فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
گزارش دکتر اعلمی هرندی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

گزارش دکتر اعلمی هرندی

گزارش دکتر اعلمی هرندی

‏استاد و مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

‏حضرت امام را چندین مرتبه به علل مختلف به تنهایی و یا باتفاق سایر‏‎ ‎‏ همکاران معاینه کردم.‏

‏1 - چند مرتبه از درد و تورم مختصر زانوها شکایت داشتند که ناشی از‏‎ ‎‏استئوآرتریت خفیف بود و با رادیوگرافی تأیید شد. این ناراحتی‌ها با دستورات‏‎ ‎‏پزشکی و ورزشهای ایزومتریک عضلات چهار سر ران، چند جلسه فیزیوتراپی و‏‎ ‎‏تجویز مختصر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی تخفیف یافت.‏

‏2 - یک مرتبه از درد شانه شکایت داشتند که ناشی از بورسیت زیر اکرومیون‏‎ ‎‏بود. این ناراحتی با ورزشهای شانه و تجویز داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی‏‎ ‎‏برطرف شد.‏

‏3 - چند مرتبه بعلت دردهای ستون فقرات که گاهی به اندامهای تحتانی‏‎ ‎‏انتشار می‌یافت (سیاتیک) احساس شد که یک مرتبه معاینه به اتفاق آقای دکتر‏‎ ‎‏رحمت و مرحوم دکتر شفیع‌زاده صورت گرفت. رادیوگرافی ستون فقرات موید‏‎ ‎‏استئوآرتریت مهره‌های پشتی و کمری بود. این دردها با دستورات پزشکی، ورزشهای‏‎ ‎‏ویلیامز، فیزیوتراپی و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مرتفع شد. ایشان‏‎ ‎

‏ورزشهای سفارش شده را تا آخر عمر ادامه می‌دادند.‏

‏4 - یک مرتبه به علت درد شست دست چپ ناشی از التهاب غلاف‏‎ ‎‏تاندونهای شست (بیماری دکورون) به اتفاق مرحوم دکتر شفیع زاده معاینه کردیم.‏‎ ‎‏این ناراحتی هم با هیدروتراپی، تجویز اسپلینت و داروهای ضد التهابی غیر‏‎ ‎‏استروئیدی بهبود یافت.‏

‎ ‎