فصل سوم احداث بیمارستان در جماران
برنامه زندگی روزانه امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

برنامه زندگی روزانه امام

 برنامه زندگی روزانه حضرت امام

‏در طول ده سال گذشته گاهی به علت وخامت بیماریها ساعتها و یا روزها در‏‎ ‎‏همه لحظات در خدمت حضرت امام عزیز بودیم و بودم و در مواردیکه حال ایشان‏‎ ‎‏نسبتاً خوب و از نظر پزشکی شکایتی نداشتند به علت ملاقاتهای مکرر به بهانه‌های‏‎ ‎‏متفاوت (تغییر در نوع و ساعات مصرف‏‎ ‎‏دارو، تغییر در تعداد ضربان قلب و نامنظم‏‎ ‎‏شدن ضربان، تغییر در شکل نوار قلبی و ایجاد پارازیت در نوار که از راه دور‏‎ ‎‏کنترل می‌شد) در ساعتهای مختلف شبانه روز خدمت ایشان می‌رسیدیم.‏


‏به علت کنترل ضربان قلب از راه دور در سه سال گذشته دقیقاً می‌دانستیم‏‎ ‎‏که در چه لحظه‌ای حضرت امام چه می‌کنند.‏

‏ریز برنامه شبانه روزی حضرت امام با تغییرات جزئی بقرار زیر بود:‏

‏1 - در حدود نیم ساعت قبل از اذان صبح از خواب بلند می‌شدند‏‎ ‎‏ (با ساعت شماته‌ای کوچک) بعد از ساختن وضو و ادای نماز شب و دعا و نماز‏‎ ‎‏صبح اول وقت، مجدداً به خواب می‌رفتند.‏

‏در حدود ساعت 6 و 30 دقیقه صبح بدون زنگ ساعت از خواب بلند‏‎ ‎‏می شدند و بعد از صرف صبحانه در حدود 20 تا 30 دقیقه پیاده‌روی‏‎ ‎‏می کردند. در این اوقات معمولاً به بعضی رادیوهای داخلی و خارجی نیز گوش‏‎ ‎‏می دادند.‏

‏رأس ساعت 8 صبح به اتاق محقر و دوست داشتنی و ساده خود برای معاینه‏‎ ‎‏پزشکی و شنیدن گزارش‌های مسئولین دفتر تشریف می‌آوردند. قرار بر این بود که‏‎ ‎‏رأس ساعت 8 صبح پزشکی که در طول 24 ساعت گذشته کشیک بود، همراه یک‏‎ ‎‏یا دو نفر دیگر از تیم پزشکی بخدمت حضرت امام رسیده و بعد از دست بوسی و‏‎ ‎‏جویای وضع حال عمومی حضرت امام عزیز فشار خون ایشان گرفته شود.‏

‏اگر مسئله پزشکی یا موضوعی از نظر حال عمومی و تجویز داروها مطرح نبود‏‎ ‎‏تیم پزشکی از اتاق خارج می‌شد.‏

‏گزارشهای مربوط به مسائل فقهی - مالی، ... توسط برادران ارجمند‏‎ ‎‏حجج اسلام حسن صانعی، رسولی، توسلی، رحیمیان و در موارد استثنایی برادران‏‎ ‎‏دیگر به ایشان داده می‌شد.‏

‏معمولاً چند ملاقات خصوصی شامل مسئولین بالای اجرایی مملکت یا فقها‏‎ ‎‏یا شخصیتها انجام می‌شد.‏

‏سپس حضرت امام عزیز به بالکنی محقر در حیاط کوچک پشت حسینیه‏‎ ‎

‏جماران تشریف می‌آوردند و هر روز با تعداد زیادی از مردم کوچه و بازار، ضعیف و‏‎ ‎‏ غنی، کوچک و بزرگ، خرد و کلان ملاقات می‌کردند.‏

