فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
2 - اهتمام به حفظ سلامت بدن به عنوان یک وظیفه شرعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

2 - اهتمام به حفظ سلامت بدن به عنوان یک وظیفه شرعی

2 - اهتمام به حفظ سلامت بدن به عنوان یک وظیفه شرعی.

‏حضرت امام علیرغم آنکه در بعد اعلای عرفانی قرار داشتند و در حقیقت‏‎ ‎‏بریده از همه حوایج مادی بودند اما هیچگاه سلامت جسم را به عنوان قالب روح و‏‎ ‎‏روان مورد غفلت قرار نداده بودند و همیشه در رابطه با حرکات و سکنات خویش‏‎ ‎‏اعم از خوراک و پوشاک و ورزش ارتباط آن را با سلامتی هم جویا می‌شدند.‏

‏دیدگاه آن حضرت در این زمینه آنقدر روشن بود که هرگاه اهل بیت آن بزرگوار‏‎ ‎‏قصد داشتند ایشان را از فعالیتی که به زعم آنها زیان آور برای سلامتشان بود (مثلاً‏‎ ‎‏شنیدن اخبار رادیوهای بیگانه پس از حمله قلبی) باز دارند از اطبا کمک‏‎ ‎‏می خواستند و می‌فرمودند که اگر شماها این عمل را مغایر با سلامت ایشان‏‎ ‎‏تشخیص دهید، معظم له تبعیت خواهند فرمود. و یا در دوره آخر عمر با برکتشان که‏‎ ‎‏ظاهراً با الهاماتی از عدم بهبودی خویش مطلع بودند باز هم این حفظ سلامت بدن‏‎ ‎‏را در حد میسور ضروری می‌دانستند و دستورات پزشکی را به طور کامل اجرا‏‎ ‎‏می کردند و می‌فرمردند هرچه که پزشکان صلاح می‌دانند عمل نمایند.‏

‎ ‎