فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی
3 - با اهمیت و مفید تلقی نمودن تهیه و تأمین ملزومات اولیه بهداشتی و درمانی.
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

3 - با اهمیت و مفید تلقی نمودن تهیه و تأمین ملزومات اولیه بهداشتی و درمانی.

3 - با اهمیت و مفید تلقی نمودن تهیه و تأمین ملزومات اولیه بهداشتی و درمانی.

‏با توجه به اصل دوم پر واضح است که این اصل تحقق بخش آن اصل خواهد‏‎ ‎

‏بود و به همین جهت در تأمین مرکز درمانی و وجود ملزومات پزشکی را نه تنها زاید و‏‎ ‎‏اسراف نمی‌دانستند بلکه امری مفید و خوب تلقی می‌کردند. و در همین راستا‏‎ ‎‏تأسیس و تدارک و اداره همه مراکز بهداشتی و درمانی که در جهت حفظ سلامت‏‎ ‎‏همگان است به دیده با ارزش می‌نگریستند.‏

‎ ‎