فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزارش متخصص چشم پزشک، دکتر محسن زاده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش متخصص چشم پزشک، دکتر محسن زاده

گزارش متخصص چشم پزشک دکتر محسن زاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

بسمه تعالیٰ

‏اینجانب از چشمهای حضرت امام خمینی معاینات مکرر (از اوایل انقلاب‏‎ ‎‏تا موقع رحلتشان) به عمل آوردم.‏

‏1 - اولین معاینه را در تاریخ 5 / 11 / 58 موقعی که در بیمارستان قلب بخش‏‎ ‎‏سی سی یو بستری بودند انجام دادم که مختصراً شرح می‌دهم:‏

‏در معاینه وضع ظاهری چشم‌ها طبیعی بود. ملتحمه و قرنیه طبیعی و رفلکس‏‎ ‎‏فرتوموتور موجود بود. حرکات چشم‌ها طبیعی بودند. ته چشم‌ها سالم و نکته‏‎ ‎‏پاتولژیک موجود نبود، عدسی‌ها شفاف و کاتاراکت نداشتند. فشار چشم‌ها طبیعی‏‎ ‎‏بود.‏

‏بعد از بهبودی و ترخیص از بیمارستان قلب معاینات چشمی متعددی از‏‎ ‎‏ایشان به عمل آوردم که مواردی را در این باره متذکر می‌شوم.‏

‏2 - در تاریخ 15 / 8 / 62 به علت ورم ملتحمه مختصری که داشتند معاینه‏‎ ‎‏چشمی انجام شد، ته چشم‌ها سالم - عدسی‌ها شفاف و حرکات کره چشم ها‏‎ ‎

‏طبیعی بودند. فقط در ملتحمه احتقان خفیف و مختصری ترشح موجود بود که قطره‏‎ ‎‏آنتی بیوتیک تجویز کردم و بهبودی حاصل شد.‏

‏3 - در تاریخ 12 / 10 / 64 از حضرت امام معاینه چشمی بعمل آوردم، وضع‏‎ ‎‏قرنیه‌ها و مردمک‌ها عادی و حرکات کره چشم‌ها طبیعی و در ته چشم ها‏‎ ‎‏عارضه‌ای مشاهده نشد. فقط در زیر ملتحمه پولبریک پلاک کوچک خونریزی‏‎ ‎‏داشتند که توصیه آزمایشات خونی شد و نیاز به داروی خاصی نبود. سایر قسمتهای‏‎ ‎‏چشم و فشار چشم طبیعی بود.‏

‏4 - در تاریخ 10 / 3 / 65 از ایشان معاینه بعمل آمد. در این معاینه ته چشمها‏‎ ‎‏و فشار چشمها طبیعی بود و عدسی‌ها شفاف بودند. بطور کلی روی مقتضیات سنی‏‎ ‎‏برخلاف شایعات چشمهای سالمی داشتند، مشکلی در عینک مطالعه داشتند که‏‎ ‎‏عینک مطالعه جدید تجویز گردید. به علت اینکه معاینات در منزل از ایشان به عمل‏‎ ‎‏می آمد بررسی دید دور امکان نداشت.‏

‏5ـ در تاریخ 12 / 11 / 67 به علت مگس پران معاینه چشمی انجام شد که‏‎ ‎‏ملتحمه قرنیه و عنبیه سالم بود و حرکات کره چشمها طبیعی بودند. و در ته چشم‌ها‏‎ ‎‏و زجاجیه مسئله‌ای نبود، عدسی‌ها شفاف و فشار چشم‌ها طبیعی بود.‏

‏6 - در تاریخ 15 / 1 / 68 آخرین معاینه را بعمل آوردم، در این معاینه همه‏‎ ‎‏قسمت‌های چشم سالم بود و نکته مهمی نداشتند فقط فشار چشمها درصد‏‎ ‎‏ماکزیمم طبیعی بود که توصیه شد بررسی مجددی از فشار چشمها بشود ولی‏‎ ‎‏متأسفانه بعلت کسالت عمومی ایشان مجال معاینه مجدد نشد و حدود یک ماه بعد‏‎ ‎‏ایشان رحلت کردند.‏

‎ ‎