فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزارش فیزیوتراپیستها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش فیزیوتراپیستها

 گزارش فیزیوتراپیست‌ها

‏مشغول انجام وظیفه بودم که گفتند جناب آقای دکتر عارفی با شما کار دارند.‏‎ ‎

‏با آقای دکتر عارفی تماس گرفتم، ایشان فرمودند که حضرت امام احتیاج به‏‎ ‎‏فیزیوتراپی دارند، شما هماهنگ نمائید تا به دیدن امام برویم، بعد از صحبت آقای‏‎ ‎‏دکتر خیلی ناراحت شدم که خدای نکرده چه اتفاقی افتاده است، از آقای دکتر‏‎ ‎‏پرسیدم، ایشان فرمودند: مسأله خاص و مهمی نیست، حضرت امام کمی کمر‏‎ ‎‏درد و‏‎ ‎‏زانو درد‏‎ ‎‏دارند، گفتم که آیا متخصصین ارتوپدی حضرت امام را معاینه نموده اند‏‎ ‎‏گفتند: بله آقای دکتر اعلمی ایشان را دقیقاً معاینه کرده‌اند شما می‌توانید با آقای‏‎ ‎‏اعلمی مذاکره نمایید، من با آقای دکتر اعلمی مذاکره کردم، ایشان فرمودند که مسأله‏‎ ‎‏مهمی نیست با توجه به سن حضرت امام شما تمرینات ویلیام را کار کنید و تقویت‏‎ ‎‏عضله چهار سر ران که پیشنهاد‏‎ ‎‏دادم که از اولتراسوند ‏‎ ULTRA SOUND‎‏استفاده‏‎ ‎‏نمایم که ایشان تأیید کردند. با آقای دکتر عارفی یک روز بر بالین مبارک حضرت امام‏‎ ‎‏رسیدیم که آن روز قابل وصف نیست (روز دیدار معشوق)، با صحبت‌هایی که با‏‎ ‎‏امام داشتیم فیزیوتراپی حضرت امام را با (‏‎HOT PACK (H.P‎‏ و تمرینات ملایم‏‎ ‎‏ویلیام (‏‎WILLIAMS EXERCISE‎‏) شامل تقویت عضلات شکم، ‏‎ TILT‎‏ لگن شروع‏‎ ‎‏کردیم و بعد از چند روز برای زانوی چپ حضرت امام از ‏‎ HOT PACK‎‏و‏‎ ‎‏تمرینات (‏‎ ISOMETRIC EXERCISE S.L.R (STRAIGHT LE6 RAISING‎‏ با‏‎ ‎‏زاویه حدود 20 درجه انجام گردید. بعد از چند روز که حضرت امام احساس‏‎ ‎‏رضایت کردند از اولتراسوند (‏‎ULTRA SOUND‎‏) با دوز 25 / 0 وات بر سانتی متر‏‎ ‎‏مربع به مدت چهار دقیقه جهت التهاب و درد خلف زانو چپ که بتدریج دوز‏‎ ‎‏اولتراسوند (‏‎u.s‎‏) افزایش یافت تا حدود 5 / 1 وات بر سانتی متر مربع به مدت 8 دقیقه‏‎ ‎‏و ضمناً تعداد تمرینات ‏‎ ISOMETRIC EXERCISE‎‏ عضله چهار سر ران‏‎ ‎‏ (‏‎quadriceps‎‏) روزانه افزایش داشت و آموزشهای لازم جهت درست خوابیدن، بلند‏‎ ‎‏شدن، نشسشن که با لطف خدا بهبودی حاصل گردید. اواخر عمر پربرکت حضرت‏‎ ‎‏امام بعد از عمل جراحی جهت فیزیوتراپی مجدداً با حضور یکی از همکاران‏‎ ‎

‏شرفیاب شدیم که تمرینات‏‎ PASSIVE ‎‏و ‏‎BREATHING EXERCIS‎‏ و -‏‎VIBRA‎‏  ‏‎ ‎‏ ‏‎ PERCUSION‎‏،‏‎TION‎‏ انجام گردید که ترشحات زیادی از ریه ایشان خارج‏‎ ‎‏می گردید.‏

‏حمید رضا فریار، معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم‏‎ ‎‏توانبخشی (فوق لیسانس فیزیوتراپی) حسن کریمی عضو هیأت علمی دانشکده‏‎ ‎‏علوم توانبخشی (فوق لیسانس فیزیوتراپی)‏

‎ ‎