‏گاه خواهر و یا برادری پاسدار میوه زندگی و نور چشمی تازه متولد شده خود‏‎ ‎‏را به حضور حضرت امام می‌آورد و حضرت امام با کشیدن دست به سروصورت‏‎ ‎‏نوزاد به او محبت می‌کردند.‏

‏گاهی کودکان را بغل می‌کردند تا بتوانند دست حضرت امام را ببوسند.‏‎ ‎‏افرادی که برای اولین بار از نزدیک افتخار حضور حضرت امام را پیدا می‌کردند در‏‎ ‎‏حالیکه اشک شوق دیدار چشمان آنها حلقه زده بود به دستبوسی نایل می‌شدند و‏‎ ‎‏اکثراً در حالی که چشم به حضرت امام دوخته بودند در جای خود میخکوب شده و‏‎ ‎‏یارای حرکت نداشتند و با اصرار برادران و مسئولین انتظامات از صحن حیاط‏‎ ‎‏خارج می‌شدند.‏

‏گاهی طلاب علوم دینی برای عمامه گذاری با دست مبارک حضرت امام‏‎ ‎‏خدمت ایشان می‌رسیدند. حضرت امام بعد از دعا و آرزوی موفقیت، عمامه هر یک‏‎ ‎‏را جداگانه به سر آنها می‌گذاشتند و مورد محبت قرار می‌دادند.‏

‏آقایان مستقیماً، دست مبارک حضرت امام را می‌بوسیدند ولی حضرت امام با‏‎ ‎‏پوشاندن دست خود با پارچه‌ای اجازه دستبوسی به خانمها می‌دادند.‏

‏گاهی در میان عاشقان دیدار امام افرادی بودند که نگاه عاشقانه آنها باعث‏‎ ‎‏بهت زدگی یا هیجان و گاهی سستی و سنکوب و در نهایت گریه با صدای بلند‏‎ ‎‏می شد.‏

‏بعد از ملاقاتهای خصوصی و دست بوسی‌ها در مواردی که دندانهای‏‎ ‎‏حضرت امام احتیاج به تعمیر، ترمیم و یا تعویض بود گروه دندان پزشک چند دقیقه و‏‎ ‎‏یا چند ساعت در خدمت ایشان بودند.‏

‏بعد از ملاقاتهای خصوصی و دستبوسی‌ها حضرت امام مدتی به مطالعه‏‎ ‎

‏اخبار و گزارشهای جهان و نامه‌های ارسالی توسط مردم کوچه و بازار و روحانیون، ‏‎ ‎‏و مسئولین اجرایی می‌پرداختند.‏

‏در ملاقاتهای خصوصی و دستبوسی‌ها گاهی محروم ترین و دور افتاده‌ترین‏‎ ‎‏افراد افتخار حضور به خدمت حضرت امام را پیدا می‌کرد و از نزدیک حتی در چند‏‎ ‎‏جمله با مرجع تقلید و رهبر کبیر و قلب تپنده خود درد دل می‌کرد و مطالب خود را‏‎ ‎‏خدمت ایشان ابراز می‌کرد، گاهی نامه پیرزنی محروم و یا پیرمردی سالخورده و یا‏‎ ‎‏کودکی عاشق به دست مبارک حضرت امام می‌رسید و شخصاً مورد مطالعه قرار‏‎ ‎‏می دادند.‏

‏حضرت امام در حدود ساعت 9 صبح برای بار دوم در حدود 20 تا 30 دقیقه‏‎ ‎‏راه پیمائی می‌کردند (در فصل زمستان در داخل اطاق و در فصل بهار و پاییز و‏‎ ‎‏تابستان در فضای آزاد)‏‎ ‎‏در موقع پیاده روی معمولاً یا با تسبیح ذکر می‌گفتند و یا به‏‎ ‎‏رادیوهای مختلف جهان و یا به صحبت‌های مجلس شورای اسلامی گوش‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏بین ساعت 9 و 30 دقیقه تا 10 صبح اکثراً کمی میوه میل می‌کردند و مدتی‏‎ ‎‏با خانواده مأنوس بودند.‏

