده و تقدیم حضرت امام شد که تا حدود 3 سال بدون‏‎ ‎‏عیب و نقص در‏‎ ‎‏دهان حضرت امام باقی ماند.‏

‏به علل افزایش سن و تحلیل استخوانهای آرواه‌ها بتدریج دندانها شروع به‏‎ ‎‏ایجاد ناراحتی کردند و هر چند روز محلی از لثه‌ها متورم و گاهی زخمی می‌شدند.‏‎ ‎‏دندان پزشکان چند بار در اوقات مختلف روز دندانها و لثه‌ها و آرواره‌ها را معاینه و‏‎ ‎‏بالاخره تصمیم به ساختن دندانهای مصنوعی جدیدی گرفتند، با‏‎ ‎‏قالب گیری جدید مجدداً دست دوم دندانهای مصنوعی تقدیم حضرت امام شد. ‏

‏دست دوم دندانها نیز 3ـ2 سال بدون ناراحتی کار کرد، ولی مجدداً بعلت‏‎ ‎‏افزایش سن و تحلیل رفتن و تغییر شکل استخوانهای آرواره، لثه‌ها شروع به تورم و‏‎ ‎‏گاهی زخم می‌شد. روز و ماهها دندان پزشکان هر روز یا یک روز در میان خدمت‏‎ ‎‏حضرت امام می‌آمدند و با تراشیدن محل فشار دندانها به لثه‌ها و یا با گذاشتن مواد‏‎ ‎‏پلاستیکی و نرم در بستر قالب دندانها، مقداری از ناراحتی لثه‌ها را کاهش‏‎ ‎‏می دادند.‏

‏دندان پزشکان علل عدم تصحیح کامل دندانهای مصنوعی، صدمه زدن، تورم‏‎ ‎‏و زخمی شدن لثه‌ها را کهولت سن و صاف شدن آرواره‌ها ذکر می‌کردند.‏

‏در سال 1367 حضرت امام که از ناراحتی لثه و عدم تصحیح کامل دندانها‏‎ ‎‏ رنج می‌بردند به من دستور دادند‏‎ ‎‏در حالی که دندان پزشکان قبلی تشریف می‌آورند‏‎ ‎‏ از یک گروه دیگر دعوت شود تا یک دست دندان مصنوعی جدید بسازند، من هم‏‎ ‎‏فوراً اقدام کردم.‏


‏آقایان دکتر فاضل و یکی از همکاران برای قالب گیری و ساختن یک دست‏‎ ‎‏دندان مصنوعی حضور حضرت امام رسیدند و بالاخره دندانهای جدید حضورشان‏‎ ‎‏تقدیم شد ولی بعلت صاف بودن و تغییر شکل استخوانهای آرواه‌ها دندانهای‏‎ ‎‏مصنوعی جدید نیز نتوانست ایده آل باشد و هر چند روز یک بار با ایجاد تورم  و زخم‏‎ ‎‏در لثه‌ها باعث شکایت حضرت امام می‌شد تا آنجا که یک روز صبح حضرت امام‏‎ ‎‏فرمودند:‏‎ ‎‏«دندانها درست نشد و همة این مشکلات از پیری است.»‏

‎ ‎