‏از سال 1365 به بعد یعنی بعد از مرگ ناگهانی به علت سکته قلبی در‏‎ ‎‏ساعت 10 صبح در حدود یک ساعت و نیم می‌خوابیدند. در حدود ساعت یازده و‏‎ ‎‏سی دقیقه تطهیر و با ساختن وضو تا اذان ظهر بقرائت قرآن می‌پرداختند. اگر به‏‎ ‎‏علت فوریت و ضرورت ایجاب می‌کرد سر زده و بدون وقت قبلی در مواقع تلاوت‏‎ ‎‏قرآن یا گفتن ذکر یا موقع دعا حضور مبارکشان برسم، با دیدن حقیر با مشخص کردن‏‎ ‎‏دانه تسبیح ذکر گفتن و یا با علامت گذاشتن خط تلاوت شده رو به حقیر می‌کردند‏‎ ‎‏و با تمام وجود متوجه عرایض حقیر می‌شدند و به هیچ وجه در حال ذکر گفتن و یا‏‎ ‎‏تلاوت قرآن اجازه صحبت نمی‌دادند.‏


‏ (بارها دیده‌ایم که در حالیکه با شخصی صحبت می‌کنیم هم به صحبت ما‏‎ ‎‏گوش می‌دهد و هم مشغول ذکر گفتن و یا کار دیگریست و این برخلاف سلوک و‏‎ ‎‏روش و آداب اخلاق اسلامی امام است)‏

‏نماز ظهر را در اول ساعت شرعی می‌خواندند و بعد از مختصر دعا و ذکر‏‎ ‎‏برای صرف ناهار به اطاق خانم (همسر حضرت امام) تشریف می‌بردند.‏

‏حدود ساعت صرف ناهار معمولاً ساعت یک بعدازظهر بود. بعد از نهار به‏‎ ‎‏اطاق خود تشریف می‌آوردند و تا ساعت دو بعدازظهر به شستن دندانها و مطالعه‏‎ ‎‏می پرداختند و در‏‎ ‎‏رأس ساعت دو اخبار رادیو تهران را گوش می‌دادند و بعد تا‏‎ ‎‏حدود ساعت چهار می‌خوابیدند.‏

‏در پایان استراحت بعدازظهر شخصاً به آشپزخانه رفته، سماور را روشن و‏‎ ‎‏چای درست کرده و می‌ریختند در این زمان معمولاً مدتی با خانواده مأنوس بودند.‏‎ ‎‏و سپس مدتی (30 - 20) دقیقه پیاده‌روی و مطالعه گزارشهای اخبار روز، روزنامه‌ها‏‎ ‎‏و نوشتن پیام‌ها، به جواب نامه‌ها می‌پرداختند.‏

‏عصرها گاهی کمی میوه، خشکبار، میل می‌کردند.‏

‏در ساعت 8، 30 / 8 به اخبار توجه می‌کردند. بعد از اخبار گاهی به‏‎ ‎‏فیلمهای تلویزیون نگاه می‌کردند در حدود ساعت 10 شب در اطاق خود به اتفاق‏‎ ‎‏خانم (همسر حضرت امام) شام را صرف می‌کردند و داروهای ساعت 10 شب را‏‎ ‎‏میل و بعد از شام دندانها را شسسته و آماده خوابیدن می‌شدند.‏

‏در طول شب (از 5 / 10 - 10 شب تا‏‎ ‎‏5 / 6 صبح) چندین بار برای رفتن به‏‎ ‎‏دستشویی یا مصرف دارو و برای خواندن نماز شب بیدار می‌شدند زمان بیداری برای‏‎ ‎‏نماز شب، ساعتی قبل از نماز صبح بوده است.‏

‎ ‎